Downloads

Algemeen

Schoolgids

Download

Schoolgids

Mediabeleid

Download

Mediabeleid

Jaarverslag Calvijnschool

2022

Download

Jaarverslag Calvijnschool 2021

Inspectierapport

2022

Download

Inspectierapport 2022

Privacybeleid

Download

Privacybeleid

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Download

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Schoolprofiel

Opvraagbaar via info@calvijnschool veenendaal.nl.

Identiteitsprofiel

Opvraagbaar via info@calvijnschool veenendaal.nl.

Brochure Wonderlijk gemaakt

Opvraagbaar via info@calvijnschool veenendaal.nl.

Instapgids kleuters

Download

Instapgids

Leerlingenzorg

Ondersteunings-

profiel

2021-2022

Download

Ondersteuningsprofiel

Protocol meldcode

Download

Protocol meldcode

Verlof

Aanvraagformulier
verlof

Download

Aanvraagformulier
verlof

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen.

Toelichting
verlofformulier

Download

Toelichting
verlofformulier

Leerplicht
en verlof

Download

Leerplicht
en verlof

Algemene informatie over leerplicht en verlofmogelijkheden.

Roosters Bijbelse geschiedenis

Psalmen en Heidelberger Catechismus

Download

Psalmen en Catechismus

2023-2024

Psalmenlijst voor kerken

Download

Psalmenlijst voor kerken

2023-2024

Rooster groepen

0

Download

Rooster groepen 0

2023-2024

Rooster groepen

1

Download

Rooster groepen 1

2023-2024

Rooster groepen

2

Download

Rooster groepen 2

2023-2024

Rooster groepen

3

Download

Rooster groepen 3

2023-2024

Rooster groepen

4

Download

Rooster groepen 4

2023-2024

Rooster groepen

5

Download

Rooster groepen 5

2023-2024

Rooster groepen

6

Download

Rooster groepen 6

2023-2024

Rooster groepen

7

Download

Rooster groepen 7

2023-2024

Rooster groepen

8

Download

Rooster groepen 8

2023-2024