Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Ventilatie -

6 oktober

Ventilatie 

Het ministerie van Onderwijs heeft ons gevraagd een onderzoek in te stellen naar de ventilatie op onze school. Dit onderzoek is gedaan en inmiddels afgerond. Op de locatie Geerseweg voldoet de ventilatie aan het bouwbesluit 2012. De co 2 is in verschillende lokalen gemeten en komt ruimschoots onder de gestelde norm uit. 

Op de locatie Duivenwal voldoet de mechanische ventilatie eveneens in bijna alle lokalen. Er zijn twee lokalen waar de ventilatie minder is. Er wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden voor deze lokalen zijn. In verschillende lokalen is de co 2 gemeten. In één lokaal is de co2 waarde bij de meting iets hoger dan is geadviseerd (1208 ppm in plaats van 1200).  

 Het blijft belangrijk om de ramen open te hebben en voldoende te ventileren. Dat doen onze leerkrachten ook. In de pauzes wordt de deur open gezet. We zullen als school zoveel als mogelijk is te streven naar een optimale ventilatie.  

Lees meer...

Blokfluitles -

5 oktober

Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. De les wordt gegeven op donderdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar. De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven. 

Lees meer...

Luiers voor Lesbos -

1 oktober

Doet u mee met deze actie? Van harte aanbevolen!

Lees meer...

Week tegen het pesten -

28 september

Week Tegen Het Pesten

De Week Tegen Pesten was van 21 t/m 25 september. Ook op onze school hebben we daaraan aandacht gegeven door middel van speciale themalessen.

Het is ons streven dat uw kind in een pestvrije klas zit. Daarom blijft sociale veiligheid en anti-pestbeleid ook de rest van het schooljaar een belangrijk thema. Bent uw benieuwd naar ons anti-pestbeleid? U kunt het vinden op de website, onder 'Downloads' (Leerlingenzorg).

Pestsignalen nemen wij serieus! Op school zien we helaas niet alles. Wordt uw kind gepest of vertelt uw kind thuis dat anderen worden gepest? Geeft u dit dan alstublieft direct door aan de leerkracht, zodat er actie ondernomen kan worden. Samen willen we ook dit schooljaar weer gaan voor pestvrije klassen!

Lees meer...

Activiteitenmiddagen bovenbouw -

24 september

Er wordt weer een activiteitenmiddag georganiseerd. Op D.V. 13 oktober voor groep 7/8 en op 15 oktober voor groep 5/6.

Heel fijn dat veel ouders hun steentje bij willen dragen!

We hopen op gezellige en leerzame middagen. 

Lees meer...