Downloads

Algemeen

Schoolgids

2020-2021

Download

Schoolgids

Jaarverslag Calvijnschool

2019

Download

Jaarverslag Calvijnschool 2019

Inspectierapport

2017

Download

Inspectierapport 2017

Mediabeleid

Download

Mediabeleid

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Download

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Schoolprofiel

Download

Schoolprofiel

Identiteitsprofiel

Download

Identiteitsprofiel

Privacybeleid

Download

Privacybeleid

Leerlingenzorg

Ondersteunings-

profiel

2019-2020

Download

Ondersteuningsprofiel

Anti-pest beleid

Download

Anti-pest beleid

Verlof

Aanvraagformulier
verlof

Download

Aanvraagformulier
verlof

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen.

Toelichting
verlofformulier

Download

Toelichting
verlofformulier

Leerplicht
en verlof

Download

Leerplicht
en verlof

Algemene informatie over leerplicht en verlofmogelijkheden.

Roosters Hoor het Woord

Psalmen en Heidelberger Catechismus

Download

Psalmen en Catechismus

2020-2021

Rooster groepen

1 en 2

Download

Rooster groepen 1 en 2

2020-2021

Rooster groepen

3 en 4

Download

Rooster groepen 3 en 4

2020-2021

Rooster groepen

5 en 6

Download

Rooster groepen 5 en 6

2020-2021

Rooster groepen

7 en 8

Download

Rooster groepen 7 en 8

2020-2021

Psalmenlijst voor kerken

Download

Psalmenlijst voor kerken

2020-2021