Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Luizen -

14 september

Hoofdluis

Het afgelopen schooljaar waren er verschillende klassen waar hoofdluis werd geconstateerd. Ook dit schooljaar is er in verschillende klassen hoofdluis. Wanneer er hoofdluis in een klas is, krijgt u als ouders daarover een bericht. We willen u vragen uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Wanneer u hoofluis bij uw kind vindt, is het de bedoeling dat u uw kind eerst luisvrij maakt en vervolgens pas naar school stuur. Meer informatie over luizen vindt u op https://www.rivm.nl/hoofdluis

We zijn ook nog dringend opzoek naar moeders die ons luizenpluis team komen versterken. U kunt zich melden bij onze managementassistente Evelelinda Schalk. Dit kan per e-mail eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl.

Lees meer...

Vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG) -

11 september

Vanuit Centrum Jeugd en Gezin

Beste ouders van de Johannes Calvijnschool, 

 Alle scholen in Veenendaal hebben een contactpersoon van het CJG. 

School contactpersoon: 

Voor de Johannes Calvijnschool is Laura van Goch betrokken als school contactpersoon. 

Wanneer je als ouder vragen hebt over opvoeden en/of opgroeien kan je terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school. Tijdens het spreekuur zullen wij met elkaar jullie hulpvraag bespreken en op zoek gaan naar een passend vervolg.  Voor ib’ers en leerkrachten ben ik benaderbaar als er vragen zijn om mee te denken, vanuit deze rol zal ik ook aansluiten bij de OT gesprekken. 

Schoolmaatschappelijk werk: 

Vanuit het CJG is er ook een schoolmaatschappelijk werker aan jullie school verbonden, dat is Eline Verbakel. Kinderen en/of ouders kunnen soms vastlopen, denk aan sociale-emotionele uitdagingen of indrukwekkende gebeurtenissen in het gezin. De schoolmaatschappelijk werker biedt hierin kortdurende hulp aan (3 tot 5 contactmomenten). 

Wilt u als ouders, leerkracht of Ib’er een afspraak inplannen voor uw kind of leerling, dan ontvangt Eline graag per mail het ingevulde aanmeldformulier via everbakel@calvijnschoolveenendaal.nl.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 19 september 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2; kamer van ib'er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Laura van Goch 
Jeugd- en gezinswerker 

Lees meer...

Afval scheiden -

11 september

Afval scheiden  
Vanaf 1 januari zijn we begonnen met afval scheiden op onze school. Dit verloopt over het algemeen heel goed.

We zien dat er nog wel veel pakjes ingeleverd worden. We willen u vragen om in plaats van een pakje drinken een beker mee te geven. Alvast bedankt! 

Lees meer...

Zendingsgeld -

6 september

Zendingsgeld 

We zijn vorig jaar na de herfstvakantie begonnen met het digitaal ophalen van het zendingsgeld. Het is steeds lastiger om aan los muntgeld te komen en helaas was dit ook te zien in de opbrengsten. Nu we het geld digitaal ophalen zijn daarmee de opbrengsten weer gestegen en dat is uiteraard een goede zaak! Daarom willen we dit ook in het nieuwe cursusjaar voortzetten.  

U krijgt hiervoor zoveel als mogelijk op de eerste maandag van de maand een link toegestuurd via de mail. Er wordt één link toegestuurd per gezin.  

Omdat er toch ook nog de wens is om fysiek geld op te halen in de klas, blijven we deze mogelijkheid bieden tot ten minste december dit cursusjaar.  

Inmiddels is er flink wat meer aandacht in de klassen voor de adoptiekinderen die wij sponsoren via Woord en Daad. Zo krijgt uw kind een goed beeld van waar het geld naartoe gaat.  

Lees meer...

Parkeren -

6 september

Parkeren van uw auto 

Komt u met de auto uw kind naar school brengen? U mag in de omgeving van de Geerseweg alleen in een parkeervak parkeren, dus niet langs de weg, i.v.m. een parkeerverbod in de wijk.

De politie zal in de komende weken daarop ook toezicht houden.  

Lees meer...

Jaargids 2023-2024 -

5 september

Jaargids

U hebt voor de vakantie de jaargids 2023 - 2024 gekregen. In dit boekje staan alle belangrijke data voor dit schooljaar en de gegevens van de meesters en jufs.

Wilt u dit boekje goed bewaren?  

Nog een aanvulling bij dit boekje: Op dinsdag 31 oktober hebben de kinderen gewoon les, de studiedag wordt verzet naar een ander moment.

De thema avond van 23 november is verzet naar 7 november. Deze avond wordt ingevuld om met elkaar na te denken over de methode Wonderlijk Gemaakt en het omgaan met de vragen rondom deze lessen. Een belangrijk onderwerp! Wilt u deze datum alvast reserveren? 

Lees meer...

Wenmorgen 5 juli -

26 juni

Wenmorgen voor alle groepen

Op DV woensdag 5 juli is er een wenmorgen voor alle groepen. Een gedeelte van de morgen volgen de kinderen dan les bij hun nieuwe leerkracht en indien mogelijk in hun nieuwe lokaal.

Lees meer...

Schoolreizen -

12 juni

Informatie over de schoolreizen 

Groep 2 gaat op DV 21 juni naar speeltuin de Pol. Zij vertrekken om 9.30 uur en hopen om 12.15 weer op school te zijn.  

Groep 3 en 4 gaan op DV 22 juni op schoolreis naar Dolfinarium in Harderwijk. Alle leerlingen worden gewoon om 8.25uur op school verwacht. Om 9.00 uur vertrekt de bus en om 15.30 uur zijn we weer op school. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op DV 23 juni op schoolreis naar Archeon in Alphen aan de Rijn. Zij moeten om 08.30 uur op school zijn. De kinderen zijn rond 17.00 uur weer op school. 

De factuur komt in het ouderportaal van Parnassys. U krijgt bericht als hij klaar staat. Het is mogelijk dat u financiële zorgen hebt, dan mag u contact opnemen met de directeur. Dan hoeft u deze schoolreis niet te betalen. 

Verdere info over de schoolreisje kunt u vinden in de brief die bij de nieuwsbrief wordt verspreid.

Lees meer...

Jaarsluiting en jaaropening -

5 juni

Jaarsluiting en jaaropening 

De jaarsluiting is op DV 7 juli om 09.00 uur in de Pniëlkerk en de jaaropening op DV 21 augustus om 09.30 uur in de Adventkerk.

We zoeken een paar moeders of oudere meisjes die willen oppassen op de kinderen. Wie wil zich opgeven? U kunt zich opgeven bij juf Ina Doornhein.

idoornhein@calvijnschoolveenendaal.nl 

Lees meer...

Algemene ledenvergadering 13 juni -

1 juni

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt op DV 13 juni gehouden. We starten om 19.30 uur. We nodigen de leden van harte uit om deze vergadering te bezoeken.

De agenda is verstuurd naar de leden van onze schoolvereniging. Maar ook niet leden zijn van harte welkom om te komen.

We nemen afscheid van de heer A.P. van de Woestijne als toezichthoudend bestuurder. We hopen u meer informatie te kunnen geven over allerlei ontwikkelingen in de school. Daarnaast staan we stil bij de toekomst van onze school, zoals de nieuwbouw of nieuwbouw/verbouw van de school.

Lees meer...

Contactavond 20 juni -

15 mei

Contactavond

Op dinsdag 20 juni is onze laatste contactavond. Van harte welkom om te komen praten als u zorgen heeft rondom welzijn of leerresultaten van uw kind.

Voor aanmelding van deze avond kunt u tot en met vrijdag 16 juni een mail sturen naar onze managementassistente mw. Evelinda Schalk. eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl  

Lees meer...

Bezoek schoolfotograaf -

6 april

Schoolfotograaf 

We berichten u alvast dat de schoolfotograaf komt op DV dinsdag 9 mei (Geerseweg) en donderdag 11 mei (Duivenwal).

Er worden na schooltijd op 9 mei gezinsfoto’s gemaakt.  

Lees meer...

Koningsspelen -

6 april

Koningsspelen 

We organiseren op 20 april de Koningsspelen voor groep 1 en 2 en op 21 april voor de groepen 3 t/m 8. De Koningsspelen worden gehouden op de schoolpleinen.

Natuurlijk hebben we veel inzet van ouders nodig, daar hebt u al informatie over gekregen. We hopen dat het een feestelijke dag voor alle leerlingen wordt! 

Lees meer...

Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie -

7 maart

Paasweekend en meivakantie D.V.

De kinderen hebben vrij op vrijdag 7 april (Goede vrijdag) en maandag 10 april (2e Paasdag). 

De kinderen hebben vakantie vanaf woensdag 26 april tot en met vrijdag 5 mei. Op maandag 8 mei verwachten we de kinderen weer op school. 

Lees meer...

Bezoek kinderboerderij -

6 maart

Kinderboerderij 

De kinderen van groep 2 gaan op DV 12 april naar kinderboerderij de Glind.

U krijgt meer informatie via de leerkracht. 

Lees meer...

Centrale Eindtoets -

13 februari

Centrale Eindtoets groep 8 in april 

De Centrale Eindtoets wordt op DV 18 en 19 april afgenomen. Jongens en meisjes, doe je best! Tijdens  de Eindtoets zorgt de school tussendoor voor wat lekkers.

Lees meer...

Cito Entreetoets -

16 januari

Cito Entreetoets groep 7 

De Cito Entreetoets groep 7 wordt vanaf DV 11 april afgenomen. Deze toetsen worden over meerdere dagen afgenomen. Jongens en meisjes, doe je best!

Tijdens de Entreetoets zorgt de school voor wat lekkers tussendoor! 

Lees meer...

Inschrijven nieuwe leerlingen -

5 december

Inschrijven nieuwe leerlingen

U kunt uw kind weer inschrijven voor het nieuwe cursusjaar. Wordt uw kind 4 jaar tussen 1 juni 2023 en 31 mei 2024, dan kunt u uw kind inschrijven op onze school. Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari houden wij onze jaarlijkse inschrijfmorgen van 10.30 uur – 12.00 uur. 

Om de leerlingen te kunnen inschrijven vragen wij u het bsn-nummer van uw kind en de gegevens van uw huisarts mee te nemen.  

De kinderen mogen deze morgen meekomen om alvast een kijkje te nemen in een kleuterklas. De inschrijving vindt plaats in ons gebouw aan de Geerseweg 2 te Veenendaal. 

Wanneer u op deze data niet in de gelegenheid bent, vragen we u contact op te nemen met de managementassistente van onze school. 0318-553733/ info@calvijnschoolveenendaal.nl  

Wanneer u uw kind op onze school in wilt schijven, willen we u vragen dit voor 31 januari 2023 te doen. Na deze datum maken we de klasindelingen. 

Wilt u vrijblijvend een kennismakingsbezoek brengen aan onze school, dan bent u van harte welkom!

Lees meer...

Zendingsgeld -

1 december

Zendingsgeld 

Naar aanleiding van ons bericht over het digitaal regelen van het zendingsgeld hebben we een paar reacties gehad van u. Waarvoor dank! Na overleg hebben we besloten het ophalen van het zendingsgeld voorlopig nog door te laten gaan. Dus elke maandag wordt het zendingsgeld opgehaald.

Er dus twee manieren: digitaal doneren of maandag geld meegeven.

We hebben vier kinderen van Woord en Daad gesponsord. We zullen in elke groep aandacht besteden aan één van de kinderen, waar we het geld onder andere voor ophalen. 

Lees meer...