Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Koningsspelen -

15 april

Koningsspelen 

Op DV 25 april organiseren we de Koningsspelen voor groep 1 en 2 en op 26 april voor groep 3 t/m 8.

We hebben al veel ouders die ons komen helpen met de spelletjes.

Ook wanneer u niet komt helpen, bent u van harte welkom om de kinderen aan te moedigen of te zingen bij de vlag. Rond 9 uur zullen we bij de vlag zingen (beide dagen) en rond half 10 beginnen vervolgens de spelletjes.

We hopen met de leerlingen, de leerkrachten en u als ouders op een feestelijke dag!

Lees meer...

Inloopspreekuur Centrum Jeugd en Gezin -

8 april

Inloopspreekuur CJG

Wanneer u als ouders vragen hebt over opvoeden en/ of opgroeien, kunt u terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school.

Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders die niet in staat zijn om naar het spreekuur op de locatie van het CJG te komen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via rsparling@calvijnschoolveenendaal.nl. Er kunnen maximaal 2 ouders per spreekuur inlopen. Let op: het is niet mogelijk om tijdens het spreekuur een aanvraag te doen voor onderzoek! U wordt voor deze (aan)vragen doorverwezen naar het spreekuur op de locatie van het CJG (Markt 20). Een afspraak voor dit spreekuur kunt u maken via https://cjgveenendaal.nl/afspraak-maken. Controleer of u een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur op de Calvijnschool staat gepland op DV dinsdag 16 april 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2, kamer van de ib-er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Lees meer...

Schoolfotograaf -

8 april

Schoolfotograaf 

We berichten u alvast dat de schoolfotograaf komt op DV maandag 13 mei (Geerseweg) en dinsdag 14 mei (Duivenwal).

Ook dit jaar kunt u weer, op beide dagen, een gezinsfoto laten maken tussen 15.00 – 16.00 uur.  Wilt u hier gebruik van maken?  Vul dan voor dinsdag 23 april dit formulier in.

Op beide dagen kunnen er maximaal 100 gezinnen op de foto. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Omdat wellicht een grote groep zich opgeeft, kan het zijn dat u ter plaatse een poosje moet wachten op uw beurt.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar: eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl

Lees meer...

Kangoeroewedstrijd -

11 maart

Kangoeroewedstrijd

Op DV donderdag 21 maart wordt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd gehouden op school. Hierbij worden kinderen die hoog scoren op de CITO toetsen van rekenen uitgedaagd mee te doen! Er kunnen diverse prijzen gewonnen worden. Het bekend maken van de uitslag en de prijsuitreiking zal half mei plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/Wedstrijd-2024

Oefenen kan eventueel op  https://www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php.

Lees meer...

Speergroep -

11 maart

Speergroep 

Op onze Johannes Calvijnschool hebben wij de mogelijkheid om meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdaging te bieden. In deze 'speergroep' worden de leerlingen uitgedaagd en wordt er specifiek aandacht besteed aan de executieve functies. Om aan de leerbehoeften van de leerlingen in de speergroep tegemoet te komen en de juiste begeleiding te kunnen geven is er een maximum van 12 leerlingen gesteld. Vanwege het aantal leerlingen wat in aanmerking komt voor de speergroep zal er gerouleerd worden. Heeft uw kind een periode in de speergroep gezeten dan is het mogelijk dat er een volgende periode een andere leerling geplaatst wordt. De leerkrachten geven ook in de klas aandacht aan deze leerlingen door ze opdrachten aan te bieden op hun niveau. 

Bij de groepen 1 en 2 wordt er ook verrijking en uitdaging gegeven aan leerlingen die dat nodig hebben. Hier heet deze groep 'verrijkingsgroep' en geen 'speergroep'. 

Lees meer...

Paasviering -

7 maart

Paasviering 28 maart 

Op DV 28 maart vieren we het Paasfeest met de groepen 3 t/m 8. Ook ouders, opa’s en oma’s mogen hierbij aanwezig zijn. We beginnen om 10.00 uur in de Adventkerk.  Er is geen kinderoppas.

Allen van harte welkom!

De kinderen van groep 1 en 2 vieren het Paasfeest in de eigen groep. 

Lees meer...

Inschrijven nieuwe Leerlingen -

5 februari

Inschrijven nieuwe leerlingen  

Veel ouders hebben hun kind al aangemeld bij onze managementassistente. Het kan zijn dat u uw kind nog niet hebt aangemeld. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het betreft de kinderen die tussen juni 2024 en mei 2025 vier jaar hopen te worden.

Wilt u ook andere ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attenderen?

U kunt contact opnemen met onze managementassistente, mevrouw E. Schalk. eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl  

Wanneer we weten hoeveel leerlingen we op school kunnen verwachten, kunnen we de groepsindeling maken.  

Lees meer...

Schooladvies groep 8 -

1 februari

Schooladviezen  

De leerlingen van groep 8 krijgen op 5 februari het schooladvies mee voor het VO. U hebt daar al bericht over gekregen. Tijdens de contactavonden in februari zal het advies toegelicht worden. De Centrale Eindtoets is vanaf dit jaar vervangen door de doorstroomtoets.

Deze wordt op 6 en 7 februari afgenomen. 

Lees meer...

Aanmeldochtenden -

18 januari

Vrije dag en contactavonden -

18 januari

Lesvrije dag 

Op DV maandag 29 januari hebben we een lesvrije dag. De kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten zullen dan de uitslagen van de toetsen invoeren, handelingsplannen bespreken en rapporten samen stellen.

Contactavonden

Op DV donderdag 8 en dinsdag 13 februari hebben we onze contactavonden. Ruim een week vooraf zult u hiervoor via Parro kunnen inschrijven. Hierover krijgt u t.z.t. bericht.

Lees meer...

Elorah -

9 januari

Nieuws van Elorah

Allereerst willen we alle betrokkenen van harte Gods Zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2024!

Ook in dit nieuwe jaar willen we graag kwalitatief goede kinderopvang bieden, zowel in de peutergroep als bij de BSO.

Een inkijkje in de peutergroep

Elke ochtend gaat om 8:15 uur de buitendeur open en mogen we de peuters verwelkomen. Soms staan ze al ongeduldig te wachten tot ze naar binnen kunnen! We beginnen de ochtend met vrij spelen, daar leren we veel van; delen van speelgoed, praten met elkaar, en na afloop natuurlijk opruimen! Dan wordt het tijd voor de kring; we leren zelf onze stoel pakken en zoeken een plaatsje op.

 We luisteren eerbiedig naar het Bijbelverhaal en zingen versjes/psalmen met elkaar. Daarvoor kiezen we een kaartje uit de liedjeskoffer. Na de vertelling doen we bewegingsactiviteiten, want lang stil zitten op een stoel is nog een hele kunst…..! We werken in kleine groepjes, knutselen of  doen een andere groepsactiviteit. Na het fruiteten gaan we naar buiten, ook daar leren we veel, om de beurt met de fiets, wachten, omgaan met uitgestelde aandacht en het ontwikkelen van de grote motoriek (bal gooien, vangen, scheppen, fietsen, steppen, rennen enz). Tijd voor de koekjeskring, de helper van de juf mag uitdelen, altijd weer een feest! We doen nog een kleine groepsactiviteit en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Een kijkje in de BSO

Daar komen ze…. rond 14:55 uur is het vaak een drukte van belang in de hal bij de BSO. De kinderen komen van alle kanten aan, jassen worden uitgetrokken en tassen opgehangen (of neergegooid…J) Als iedereen er is, wordt er fruit gegeten en wat gedronken, de schooldag besproken en is er tijd voor vrij spelen. Sommige kinderen mogen al zelfstandig naar het plein gaan. Als de afwas is gedaan, gaat de hele groep naar buiten. We doen een spel of gaan zelfstandig aan de slag met materialen die voorhanden zijn. Eenmaal terug in het lokaal houden we een kort bezinningsmoment; een stukje uit de dagboek lezen, iets zingen met elkaar of een mooi gesprek aan de hand van een vragenkaartje.

Daarna eten we een gezonde snack en wordt er een activiteit aangeboden; spel, proefje, knutsel, of groepsactiviteit. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om zelf de tijd in te delen en iets uit de kast te kiezen.

Vanaf 17:00 uur worden er al een aantal kinderen opgehaald. Elke middag delen we met de desbetreffende ouders tekst en foto’s via het ouderportaal, om zo een indruk te krijgen, van een gezellige, actieve BSO-middag.

Een hartelijke groet van het Elorah team,

Juf Annelies, juf Eline, juf Josien, juf Marjolijn, juf Rianne, juf Tineke, onze stagejuf Daniële en juf Rieneke.

Lees meer...

Inloopspreekuur CJG -

8 januari

Inloopspreekuur Centrum Jeugd en Gezin

Voor de Johannes Calvijn school is Laura van Goch betrokken als school contactpersoon.

Wanneer u als ouder vragen hebt over opvoeden en/of opgroeien kunt u terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school.

Tijdens het spreekuur zullen wij met elkaar jullie hulpvraag bespreken en op zoek gaan naar een passend vervolg.

Het inloop spreekuur op school is bedoeld voor ouders die niet in staat zijn om naar het spreekuur op onze locatie de Twijn te komen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via rsparling@calvijnschoolveenen-daal.nl. Er kunnen maximaal twee ouders per spreekuur inlopen.

Het eerstvolgende spreekuur staat gepland op donderdag 23 januari 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2; kamer van ib'er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Lees meer...

Kerst met de buurt -

22 december

Kerst met de buurt

Met de kinderen van groep 2 en groep 5 hebben we op het plein van de Geerseweg kerstliederen gezongen. Juf Mirjam Morren speelde op de piano, meester Kortenhoff op zijn draaiorgel en een paar kinderen uit groep 5 speelden op hun muziekinstrument.

Het was een mooi moment waar enkele buurtbewoners kwamen luisteren of belangstellend langsliepen. Aan het einde was er voor iedereen wat lekkers…

Lees meer...

Ouder-kind avond -

16 november

Ouder – kind avond groep 8 op 12 december

Al enkele jaren organiseren we een ouder – kind avond op school.

We verwachten dan alle leerlingen en hun ouders. Deze avond staat het omgaan met sociale media en moderne media centraal. Een belangrijke avond waar we Gods Woord naast het omgaan met media willen leggen.

Twee sprekers van Driestar – Educatief zullen aanwezig zijn.  

Lees meer...

MAF -

9 november

Vlieg je een rondje mee?

Juf Martha is bezig met de opleiding om MAF piloot te worden. Inmiddels heeft zij haar vliegbrevet gehaald.

Nu zij haar vliegbrevet binnen heeft, mag ze in Europa rondvliegen met vrienden, familie en eigenlijk iedereen die graag mee wil. Dit kan puur tegen de onkosten (vliegtuig huur, fuel en landingsgeld) Die onkosten kunnen weer verdeeld worden onder het aantal passagiers.

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur zeker een berichtje en voel je ook vrij dit bericht te delen met andere die graag Nederland eens van boven af willen bekijken 🙂

Voor meer info: mvdherik@calvijnschoolveenendaal.nl

Lees meer...

Contactavond -

9 november

Contactavond DV 28 november  

Op 28 november wordt een facultatieve contactavond gehouden. U kunt zelf een keuze maken of u wel of niet komt om de tussentijdse vorderingen van uw kind te bespreken.

De uitnodiging wordt twee weken voor deze datum verstuurd. Via Parro wordt u verder geïnformeerd. Welkom!

In februari volgt een ronde gesprekken voor alle ouders, namelijk op DV 8 en 13 februari.  

Lees meer...

Stapp -

27 oktober

Lessen Stapp 

Vanaf medio november worden in alle groepen weer lessen gegeven rond mediawijsheid. Ook de cirkel pelgrim/burger/dienaar/leerling komt aan de orde. Deze keer zullen de lessen gaan over nieuwswijsheid.

U hoort hier nog meer over! 

Lees meer...

Vertrouwenspersonen -

12 oktober

Intern contactpersonen

Graag stellen wij, Carla Kleijer en Rianne Sparling, ons voor als intern contactpersoon. Aan onze school zijn twee interne contactpersonen/ vertrouwenspersonen verbonden en twee externe vertrouwensperso​nen.

Voor de contactgegevens van alle contactpersonen verwijzen wij u naar de praktische informatiegids. Uw kind kan bij de contactpersoon terecht als hij/zij een lastige ​vertrouwelijke situatie wil bespreken, waarmee uw kind al bij de leerkracht is geweest of waarmee uw kind niet bij de leerkracht terecht kan.

Tijdens klassenbezoeken in de groepen 5 tot en met 8 hebben we de kinderen gestimuleerd om hun zorgen altijd eerst bij de leerkracht/ ouders bekend te maken.

In de onderbouw hebben we geen voorstelronde gedaan bij de kinderen. We verwachten dat de kinderen in de onderbouw eventuele signalen doorgeven aan de ouders of leerkracht en dat zij niet uit zichzelf de stap naar de vertrouwenspersoon zullen maken. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij desbetreffende ouders en leerkrachten en hier zijn de leerkrachten alert op.

De contactpersonen zijn een aanspreekpunt en bieden een luisterend oor. Het is niet de taak van de contactpersoon om de kwestie op te lossen, maar zij kunnen u wel begeleiden naar een oplossing. Daarnaast hebben de contactpersonen als taak om preventief werkzaam te zijn. Dit betekent dat we werken aan een positief en fijn schoolklimaat. 

Lees meer...

Informatieavond Voortgezet Onderwijs -

5 oktober

Informatieavond groep 8  

Voor de ouders van de toekomstige leerlingen van het voortgezet onderwijs organiseren we op dinsdag 10 oktober een (facultatieve) informatieavond. Dus niet op 23 oktober, zoals in de jaargids is vermeld.

De heer L. Soeters, werkzaam bij het Van Lodenstein College, zal dan spreken over het Voortgezet onderwijs. De opgave wordt via de leerkrachten geregeld. Ook vanuit de school is er een bijdrage rondom het traject van advisering en de Centrale Eindtoets. De avond wordt op school georganiseerd en de inloop is om 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider jverwoert@calvijnschoolveenendaal.nl.  Alle ouders en leerlingen zijn welkom.

Lees meer...

Dankdag 'Hoe kijk jij naar Hem? -

3 oktober

Dankdag voor het gewas op DV woensdag 1 november 

Het thema voor de dankdag is ‘Waar kijk jij naar?’.

Er zal verteld worden uit Johannes 6: 1 – 15. Dit gedeelte gaat over de wonderbare spijziging. De Heere heeft de vijf broden en twee vissen vermeerderd, zodat iedereen genoeg te eten had en er zelfs nog overbleef. Hoe wonderlijk zorgt de Heere iedere dag voor ons. We mogen bidden en vragen of Hij ons het levende Brood uit de hemel wil geven. Het gaat dan niet alleen over ‘Waar kijk je naar?, maar ook  over ‘Hoe kijk je naar Hem?’ Een belangrijke vraag om met dankdag te overdenken! 

Lees meer...

Terugblik jubileumdag -

2 oktober

Jubilea

Op 27 september mochten we onze jubilea vieren. U hebt daar zeker wel van gehoord via uw kinderen. Het was een indrukwekkend moment toen de kinderen ons Psalm 134: 3 toezongen. ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’!

We willen u namens ons vieren (juf Alie van Beijnum, juf Rianne Jansen, juf Connie Luteijn en meester Dick van Wijngaarden) heel hartelijk bedanken voor jullie en uw meeleven op en rond deze dag. Het heeft ons goed gedaan. Bedankt voor alle goede wensen en de cadeaus die we mochten ontvangen!

We hopen dat we nog gezondheid mogen krijgen om op onze school dienend ons werk te mogen doen.  

Lees meer...

Blokfluiten -

25 september

Blokfluiten  

Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school.

De les wordt gegeven op maandagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar.

De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven. De eerste les is op 30 oktober. 

Lees meer...

Luizen -

14 september

Hoofdluis

Het afgelopen schooljaar waren er verschillende klassen waar hoofdluis werd geconstateerd. Ook dit schooljaar is er in verschillende klassen hoofdluis. Wanneer er hoofdluis in een klas is, krijgt u als ouders daarover een bericht. We willen u vragen uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Wanneer u hoofluis bij uw kind vindt, is het de bedoeling dat u uw kind eerst luisvrij maakt en vervolgens pas naar school stuur. Meer informatie over luizen vindt u op https://www.rivm.nl/hoofdluis

We zijn ook nog dringend opzoek naar moeders die ons luizenpluis team komen versterken. U kunt zich melden bij onze managementassistente Evelelinda Schalk. Dit kan per e-mail eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl.

Lees meer...

Vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG) -

11 september

Vanuit Centrum Jeugd en Gezin

Beste ouders van de Johannes Calvijnschool, 

 Alle scholen in Veenendaal hebben een contactpersoon van het CJG. 

School contactpersoon: 

Voor de Johannes Calvijnschool is Laura van Goch betrokken als school contactpersoon. 

Wanneer je als ouder vragen hebt over opvoeden en/of opgroeien kan je terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school. Tijdens het spreekuur zullen wij met elkaar jullie hulpvraag bespreken en op zoek gaan naar een passend vervolg.  Voor ib’ers en leerkrachten ben ik benaderbaar als er vragen zijn om mee te denken, vanuit deze rol zal ik ook aansluiten bij de OT gesprekken. 

Schoolmaatschappelijk werk: 

Vanuit het CJG is er ook een schoolmaatschappelijk werker aan jullie school verbonden, dat is Eline Verbakel. Kinderen en/of ouders kunnen soms vastlopen, denk aan sociale-emotionele uitdagingen of indrukwekkende gebeurtenissen in het gezin. De schoolmaatschappelijk werker biedt hierin kortdurende hulp aan (3 tot 5 contactmomenten). 

Wilt u als ouders, leerkracht of Ib’er een afspraak inplannen voor uw kind of leerling, dan ontvangt Eline graag per mail het ingevulde aanmeldformulier via everbakel@calvijnschoolveenendaal.nl.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 19 september 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2; kamer van ib'er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Laura van Goch 
Jeugd- en gezinswerker 

Lees meer...

Afval scheiden -

11 september

Afval scheiden  
Vanaf 1 januari zijn we begonnen met afval scheiden op onze school. Dit verloopt over het algemeen heel goed.

We zien dat er nog wel veel pakjes ingeleverd worden. We willen u vragen om in plaats van een pakje drinken een beker mee te geven. Alvast bedankt! 

Lees meer...

Zendingsgeld -

6 september

Zendingsgeld 

We zijn vorig jaar na de herfstvakantie begonnen met het digitaal ophalen van het zendingsgeld. Het is steeds lastiger om aan los muntgeld te komen en helaas was dit ook te zien in de opbrengsten. Nu we het geld digitaal ophalen zijn daarmee de opbrengsten weer gestegen en dat is uiteraard een goede zaak! Daarom willen we dit ook in het nieuwe cursusjaar voortzetten.  

U krijgt hiervoor zoveel als mogelijk op de eerste maandag van de maand een link toegestuurd via de mail. Er wordt één link toegestuurd per gezin.  

Omdat er toch ook nog de wens is om fysiek geld op te halen in de klas, blijven we deze mogelijkheid bieden tot ten minste december dit cursusjaar.  

Inmiddels is er flink wat meer aandacht in de klassen voor de adoptiekinderen die wij sponsoren via Woord en Daad. Zo krijgt uw kind een goed beeld van waar het geld naartoe gaat.  

Lees meer...

Parkeren -

6 september

Parkeren van uw auto 

Komt u met de auto uw kind naar school brengen? U mag in de omgeving van de Geerseweg alleen in een parkeervak parkeren, dus niet langs de weg, i.v.m. een parkeerverbod in de wijk.

De politie zal in de komende weken daarop ook toezicht houden.  

Lees meer...

Jaargids 2023-2024 -

5 september

Jaargids

U hebt voor de vakantie de jaargids 2023 - 2024 gekregen. In dit boekje staan alle belangrijke data voor dit schooljaar en de gegevens van de meesters en jufs.

Wilt u dit boekje goed bewaren?  

Nog een aanvulling bij dit boekje: Op dinsdag 31 oktober hebben de kinderen gewoon les, de studiedag wordt verzet naar een ander moment.

De thema avond van 23 november is verzet naar 7 november. Deze avond wordt ingevuld om met elkaar na te denken over de methode Wonderlijk Gemaakt en het omgaan met de vragen rondom deze lessen. Een belangrijk onderwerp! Wilt u deze datum alvast reserveren? 

Lees meer...

Wenmorgen 5 juli -

26 juni

Wenmorgen voor alle groepen

Op DV woensdag 5 juli is er een wenmorgen voor alle groepen. Een gedeelte van de morgen volgen de kinderen dan les bij hun nieuwe leerkracht en indien mogelijk in hun nieuwe lokaal.

Lees meer...

Schoolreizen -

12 juni

Informatie over de schoolreizen 

Groep 2 gaat op DV 21 juni naar speeltuin de Pol. Zij vertrekken om 9.30 uur en hopen om 12.15 weer op school te zijn.  

Groep 3 en 4 gaan op DV 22 juni op schoolreis naar Dolfinarium in Harderwijk. Alle leerlingen worden gewoon om 8.25uur op school verwacht. Om 9.00 uur vertrekt de bus en om 15.30 uur zijn we weer op school. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op DV 23 juni op schoolreis naar Archeon in Alphen aan de Rijn. Zij moeten om 08.30 uur op school zijn. De kinderen zijn rond 17.00 uur weer op school. 

De factuur komt in het ouderportaal van Parnassys. U krijgt bericht als hij klaar staat. Het is mogelijk dat u financiële zorgen hebt, dan mag u contact opnemen met de directeur. Dan hoeft u deze schoolreis niet te betalen. 

Verdere info over de schoolreisje kunt u vinden in de brief die bij de nieuwsbrief wordt verspreid.

Lees meer...

Jaarsluiting en jaaropening -

5 juni

Jaarsluiting en jaaropening 

De jaarsluiting is op DV 7 juli om 09.00 uur in de Pniëlkerk en de jaaropening op DV 21 augustus om 09.30 uur in de Adventkerk.

We zoeken een paar moeders of oudere meisjes die willen oppassen op de kinderen. Wie wil zich opgeven? U kunt zich opgeven bij juf Ina Doornhein.

idoornhein@calvijnschoolveenendaal.nl 

Lees meer...

Algemene ledenvergadering 13 juni -

1 juni

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt op DV 13 juni gehouden. We starten om 19.30 uur. We nodigen de leden van harte uit om deze vergadering te bezoeken.

De agenda is verstuurd naar de leden van onze schoolvereniging. Maar ook niet leden zijn van harte welkom om te komen.

We nemen afscheid van de heer A.P. van de Woestijne als toezichthoudend bestuurder. We hopen u meer informatie te kunnen geven over allerlei ontwikkelingen in de school. Daarnaast staan we stil bij de toekomst van onze school, zoals de nieuwbouw of nieuwbouw/verbouw van de school.

Lees meer...

Contactavond 20 juni -

15 mei

Contactavond

Op dinsdag 20 juni is onze laatste contactavond. Van harte welkom om te komen praten als u zorgen heeft rondom welzijn of leerresultaten van uw kind.

Voor aanmelding van deze avond kunt u tot en met vrijdag 16 juni een mail sturen naar onze managementassistente mw. Evelinda Schalk. eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl  

Lees meer...

Bezoek schoolfotograaf -

6 april

Schoolfotograaf 

We berichten u alvast dat de schoolfotograaf komt op DV dinsdag 9 mei (Geerseweg) en donderdag 11 mei (Duivenwal).

Er worden na schooltijd op 9 mei gezinsfoto’s gemaakt.  

Lees meer...

Koningsspelen -

6 april

Koningsspelen 

We organiseren op 20 april de Koningsspelen voor groep 1 en 2 en op 21 april voor de groepen 3 t/m 8. De Koningsspelen worden gehouden op de schoolpleinen.

Natuurlijk hebben we veel inzet van ouders nodig, daar hebt u al informatie over gekregen. We hopen dat het een feestelijke dag voor alle leerlingen wordt! 

Lees meer...

Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie -

7 maart

Paasweekend en meivakantie D.V.

De kinderen hebben vrij op vrijdag 7 april (Goede vrijdag) en maandag 10 april (2e Paasdag). 

De kinderen hebben vakantie vanaf woensdag 26 april tot en met vrijdag 5 mei. Op maandag 8 mei verwachten we de kinderen weer op school. 

Lees meer...

Bezoek kinderboerderij -

6 maart

Kinderboerderij 

De kinderen van groep 2 gaan op DV 12 april naar kinderboerderij de Glind.

U krijgt meer informatie via de leerkracht. 

Lees meer...

Centrale Eindtoets -

13 februari

Centrale Eindtoets groep 8 in april 

De Centrale Eindtoets wordt op DV 18 en 19 april afgenomen. Jongens en meisjes, doe je best! Tijdens  de Eindtoets zorgt de school tussendoor voor wat lekkers.

Lees meer...

Cito Entreetoets -

16 januari

Cito Entreetoets groep 7 

De Cito Entreetoets groep 7 wordt vanaf DV 11 april afgenomen. Deze toetsen worden over meerdere dagen afgenomen. Jongens en meisjes, doe je best!

Tijdens de Entreetoets zorgt de school voor wat lekkers tussendoor! 

Lees meer...

Inschrijven nieuwe leerlingen -

5 december

Inschrijven nieuwe leerlingen

U kunt uw kind weer inschrijven voor het nieuwe cursusjaar. Wordt uw kind 4 jaar tussen 1 juni 2023 en 31 mei 2024, dan kunt u uw kind inschrijven op onze school. Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari houden wij onze jaarlijkse inschrijfmorgen van 10.30 uur – 12.00 uur. 

Om de leerlingen te kunnen inschrijven vragen wij u het bsn-nummer van uw kind en de gegevens van uw huisarts mee te nemen.  

De kinderen mogen deze morgen meekomen om alvast een kijkje te nemen in een kleuterklas. De inschrijving vindt plaats in ons gebouw aan de Geerseweg 2 te Veenendaal. 

Wanneer u op deze data niet in de gelegenheid bent, vragen we u contact op te nemen met de managementassistente van onze school. 0318-553733/ info@calvijnschoolveenendaal.nl  

Wanneer u uw kind op onze school in wilt schijven, willen we u vragen dit voor 31 januari 2023 te doen. Na deze datum maken we de klasindelingen. 

Wilt u vrijblijvend een kennismakingsbezoek brengen aan onze school, dan bent u van harte welkom!

Lees meer...

Zendingsgeld -

1 december

Zendingsgeld 

Naar aanleiding van ons bericht over het digitaal regelen van het zendingsgeld hebben we een paar reacties gehad van u. Waarvoor dank! Na overleg hebben we besloten het ophalen van het zendingsgeld voorlopig nog door te laten gaan. Dus elke maandag wordt het zendingsgeld opgehaald.

Er dus twee manieren: digitaal doneren of maandag geld meegeven.

We hebben vier kinderen van Woord en Daad gesponsord. We zullen in elke groep aandacht besteden aan één van de kinderen, waar we het geld onder andere voor ophalen. 

Lees meer...