ANBI

De Johannes Calvijnschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam
Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische grondslag.

RSIN/Fiscaal nummer
25.68.214

Contactgevens
Johannes Calvijnschool
Postbus 873
3900 AW Veenendaal
info@calvijnschoolveenendaal.nl
www.calvijnschoolveenendaal.nl

Voor de bestuurssamensteling, kijk hier.

Actuele beleidsplan
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (schoolplan 2015-2019):
Hoofdlijnen schoolplan

Voor de complete uitwerking verwijzen u naar het Schoolplan 2015-2019:
Schoolplan 2015-2019

Beloningsbeleid
We verwijzen u naar de CAO Reformatorisch PO 2016-2017:
CAO Reformatorisch PO 2016-2017

Doelstelling
De school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze des Heeren en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.

Verslag uitgeoefende activiteiten
We verwijzen u naar het jaarverslag 2017:
Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording
We verwijzen u eveneens naar het jaarverslag 2017:
Jaarverslag 2017