Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Controle politie -

6 november

De politie controleert regelmatig bij de schoolgebouwen. De politie let op het parkeren van de auto’s. Wilt u, als u met de auto komt, de auto op een parkeerplek zetten en niet op de stoep of voor een garage (zoals voor de flats). Daarmee zorgt u er voor dat de bewoners niet hoeven te klagen. De veiligheid rond de scholen is heel belangrijk voor ons allemaal.

We rekenen op uw medewerking!

Lees meer...

Ouderavond: 'Heb je even tijd?' -

5 november

Ouderavond 16 januari 2020
 ‘Heb je even tijd’

Op 16 januari hopen we een belangrijke ouderavond te organiseren. Met betrekking tot het onderwerp: ‘Heb je even tijd’?
 De heer J.H. van Doleweerd (oud-zendingsmedewerker en godsdienstdocent aan Driestar–Educatief) zal opnieuw deze ouderavond aanwezig zijn en dit onderwerp inleiden.

Lees meer...

Contactavond november en februari -

11 oktober

We hebben in september voor de tweede keer startgesprekken gehouden met de ouders. We horen hier positieve verhalen over van de ouders en leerkrachten. Deze keer hebben we via Parro de ouders laten intekenen. Ook hierover horen we positieve signalen. We hopen de volgende keer tijdig voor iedereen open te zetten. Ouders met drie of nummer 2 meer kinderen krijgen voorrang bij het inplannen van de bezoeken.
Op 28 november wordt een contactavond gehouden. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Deze avond is niet verplicht.
Op 13 en 18 februari 2020 worden alle ouders weer uitgenodigd voor gesprek.

Lees meer...

Politiebericht! -

11 oktober

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief willen we graag even uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie rond de school.
Zoals iedereen wel zal weten, is het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk in de omgeving.
Om die momenten zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er door school afspraken gemaakt. Deze gaan bijvoorbeeld over de tijdstippen, het opstellen van de fietsen, het parkeren en de rijrichtingen.
Om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te houden, willen we u vragen om naar deze afspraken te handelen.

Het parkeren is echter iets wat toch met enige regelmaat vanuit de wijk wordt aangedragen als terugkerend ergernispunt.
Om hier iets aan te doen is door de gemeente en school naar het aantal beschikbare parkeerplaatsen gekeken en blijkt dat die er voldoende zijn. Daarnaast is er door de gemeente het regiem ingesteld dat er alleen ín de vakken geparkeerd mag worden.
U denkt; ‘probleem opgelost!’

Het blijkt echter dat er regelmatig ouders zijn die voor het gemak gaan en hun auto zo dicht mogelijk bij school neerzetten.
Of dat dan wel of niet in een vak is, of in een bocht waardoor het zicht wegge- nomen wordt, lijkt dan niet zo belangrijk.
Met name als het regent of guur weer is, zien we nogal eens dat het een ‘even snel’ brengen of halen is.

Het zijn deze dingen die de veiligheid van, met name, de (uw!) kinderen in gevaar brengen. Om iedereen te motiveren om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie rond de school gaat er de komende tijd gecontroleerd worden op het nale- ven van de regels.
In eerste instantie zal dat waarschuwend zijn, maar na enige tijd zal er voor het foutparkeren verbaliserend worden opgetreden.

U kunt ons de komend tijd dus bij de school aantreffen.
Mocht u vragen hebben over boven- staande of anderszins, voel u vrij om ons dan aan te spreken.
De wijkboa; Lisa Rutten
De wijkagenten; Esmiralda Quint en Jos van Wingerden

Naar aanleiding van dit berichtje van onze wijkagent kan ik u melden dat wij op 1 oktober meekijken naar het parkeren van de auto’s. Nog steeds staan auto’s voor de garage van bewoners van het PWA park. Dit leidt tot irritaties bij de bewoners, waarbij de school en de gemeente worden gebeld. Laten we het goede voorbeeld geven en de auto’s gewoon in de parkeervakken of parkeerstroken parkeren. Er wordt op ons gelet.

Bedankt voor uw medewerking!

Lees meer...

Verwijsindex -

10 oktober

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Regio Food Valley. De Verwijsindex is een hulpmiddel voor hulpverleners die met kinderen en jeugdigen werken. Samen kunnen zij zorg dragen voor adequate hulp. Er wordt gewerkt met een digitaal systeem waarin professionals zoals intern begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen ze elkaars contactgegevens. Zo kunnen de verschillende hulpverleners elkaar makkelijker en sneller vinden, hulp en zorg afstemmen en samenwerken.
Voor meer informatie www.multisignaal.nl/voor-ouders/

Lees meer...

Oudermorgen -

10 oktober

Op 10 december is er een oudermorgen voor de groepen 1 t/m 7. Dit is de enige oudermorgen van het schooljaar. U hoort hier binnenkort meer over.

Lees meer...

Lesvrije dag -

9 oktober

In de Praktische informatiegids staat een lesvrije dag op 25 november. Dit is onjuist en moet 3 december zijn!

Lees meer...

Blokfluiten -

8 oktober

Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. De les wordt gegeven op donderdagmiddag van 12.00 - 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar. De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven.

Lees meer...

ICT -

7 oktober

Korting
De ouders van onze school kunnen met korting software bestellen. Het gaat om bijvoorbeeld Microsoft Office pakketten, besturingssystemen, virisscanners enz. meer informatie kunt u vinden op www.schoolspot.nl

Ambrasoft

Op school oefent uw kind met rekenen en taal met de software van Ambrasoft. Ambrasoft en uw school hebben goed nieuws voor u. Uw kind kan gewoon thuis verder oefenen met de software van school, helemaal gratis! https:familiepakket.mijnklas.nl/Login
Van de meester of juf van uw kind heeft u een activeringscode gekregen. Bent u deze kwijt, of wilt u een nieuwe active- ringscode, dan kunt u bij de meester of juf een nieuwe code vragen.

Lege toners

Al enige jaren verzamelen wij lege to- ners op school. Voor deze toners ont- vangen wij geld dat besteed wordt ten goede van de leerlingen. De dozen voor de lege toners kunt u vinden bij de hoofdingang van de Geerseweg en Duivenwal.

Holmwoods

Op school oefent uw kind in groep 7 en 8 Engels o.a. met onlineprogramma Holmwoods. Dit programma helpt de lees en vaardigheden van de leerlingen te verbeteren. U kunt dit programma ook thuis gebruiken. https://learning.holmwoods.eu/.

Lees meer...

Oktober: Christelijke kinderboekenmaand -

4 oktober

In oktober wordt voor de 25e keer de Christelijke kinderboekenmaand georganiseerd. Het thema van dit jaar is 'reis mee'. Dit thema wordt in drie actieboeken uitgewerkt.
Voor de onderbouw een prentenboek van Hanneke Mostert en Hester Nijhof. Liesbeth van Binsbergen met de wereldreis voor de middenbouw en Leanne van Spronsen maakt het boek Plan B voor de bovenbouw.
Op school vinden we (voor)lezen belangrijk. Om dit te onderstrepen staat 'het lezen' dan ook hoog op de agenda, en zeker in de maand oktober. Voor elke klas wordt het actieboek aangeschaft en deze wordt de komende tijd in de klassen voorgelezen.
In de periode van DV 2 oktober tot en met 13 oktober - de officiële kinderboekenweek - zal er in de klassen middels verschillende activiteiten aandacht geschonken worden aan (voor)lezen. Verderop in het schooljaar hopen we een voorleeswedstrijd te organiseren, daar hoort u later meer van.

Lees meer...

Inloopspreekuur CJG -

24 september

Heeft u vragen over de ontwikkeling, het opvoeden of het opgroeien van kinderen, als dan niet gerelateerd aan school? De Calvijnschool organiseert met ingang van schooljaar 2019 -2020 een maandelijks inloopspreekuur, waarbij u in gesprek kunt met vast CJG-contactpersoon van de school: Léon Quint. Het eerste inloopspreekuur is DV donderdag 17 oktober, van 14.00u tot 15.00u. Léon is te vinden in de spreekkamer aan de Geerseweg. Dat is de ruimte tussen de teamleiderskamer en speellokaal 1. Van harte welkom!

Voor meer informatie: 
Léon Quint 06-225 23649 
Algemene nummer CJG: 0318-538222  
Inloopspreekuur Verlaat: ma t/m vrij 09:00 tot 12:00 uur 
www.cjgveenendaal.nl 

Overige data inloopspreekuur: 
Donderdag 17 oktober 14.00u - 15.00u
Donderdag 14 november 9.00u - 10.00u
Donderdag 12 december 9.00u - 10.00u
Donderdag 30 januari 9.00u - 10.00u
Donderdag 13 februari 9.00u - 10.00u
Donderdag 19 maart 9.00u - 10.00u
Donderdag 9 april 9.00u - 10.00u
Donderdag 28 mei 9.00u - 10.00u
Donderdag 18 juni 9.00u - 10.00u

Lees meer...