Downloads

Algemeen

Schoolgids

2019-2020

Download

Schoolgids

Ouderbeleid

Download

Ouderbeleid

Mediabeleid

Download

Mediabeleid

Jaarverslag Calvijnschool

2018

Download

Jaarverslag Calvijnschool 2018

Inspectierapport

2017

Download

Inspectierapport 2017

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Download

Protocol en informatieboekje hoofdluis

Leerlingenzorg

Anti-pest beleid

Download

Anti-pest beleid

Ondersteunings-

profiel

Download

Ondersteuningsprofiel

Verlof

Aanvraagformulier
verlof

Download

Aanvraagformulier
verlof

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen.

Toelichting
verlofformulier

Download

Toelichting
verlofformulier

Leerplicht
en verlof

Download

Leerplicht
en verlof

Algemene informatie over leerplicht en verlofmogelijkheden.

Roosters Hoor het Woord

Psalmen en Heidelberger Catechismus

Download

Psalmen en Catechismus

2019-2020

Rooster groepen

1 en 2

Download

Rooster groepen 1 en 2

2019-2020

Rooster groepen

3 en 4

Download

Rooster groepen 3 en 4

2019-2020

Rooster groepen

5 en 6

Download

Rooster groepen 5 en 6

2019-2020

Rooster groepen

7 en 8

Download

Rooster groepen 7 en 8

2019-2020

Psalmenlijst voor kerken

Download

Psalmenlijst voor kerken

2019-2020