Downloads

Algemeen

Schoolgids

2021-2022

Download

Schoolgids

Mediabeleid

Download

Mediabeleid

Jaarverslag Calvijnschool

2020

Download

Jaarverslag Calvijnschool 2020

Inspectierapport

2017

Download

Inspectierapport 2017

Privacybeleid

Download

Privacybeleid

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Download

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Schoolprofiel

Opvraagbaar via info@calvijnschool veenendaal.nl.

Identiteitsprofiel

Opvraagbaar via info@calvijnschool veenendaal.nl.

Brochure Wonderlijk gemaakt

Opvraagbaar via info@calvijnschool veenendaal.nl.

Leerlingenzorg

Ondersteunings-

profiel

2021-2022

Download

Ondersteuningsprofiel

Anti-pest beleid

Download

Anti-pest beleid

Verlof

Aanvraagformulier
verlof

Download

Aanvraagformulier
verlof

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen.

Toelichting
verlofformulier

Download

Toelichting
verlofformulier

Leerplicht
en verlof

Download

Leerplicht
en verlof

Algemene informatie over leerplicht en verlofmogelijkheden.

Roosters Bijbelse geschiedenis

Psalmen en Heidelberger Catechismus

Download

Psalmen en Catechismus

2021-2022

Psalmenlijst voor kerken

Download

Psalmenlijst voor kerken

2021-2022

Rooster groepen

0

Download

Rooster groepen 0

2021-2022

Rooster groepen

1

Download

Rooster groepen 1

2021-2022

Rooster groepen

2

Download

Rooster groepen 2

2021-2022

Rooster groepen

3

Download

Rooster groepen 3

2021-2022

Rooster groepen

4

Download

Rooster groepen 4

2021-2022

Rooster groepen

5

Download

Rooster groepen 5

2021-2022

Rooster groepen

6

Download

Rooster groepen 6

2021-2022

Rooster groepen

7

Download

Rooster groepen 7

2021-2022

Rooster groepen

8

Download

Rooster groepen 8

2021-2022