Wie zijn wij?

Onze school
Wij zijn een grote reformatorische basisschool met ongeveer 550 leerlingen. Onze school is in twee gebouwen gehuisvest: de groepen 1 tot en met 4 in het gebouw aan de Geerseweg en de groepen 5 tot en met 8 in het gebouw aan de Duivenwal-West. De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit Veenendaal, al zijn er ook leerlingen uit omliggende plaatsen die onze school bezoeken.

Geschiedenis
Onze school kent een lange geschiedenis. Al sinds 1931 wordt dag in, dag uit onderwijs gegeven aan onze leerlingen. Duizenden leerlingen gingen door onze schoolpoort. Onze school heette vroeger de ‘Kokse school’, genoemd naar de oprichter ds. R. Kok.

Team
Op onze school werken zowel fulltime als parttime leerkrachten. De gemiddelde leeftijd van ons team is ongeveer 30 jaar. Onze school heeft momenteel 21 groepen met een gemiddelde grootte van ong. 27 leerlingen. Ook zijn er verschillende onderswijsassistenten die ondersteuning bieden in de klas.

Management
Wij vinden het belangrijk dat het management van de school contact heeft met de werkvloer. Daarom werkt onze school met het zogenaamde teamleidersmodel, waarbij vier teamleiders verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Directeur en teamleiders vormen samen het managementteam.

Zorg
Onze school heeft verschillende intern begeleiders (ib-ers), De intern begeleider heeft een belangrijke rol bij het verlenen van (extra) zorg aan leerlingen binnen en buiten de klas. Ook ondersteunt de ib-er de leerkrachten bij hun taak om met zorgleerlingen binnen de klas om te gaan.

Ondersteuning
De leerkrachten en het managementteam wordt ondersteund door twee managementassistentes. Deze assistentes nemen een aantal administratieve en organisatorische taken voor hun rekening. Verder hebben wij ook een conciërge. Daarnaast zijn er verschillende onderwijsassistentes.