Agenda

Toon agendapunten:
Algemeen
Groep 1-4
Groep 5-8

04/10

Maandag

Boomgaardexcursie groepen 3

07/10

Donderdag

Activiteitenmiddag 5/6

12/10

Dinsdag

Informatieavond VO groepen 8

12/10

Dinsdag

Activiteitenmiddag 7/8

14/10

Donderdag

Activiteitenmiddag groepen 3/4

18/10

Maandag

Start herfstvakantie

Herfstvakantie: 18-10-2021 t/m 22-10-2022

26/10

Dinsdag

Ouder-kindavond groepen 8

03/11

Woensdag

Dankdag

18/11

Donderdag

Oudermorgen groepen 1 t/m 8

22/11

Maandag

Lesvrije dag

02/12

Donderdag

Contactavond (niet verplicht)

02/12

Donderdag

Kennismakingsavond nieuwe ouders

07/12

Dinsdag

Lesvrije middag

07/12

Dinsdag

Contactavond (niet verplicht)

21/12

Dinsdag

Kerstviering Engelenburgh groepen 2

24/12

Vrijdag

Kerstvieringen groepen 3 t/m 8

De kinderen zijn 's middags vrij.

27/12

Maandag

Start kerstvakantie

Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022

18/01

Dinsdag

Inschrijfavond nieuwe ouders

20/01

Donderdag

Inschrijfavond nieuwe ouders

24/01

Maandag

Start Cito LOVS-toetsen groepen 3 t/m 8

10/02

Donderdag

Lesvrije dag

14/02

Maandag

Rapporten mee

14/02

Maandag

Schooladvies groepen 8 mee

17/02

Donderdag

Contactavond (verplicht)

22/02

Dinsdag

Contactavond (verplicht)

28/02

Maandag

Start voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022

09/03

Woensdag

Biddag

10/03

Donderdag

Ouderavond

28/03

Maandag

Theoretisch verkeersexamen groepen 7

31/03

Donderdag

Lesvrije middag

07/04

Donderdag

Start Entreetoetsen groepen 7

14/04

Donderdag

Paasvieringen groepen 1 t/m 8

15/04

Vrijdag

Goede Vrijdag

18/04

Maandag

Tweede Paasdag

20/04

Woensdag

Start Centrale Eindtoets groepen 8

21/04

Donderdag

Koningspelen groepen 1 en 2

22/04

Vrijdag

Koningspelen groepen 3 t/m 8

25/04

Maandag

Start meivakantie

Meivakantie: 25/04/2022 - 06/05/2022

13/05

Vrijdag

Actiedag (leerlingen 's middags vrij)

17/05

Dinsdag

Algemene ledenvergadering

17/05

Dinsdag

Schoolfotograaf Geerseweg

19/05

Donderdag

Schoolfotograaf Duivenwal

25/05

Woensdag

Lesvrije dag

26/05

Donderdag

Hemelvaartsdag

27/05

Vrijdag

Vrije dag

02/06

Donderdag

Kennismakingsavond nieuwe ouders

03/06

Vrijdag

Start Cito LOVS-toetsen groepen 3 t/m 6

06/06

Maandag

Tweede Pinksterdag

15/06

Woensdag

Overgangsvergadering

16/06

Donderdag

Schoolreis groepen 3 en 4

17/06

Vrijdag

Schoolreis groepen 5 t/m 8

20/06

Maandag

Lesvrije dag

21/06

Dinsdag

Contactavond (niet verplicht)

23/06

Donderdag

Wenmiddag nieuwe kleuters

28/06

Dinsdag

Schoonmaakavond Duivenwal

30/06

Donderdag

Schoonmaakavond Geerseweg

05/07

Dinsdag

Afscheidsavond groepen 8

06/07

Woensdag

Wenmorgen alle groepen

07/07

Donderdag

Meegeven rapport

School om 14.00 u. uit.

08/07

Vrijdag

Jaarsluiting