Downloads

Algemeen

Schoolgids

2017-2018

Download

Schoolgids

Brochure

Download

Brochure

‘Handelings- en opbrengsgericht werken op de Calvijnschool’

Mediabeleid

Download

Mediabeleid

Inspectierapport

Download

Inspectierapport

Luizen protocol

Download

Luizen protocol

Informatieboekje hoofdluis

Download

Informatieboekje hoofdluis

Leerlingenzorg

Anti-pest beleid

Download

Anti-pest beleid

Ondersteuningsprofiel

Download

Ondersteuningsprofiel

Verlof

Aanvraagformulier
verlof

Download

Aanvraagformulier
verlof

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen.

Toelichting
verlofformulier

Download

Toelichting
verlofformulier

Leerplicht
en verlof

Download

Leerplicht
en verlof

Algemene informatie over leerplicht en verlofmogelijkheden.

Roosters Hoor het Woord

Psalmen en Heidelberger Catechismus

Download

Psalmen en Heidelberger Catechismus

Rooster groep 1 en 2

Download

Rooster groep 1 en 2

Rooster groep 3 en 4

Download

Rooster groep 3 en 4

Rooster groep 5 en 6

Download

Rooster groep 5 en 6

Rooster groep 7 en 8

Download

Rooster groep 7 en 8

Psalmenlijst voor kerken

Download

Psalmenlijst voor kerken