Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Schoolfotograaf -

15 april

De fotograaf komt op D.V. dinsdagmorgen 7 mei op de Duivenwal en donderdag 9 mei op de Geerseweg. Er is weer gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan op 9 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur in beide speellokalen.    

Lees meer...

Enquête ouderbeleid -

11 april

Afgelopen week heeft u van ons een link ontvangen naar de enquête over het vernieuwde ouderbeleid. Dank voor alle reacties tot nu toe! Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u de moeite nemen om deze in enkele minuutjes in te vullen? Hartelijk dank!

Lees meer...

Excursie groep 2 -

9 april

Op maandag 15 april hopen de kinderen van groep 2 naar "Kinderboerderij de Glind" te gaan. Via Parro hebben de ouder(s) en/of verzorger(s) al een bericht ontvangen.  

Lees meer...

Studiemmiddag personeel 7 mei -

9 april

Op D.V. dinsdagmiddag 7 mei is er een studiedag voor het personeel. Alle leerlingen hebben daarom die middag vrij.

Lees meer...

Muziekavond 5 april -

11 maart

De muziekavond in de Oude Kerk op D.V. 5 april komt dichterbij! De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook het ensemble Con Passione en Intermezzo werken weer mee. Ook onze blokfluiters laten weer van zich horen. Natuurlijk is er veel samenzang. Het belooft een heel mooie gevarieerde avond te worden! Er is nog ruimte voor enkele leerlingen of oud leerlingen die (met hun ouders) muziek willen maken. Zij kunnen zich opgeven bij juf Van Beijnum avbeijnum@calvijnschoolveenendaal.nl Wilt u deze avond alvast reserveren in uw agenda? We beginnen om 19.30 uur en om 21.00 uur is de sluiting. Zie ook de flyer die verstuurd is via Parro.  

Lees meer...

Sparen plastic doppen -

7 maart

Beste spaarders Heel wat jaren hebben we met Veenendaal en omgeving doppen gespaard voor KNGF geleidehonden. We zijn blij dat er zoveel mensen waren die zich hiervoor hebben ingezet. Helaas moeten we er op D.V. 15 maart mee stoppen. We hebben in totaal ongeveer €3750,- opgehaald. We willen u daarvoor hartelijk bedanken. Groet Cees, Ria en Erna

Lees meer...

Biddag -

7 maart

Op D.V. woensdag 13 maart is het biddag. De leerlingen hebben dan vrij. De kinderen horen op dinsdag 12 maart een vertelling over het gebed van koning Salomo, naar aanleiding van 1 Koningen 3: 1 – 15. Het gaat om wijsheid. En zegt Salomo: ‘de Vreze des Heeren is het beginsel der Wijsheid.’ Dit thema zal ook in verschillende kerken aan de orde komen. We wensen u en jullie allen een goede biddag toe.   

Lees meer...

Panelgroep -

4 maart

In de panelgroep zijn in de afgelopen tijd enkele wisselingen opgetreden. We zoeken enkele ouders die in de panelgroep willen zitting nemen. De panelgroep bespreekt verschillende zaken die de school aangaan. De output hiervan ervaren we als school als zeer waardevol. We vergaderen meestal drie keer per jaar. Wie heeft belangstelling? U kunt zich aanmelden via dvwijngaarden@calvijnschoolveenendaal.nl  

Lees meer...

Interne begeleiding -

27 februari

Na een sollicitatieronde is juf Sparling benoemd als intern begeleider van onze school. Vanaf 1 april zal juf Sparling intern begeleider worden van de groepen 5 en 6. Juf de Vries zal dan groep 3 en 4 voor haar rekening gaan nemen. We zijn blij dat juf Sparling deze taak op zich wil nemen. We wensen haar veel arbeidsvreugde toe als intern begeleider. 

Lees meer...

Informatie schoonmaakavond 29 januari -

28 januari

D.V. morgenavond 29 januari zullen we met elkaar de school schoon te maken. Als het goed is, heeft u hierover na opgave een e-mail gekregen. Bent u zich vergeten op te geven of heeft u geen mail gehad, hierbij nog de praktische informatie. Iedereen wordt verwacht aan de Duivenwal. (Op deze avond nemen we alleen het gebouw aan de Duivenwal onder handen, tijdens de avonden in juni/juli hopen we ook aan de Geerseweg schoon te maken.) Tussen 19.00 en 19.15uur inloop. Er zijn op school materialen aanwezig, maar neem ook gerust uw favourite atributen mee:-) We hopen op een nuttige en gezellige avond!

Lees meer...

Schoonmaakavond 29 januari -

13 december

De schoonmaakavond zal plaatsvinden op D.V. dinsdag 29 januari. Verschillende ouders hebben zich al opgegeven. Heel fijn, dank daarvoor! Meldt u zich ook aan? Dat kan met een mailtje naar aboer@calvijnschoolveenendaal.nl. Samen kunnen we de handen uit de mouwen steken om de school weer te laten 'blinken'.

Lees meer...

Chromebooks -

13 december

Met de groepen 5 t/m 8 werken we sinds dit jaar op Chromebooks. De Chromebooks van Google zijn nauw verbonden met de G-Suite, de online Google-omgeving voor het onderwijs. Ieder kind heeft een eigen account om te werken in de G-Suite. Met de G-Suite werken we in de cloud met o.a. programma’s als Documenten en Presentaties. Dit zijn programma’s die je kunt vergelijken met de onlineversies van respectievelijk Word en PowerPoint. De kinderen slaan alles online op in de Drive. Dit biedt grote voordelen. Werken de kinderen aan een werkstuk? Hebben ze een spreekbeurt? De kinderen werken thuis zonder problemen verder waar ze op school gebleven waren en andersom. De kinderen kunnen dus altijd en overal aan de slag met de meest recente versie van het schoolwerk.

Hoe werkt het? Ga naar www.google.com/drive/. Log in met het e-mailadres van uw kind en wachtwoord van uw kind, bijvoorbeeld: pietvandevelde@jcsv.nl (jcsv.nl zijn de initialen van de school). De kinderen kunnen ook mailen, maar alleen binnen het domein ‘@jcsv.nl’. Door het gebruik van deze functies hopen we integratie van school- en huiswerk te bevorderen.

Lees meer...

Parkeren bij de school -

13 november

De gemeente Veenendaal heeft met de buurtbewoners Holle Kamp en de scholen het parkeren in de wijk en bij de scholen besproken. De wijk is nu een 30 km zone geworden. Tevens is het aantal parkeerstroken op de Duivenwal West en Trommelaar aangepast. Wilt u, als u met de auto komt, de auto op een parkeerplek zetten en niet op de stoep of voor een garage (zoals voor de flats). Daarmee zorgt u er voor dat de bewoners niet hoeven te klagen. De veiligheid rond de scholen is heel belangrijk voor ons allemaal. We rekenen op uw medewerking! 

Lees meer...

Informatieavond Voortgezet Onderwijs -

7 november

Op donderdag 8 november is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. Dhr. Van Vliet (Brugklascoördinator op het Ichthus College) zal ons laten zien hoe het Voortgezet Onderwijs er uit ziet. Daarnaast zal uit worden gelegd hoe wij tot een advies komen op onze school en wat belangrijke momenten zijn m.b.t. het Voortgezet Onderwijs binnen dit schooljaar. U hebt hier eerder een mail over ontvangen.

Lees meer...

Inschrijven oudermorgen 4 december -

7 november

Zoals u weet, organiseren we als school dit jaar een oudermorgen voor de groepen 1 t/m 8. Deze oudermorgen is op dinsdag 4 december D.V. U kunt op deze morgen in één of twee groepen een les bijwonen. Programma: Ronde 1: 9.15 - 10.00 uur Pauze: 10.00 - 10.30 uur Er is koffie/thee voor u, de kinderen gaan naar buiten. Ronde 2: 10.30 - 11.15 uur Graag verwelkomen we u op deze ochtend. Wilt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar  oudermorgen@calvijnschoolveenendaal.nl? Met daarin graag uw naam en bij welke groep(en) u wilt komen kijken. Dus bijvoorbeeld: A. Jansen, groep 1b en 6c. Opgave kan in verband met de planning tot en met woensdag 21 november.

Lees meer...

Dankdag -

5 november

Op woensdag 7 november is het dankdag. Dit jaar vertellen de leerkrachten over het thema Alles geef ik U! Er zal verteld worden over het penningske van de weduwe uit Markus 12. Er worden enkele Psalmen aangeleerd. Dat zijn de volgende Psalmen:   groep 1/2   psalm 116: 10  groep 3/4  psalm 37: 2  groep 5/6  psalm 62: 5  groep 7/8  psalm 33: 10  Op dinsdag 6 november en donderdag 8 november zullen enkele predikanten onze school bezoeken en in een aantal klassen met de leerlingen spreken over de dankdagstof. We zijn heel blij dat onze predikanten daar de tijd vrij voor willen maken in hun agenda!  We wensen u een goede en gezegende dankdag toe.  

Lees meer...

Herfstexcursie groepen 1 en 2 -

2 oktober

Op D.V. 10 en 11 oktober hopen de groepen 1 en 2 op herfstexcursie te gaan naar het bos bij Kwintelooijen. Ouders zijn hierover al geïnformeerd en hebben zich al opgegeven om mee te gaan. Bedankt voor uw hulp!   

Lees meer...

Contactavond 6 december -

2 oktober

We hebben in september onze eerste startgesprekken gehouden met de ouders. We horen hier positieve verhalen over van de ouders en van de leerkrachten.   Op 6 december D.V. wordt een contactavond met 10-minutengesprekken gehouden. Als er vanuit school geen directe zorgen zijn, wordt u hier niet specifiek voor uitgenodigd. U kunt er echter wel zelf voor kiezen om te komen om de tussentijdse vorderingen van uw kind te bespreken. De uitnodiging volgt over enkele weken per mail. Op 12 en 14 februari 2019 zijn er weer contactavonden. Dan worden alle ouders verwacht voor een gesprek.

Lees meer...

Blokfluiten -

1 oktober

Na de herfstvakantie hopen we weer te beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. Waarschijnlijk gaat dit er als volgt uitzien: De les wordt gegeven op donderdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar. In de week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven. 

Lees meer...

Schooltijden -

29 september

Wilt u er aan denken dat onze school vanaf dit schooljaar begint om 8.25uur? Vooral op de Geerseweg zijn er regelmatig kinderen te laat. We willen graag op tijd beginnen met de lessen.

Lees meer...

Oudermorgen -

13 september

Helaas is er een fout geslopen in de informatie gids. Hierin stond namelijk vermeld dat er op 3 en 5 oktober oudermorgens zijn in de groepen 1 t/m 3. Deze gaan echter niet door. Dit jaar gaan we één oudermorgen organiseren voor alle groepen. Deze oudermorgen staat gepland op D.V. dinsdag 4 december. Verdere informatie hierover ontvangt u te zijner tijd.

Lees meer...

Media-avond groep 8 -

12 september

Op D.V. 9 oktober zal er een media-avond gehouden worden voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Lees meer...

Activiteitenmiddagen bovenbouw -

6 september

In de groep 7/8 zal de activiteitenmiddag gehouden worden op D.V. dinsdag 2 oktober. De leerlingen van de groepen 5 en 6 hopen op donderdagmiddag 11 oktober creatief/sportief aan de slag te gaan.

Lees meer...

Nieuwe schooltijden -

7 juli

Vanaf 27 augustus werken we met nieuwe schooltijden. We worden een overblijfschool. In overleg met de Montessorischool hebben we de schooltijden vastgesteld. De Montessorischool gaat namelijk om 15.00 uur uit en dan is de verkeersdrukte heel groot op de Duivenwal West en de Trommelaar. Wilt u vanaf de Geerseweg de Trommelaar inrijden? We hebben in de vorige nieuwsbrief het kaartje gepubliceerd. De schooltijden worden: 08.25 uur: de bel gaat. Dus niet om 08.30 uur! 11.55 uur: de bel gaat, kinderen gaan eten. Daarna gaan de kinderen naar buiten. 12.43 uur: de bel gaat, de lessen starten weer. 14.53 uur: de bel gaat. De kinderen mogen naar huis.

Lees meer...

Invallers gezocht -

4 juli

We zijn op zoek naar invalkrachten voor onze school. Met name in de bovenbouw, maar ook onder- en middenbouwinvalkrachten zijn welkom! Hebt u belangstelling en ervaring in het onderwijs? Of kent u mensen die hier voor geïnteresseerd zouden kunnen zijn? We zien uw reactie graag tegemoet! U kunt uw reactie sturen naar dvwijngaarden@calvijnschoolveenendaal.nl

Lees meer...

Taken in de school -

28 juni

We hebben gelukkig al ruim 200 ouders bereid gevonden om te helpen met pleinwacht. Natuurlijk kunnen we nog meer mensen inzetten! We zijn al bezig om ook andere taken in kaart te brengen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het meehelpen op schoonmaakavonden of het zijn van luizenmoeder(of vader natuurlijk). U krijgt na de vakantie hier een brief over. We hopen dat alle ouders zich willen inzetten voor de school!

Lees meer...