Agenda

Toon agendapunten:
Algemeen
Groep 1-4
Groep 5-8

19/10

Zaterdag

Inzameling oud papier

21/10

Maandag

Start herfstvakantie

De herfstvakantie duurt van 21 tot en met 25 oktober.

29/10

Dinsdag

Herfstexcursie

De herfstexcursies worden georganiseerd op 29, 30 en 31 oktober.

05/11

Dinsdag

Informatieavond groepen 8

Deze informatieavond gaat over groep 8 en het voortgezet onderwijs.

06/11

Woensdag

Dankdag

16/11

Zaterdag

Inzameling oud papier

28/11

Donderdag

Contactavond

Deze contactavond is facultatief.

03/12

Dinsdag

Kennismakingsavond nieuwe ouders

03/12

Dinsdag

Lesvrije dag

10/12

Dinsdag

Oudermorgen groepen 1 - 7

Op deze dag zijn ouders van alle groepen welkom voor een bezoek van een les.

17/12

Dinsdag

Kerstavond groepen 2

De groepen 2 vieren deze avond samen het kerstfeest.

20/12

Vrijdag

Kerstvieringen

's Morgens zullen de kerstvieringen voor de groepen 3 en 4,  5 en 6 en de groepen 7 en 8 plaatsvinden. 's Middags zijn de kinderen vrij.

21/12

Zaterdag

Inzameling oud papier

23/12

Maandag

Start kerstvakantie

De kerstvakantie duurt van 23 december t/m 3 januari.

16/01

Donderdag

Ouderavond

'Heb je even tijd?' Ouderavond o.l.v. J.H. van Doleweerd

18/01

Zaterdag

Inzameling oud papier

20/01

Maandag

Start Cito LOVS-toetsen

21/01

Dinsdag

Inschrijfavond nieuwe ouders

23/01

Donderdag

Inschrijfavond nieuwe ouders

27/01

Maandag

Start themaweken gewetensvorming

Van 27 januari tot en met 7 februari wordt er accent gelegd op verschillende geboden door middel van verschillende activiteiten.

28/01

Dinsdag

Schoonmaakavond Duivenwal

30/01

Donderdag

Schoonmaakavond Geerseweg

31/01

Vrijdag

Schooladvies VO groepen 8 mee

Op deze dag krijgen de kinderen van de groepen 8 het schooladvies m.b.t. voortgezet onderwijs mee naar huis.

06/02

Donderdag

Lesvrije dag

10/02

Maandag

Rapporten periode 1 mee

De rapporten voor periode 2 zullen worden meegegeven aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Deze rapporten bevatten ook de resultaten van de afgenomen Citotoetsen.

13/02

Donderdag

Contactavond

Alle ouders worden verwacht op deze contactavond.

15/02

Zaterdag

Inzameling oud papier

18/02

Dinsdag

Contactavond

Alle ouders worden verwacht op deze contactavond.

24/02

Maandag

Start voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van 24 februari t/m 28 februari.

11/03

Woensdag

Biddag

21/03

Zaterdag

Inzameling papier

02/04

Donderdag

Theoretisch verkeersexamen groep 7

09/04

Donderdag

Paasvieringen

Paasvieringen door de groepen 1 t/m 2.

10/04

Vrijdag

Goede Vrijdag

13/04

Maandag

Tweede Paasdag

14/04

Dinsdag

Start Entreetoetsen groep 7

15/04

Woensdag

Centrale Eindtoets groepen 8

16/04

Donderdag

Centrale Eindtoets groepen 8

18/04

Zaterdag

Inzameling oud papier

23/04

Donderdag

Koningsspelen groepen 1/2

Een feestelijk dag voor de groepen 1/2, de jaarlijkse Koningsspelen worden weer gehouden!

24/04

Vrijdag

Koningsspelen

Ook een feestelijk dag voor de groepen 3 - 8, de jaarlijkse Koningsspelen worden weer gehouden! De spelen van de groepen 3 en 4 worden gehouden op de schoolpleinen van de school. De groepen 5 t/m 8 gaan met de fiets naar Kwintelooijen.

27/04

Maandag

Start meivakantie

De meivakantie duurt van 27 april t/m 8 mei.

12/05

Dinsdag

Schoolfotograaf Duivenwal

Schoolfotograaf Koch zal deze dag de Duivenwal bezoeken.

14/05

Donderdag

Schoolfotograaf Geerseweg

Schoolfotograaf Koch zal deze dag de Geerseweg bezoeken.

16/05

Zaterdag

Inzameling oud papier

21/05

Donderdag

Hemelvaartsdag

22/05

Vrijdag

Vrije dag

01/06

Maandag

Tweede Pinksterdag

02/06

Dinsdag

Vrije dag

03/06

Woensdag

Lesvrije dag

Vrije dag i.v.m. studiedag.

04/06

Donderdag

Start LOVS-toetsen groepen 1 t/m 6

12/06

Vrijdag

Kennismakingsavond nieuwe ouders

20/06

Zaterdag

Inzameling oud papier

24/06

Woensdag

Overgangsvergadering

29/06

Maandag

Lesvrije dag

30/06

Dinsdag

Wenmiddag nieuwe kleuters

02/07

Donderdag

Schoolreis groepen 3/4

De groepen 3/4 gaan deze dag op schoolreis!

07/07

Dinsdag

Schoonmaakavond Duivenwal

09/07

Donderdag

Schoonmaakavond Geerseweg

14/07

Dinsdag

Afscheid groep 8

Groep 8 neemt afscheid van de Johannes Calvijnschool. De rapporten zullen deze dag worden meegegeven en 's avonds zal de afscheidsavond plaatsvinden.

15/07

Woensdag

Wenmorgen

De kinderen maken deze morgen een uurtje kennis met de nieuwe leerkracht van het volgende cursusjaar.

16/07

Donderdag

Rapporten periode 2 mee

17/07

Vrijdag

Jaarsluiting

De jaarsluiting wordt gehouden in de Pniëlkerk. De sluiting begint om 9.00.

18/07

Zaterdag

Inzameling oud papier

20/07

Maandag

Start zomervakantie

De zomervakantie start op 20 juli en eindigt op 28 augustus.