ANBI

De Johannes Calvijnschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam
Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische grondslag.

RSIN/Fiscaal nummer
25.68.214

Contactgevens
Johannes Calvijnschool
Postbus 873
3900 AW Veenendaal
info@calvijnschoolveenendaal.nl
www.calvijnschoolveenendaal.nl

NL02RABO 0377 0864 52
t.n.v. Johannes Calvijnschool Veenendaal

Voor de bestuurssamenstelling, kijk hier.

Actuele beleidsplan
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (Schoolplan 2019-2023):
Hoofdlijnen schoolplan

Voor de complete uitwerking verwijzen ook u naar het schoolplan:
Schoolplan 2019-2023

Beloningsbeleid
We verwijzen u naar de CAO Reformatorisch PO:
CAO Reformatorisch PO 2019-2020

Doelstelling
De school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze des Heeren en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.

Verslag uitgeoefende activiteiten
We verwijzen u naar het jaarverslag:
Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording
We verwijzen u eveneens naar het jaarverslag:
Jaarverslag 2021