Agenda

Toon agendapunten:
Algemeen
Groep 1-4
Groep 5-8

01/02

Vrijdag

Schooladvies VO groepen 8 mee

Op deze dag krijgen de kinderen van de groepen 8 het schooladvies m.b.t. voortgezet onderwijs mee naar huis.

07/02

Donderdag

Vrije dag

Alle kinderen hebben deze dag vrij. De leerkrachten hebben deze dag vergaderingen en maken rapporten gereed.

11/02

Maandag

Rapporten mee

De rapporten voor periode 2 zullen worden meegegeven aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Deze rapporten bevatten ook de resultaten van de afgenomen Citotoetsen.

12/02

Dinsdag

Contactavond

Alle ouders worden verwacht op deze contactavond.

14/02

Donderdag

Contactavond

Alle ouders worden verwacht op deze contactavond.

16/02

Zaterdag

Inzameling oud papier

20/02

Woensdag

Start voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van 20 februari t/m 1 maart. De vakantie start eerder i.v.m. de tweedaagse voor de leerkrachten.

13/03

Woensdag

Biddag

14/03

Donderdag

Juffendag groepen 1/2

16/03

Zaterdag

Inzameling oud papier

19/03

Dinsdag

Start project

Het project wordt uitgewerkt van 19 t/28 maart.

21/03

Donderdag

Ouderavond

25/03

Maandag

Start lessen 'Wonderlijk gemaakt'

In alle groepen worden de lessen over seksuele vorming vanuit de methode 'Wonderlijk gemaakt' aangeboden. Het aantal lessen per leerjaar verschilt.

28/03

Donderdag

Projectavond

05/04

Vrijdag

Muziekavond Oude Kerk

08/04

Maandag

Start Entreetoets groep 7

11/04

Donderdag

Koningsspelen groepen 1/2

Een feestelijk dag voor de groepen 1/2, de jaarlijkse Koningsspelen worden weer gehouden!

12/04

Vrijdag

Koningsspelen

Ook een feestelijk dag voor de groepen 3 - 8, de jaarlijkse Koningsspelen worden weer gehouden! De spelen van de groepen 3 en 4 worden gehouden op de schoolpleinen van de school. De groepen 5 t/m 8 gaan met de fiets naar Kwintelooijen.

16/04

Dinsdag

Start Eindtoets groepen 8

De eindtoetsen voor de groepen 8 worden gemaakt van 16 t/m 18 april.

19/04

Vrijdag

Start meivakantie

De meivakantie duurt van 19 april t/m 3 mei. Deze vakantie is inclusief Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag.

20/04

Zaterdag

Inzameling oud papier

07/05

Dinsdag

Schoolfotograaf Duivenwal

Schoolfotograaf Koch zal deze dag de Duivenwal bezoeken.

09/05

Donderdag

Schoolfotograaf Geerseweg

Schoolfotograaf Koch zal deze dag de Geerseweg bezoeken.

18/05

Zaterdag

Inzameling oud papier

21/05

Dinsdag

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal op 's avonds worden gehouden.

22/05

Woensdag

Start Cito LOVS-toetsen

30/05

Donderdag

Hemelvaartsdag

31/05

Vrijdag

Vrije dag

]

07/06

Vrijdag

Pinkstervieringen

Voor alle bouwgroepen zullen de pinkstervieringen op deze dag worden gehouden.

10/06

Maandag

Tweede Pinksterdag

11/06

Dinsdag

Vrije dag

Alle kinderen zijn deze dag vrij.

13/06

Donderdag

Schoolreis groepen 3/4

De groepen 3/4 gaan deze dag op schoolreis!

15/06

Zaterdag

Inzameling oud papier

21/06

Vrijdag

Schoolreis

De groepen 5 t/m 8 gaan deze dag op schoolreis.

26/06

Woensdag

Overgangsvergadering

De leerkrachten bespreken de overgang van leerlingen met zorg.

27/06

Donderdag

Overgangsvergadering

02/07

Dinsdag

Contactavond

De derde en laatste contactavond is facultatief.

08/07

Maandag

Deze week: Schoonmaakavonden

16/07

Dinsdag

Afscheid groep 8

Groep 8 neemt afscheid van de Johannes Calvijnschool. De rapporten zullen deze dag worden meegegeven en 's avonds zal de afscheidsavond plaatsvinden.

17/07

Woensdag

Wenmorgen

De kinderen maken deze morgen een uurtje kennis met de nieuwe leerkracht van het volgende cursusjaar.

18/07

Donderdag

School om 14.30 uit

19/07

Vrijdag

Jaarsluiting

De jaarsluiting wordt gehouden in de Pniëlkerk. De sluiting begint om 9.00.

19/07

Vrijdag

Start zomervakantie

De zomervakantie start op 19 juli en eindigt op 30 augustus.

20/07

Zaterdag

Inzameling oud papier