Stapp

Lessen Stapp 

Vanaf medio november worden in alle groepen weer lessen gegeven rond mediawijsheid. Ook de cirkel pelgrim/burger/dienaar/leerling komt aan de orde. Deze keer zullen de lessen gaan over nieuwswijsheid.

U hoort hier nog meer over! 

Vertrouwenspersonen

Intern contactpersonen

Graag stellen wij, Carla Kleijer en Rianne Sparling, ons voor als intern contactpersoon. Aan onze school zijn twee interne contactpersonen/ vertrouwenspersonen verbonden en twee externe vertrouwensperso​nen.

Voor de contactgegevens van alle contactpersonen verwijzen wij u naar de praktische informatiegids. Uw kind kan bij de contactpersoon terecht als hij/zij een lastige ​vertrouwelijke situatie wil bespreken, waarmee uw kind al bij de leerkracht is geweest of waarmee uw kind niet bij de leerkracht terecht kan.

Tijdens klassenbezoeken in de groepen 5 tot en met 8 hebben we de kinderen gestimuleerd om hun zorgen altijd eerst bij de leerkracht/ ouders bekend te maken.

In de onderbouw hebben we geen voorstelronde gedaan bij de kinderen. We verwachten dat de kinderen in de onderbouw eventuele signalen doorgeven aan de ouders of leerkracht en dat zij niet uit zichzelf de stap naar de vertrouwenspersoon zullen maken. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij desbetreffende ouders en leerkrachten en hier zijn de leerkrachten alert op.

De contactpersonen zijn een aanspreekpunt en bieden een luisterend oor. Het is niet de taak van de contactpersoon om de kwestie op te lossen, maar zij kunnen u wel begeleiden naar een oplossing. Daarnaast hebben de contactpersonen als taak om preventief werkzaam te zijn. Dit betekent dat we werken aan een positief en fijn schoolklimaat. 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

Informatieavond groep 8  

Voor de ouders van de toekomstige leerlingen van het voortgezet onderwijs organiseren we op dinsdag 10 oktober een (facultatieve) informatieavond. Dus niet op 23 oktober, zoals in de jaargids is vermeld.

De heer L. Soeters, werkzaam bij het Van Lodenstein College, zal dan spreken over het Voortgezet onderwijs. De opgave wordt via de leerkrachten geregeld. Ook vanuit de school is er een bijdrage rondom het traject van advisering en de Centrale Eindtoets. De avond wordt op school georganiseerd en de inloop is om 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider jverwoert@calvijnschoolveenendaal.nl.  Alle ouders en leerlingen zijn welkom.

Dankdag ‘Hoe kijk jij naar Hem?

Dankdag voor het gewas op DV woensdag 1 november 

Het thema voor de dankdag is ‘Waar kijk jij naar?’.

Er zal verteld worden uit Johannes 6: 1 – 15. Dit gedeelte gaat over de wonderbare spijziging. De Heere heeft de vijf broden en twee vissen vermeerderd, zodat iedereen genoeg te eten had en er zelfs nog overbleef. Hoe wonderlijk zorgt de Heere iedere dag voor ons. We mogen bidden en vragen of Hij ons het levende Brood uit de hemel wil geven. Het gaat dan niet alleen over ‘Waar kijk je naar?, maar ook  over ‘Hoe kijk je naar Hem?’ Een belangrijke vraag om met dankdag te overdenken! 

Terugblik jubileumdag

Jubilea

Op 27 september mochten we onze jubilea vieren. U hebt daar zeker wel van gehoord via uw kinderen. Het was een indrukwekkend moment toen de kinderen ons Psalm 134: 3 toezongen. ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’!

We willen u namens ons vieren (juf Alie van Beijnum, juf Rianne Jansen, juf Connie Luteijn en meester Dick van Wijngaarden) heel hartelijk bedanken voor jullie en uw meeleven op en rond deze dag. Het heeft ons goed gedaan. Bedankt voor alle goede wensen en de cadeaus die we mochten ontvangen!

We hopen dat we nog gezondheid mogen krijgen om op onze school dienend ons werk te mogen doen.