Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Nieuwe schooltijden -

7 juli

Vanaf 27 augustus werken we met nieuwe schooltijden. We worden een overblijfschool. In overleg met de Montessorischool hebben we de schooltijden vastgesteld. De Montessorischool gaat namelijk om 15.00 uur uit en dan is de verkeersdrukte heel groot op de Duivenwal West en de Trommelaar. Wilt u vanaf de Geerseweg de Trommelaar inrijden? We hebben in de vorige nieuwsbrief het kaartje gepubliceerd. De schooltijden worden: 08.25 uur: de bel gaat. Dus niet om 08.30 uur! 11.55 uur: de bel gaat, kinderen gaan eten. Daarna gaan de kinderen naar buiten. 12.43 uur: de bel gaat, de lessen starten weer. 14.53 uur: de bel gaat. De kinderen mogen naar huis.

Lees meer...

Invallers gezocht -

4 juli

We zijn op zoek naar invalkrachten voor onze school. Met name in de bovenbouw, maar ook onder- en middenbouwinvalkrachten zijn welkom! Hebt u belangstelling en ervaring in het onderwijs? Of kent u mensen die hier voor geïnteresseerd zouden kunnen zijn? We zien uw reactie graag tegemoet! U kunt uw reactie sturen naar dvwijngaarden@calvijnschoolveenendaal.nl

Lees meer...

Wenmorgen -

28 juni

Op woensdag 11 juli mogen alle leerlingen van de school al even wennen in hun nieuwe groep en met hun nieuwe juf of meester. Dit zal zijn van 10.30 uur tot 11.30 uur, daarna gaan ze weer naar hun oude klas. U kunt uw kind dus gewoon ophalen op de gebruikelijke plaat/tijd.

Lees meer...

Taken in de school -

28 juni

We hebben gelukkig al ruim 200 ouders bereid gevonden om te helpen met pleinwacht. Natuurlijk kunnen we nog meer mensen inzetten! We zijn al bezig om ook andere taken in kaart te brengen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het meehelpen op schoonmaakavonden of het zijn van luizenmoeder(of vader natuurlijk). U krijgt na de vakantie hier een brief over. We hopen dat alle ouders zich willen inzetten voor de school!

Lees meer...

Oppas jaarsluiting en jaaropening -

25 juni

Wilt u of wil jij oppassen tijdens de jaarsluiting (13 juli) of jaaropening (27 augustus). U kunt zich aanmelden bij juf van Dijk, mvdijk@calvijnschoolveenendaal.nl. Alvast bedankt!

Lees meer...

Actiemarkt Stephanos -

12 juni

Op vrijdag 15 juni wordt op school een actiemarkt georganiseerd. Op deze actiemarkt zullen diverse spullen worden verkocht en acties door leerlingen worden georganiseerd. De opbrengsten zijn t.b.v. het werk van Stephanos. De actiemarkt begint om 15.30 en eindigt om 19.30.

Lees meer...

A.s woensdag D.V. school eerder uit -

24 mei

In verband met een personeelsuitje zal de school a.s. woensdag, 30 mei de school een half uurtje eerder uit zijn.

Lees meer...

Lesvrije dag -

22 mei

Op D.V. maandag 25 juni hebben alle leerlingen een lesvrije dag.

Lees meer...

Juffendag -

15 mei

Woensdag 28 maart waren alle kleuters uitgenodigd om gezamenlijk de verjaardag van hun juf te vieren in de klas. Wat zijn de juffen verwend met heel veel playmobil, waar nu druk mee gespeeld wordt in de klas. Nogmaals bedanken wij de ouders voor de blijken van waardering.

Lees meer...

Schoolfotograaf -

10 mei

De schoolfotograaf komt op D.V. dinsdag 15 mei voor de kinderen van de Duivenwal en op 17 mei voor de kinderen van de Geerseweg. Op 17 mei is er na half 4 ook gelegenheid om met broertje(s)/zusje(s) op de foto te gaan, dit is ook aan de Geerseweg.  

Lees meer...

Ledenvergadering 15 mei -

8 mei

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op D.V. dinsdag 15 mei.  Deze vergadering wordt gehouden in het speellokaal van de Geerseweg en begint om 19.45 uur.  

Lees meer...

Verkeersexamen -

10 april

Alle leerlingen uit groep 7 hebben zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen afgerond. Voor het theorie-examen is iedereen geslaagd! We verwachten in de loop van deze week ook de uitslag van het praktijkexamen. We houden u op de hoogte!

Lees meer...

Dank! -

5 april

Als commissie van de Koningsspelen willen we dank uitspreken dat er zoveel vrijwillige ouders zich hebben aangemeld om te helpen op de Koningsspelen. Dank voor alle bereidheid om te helpen oversteken, mee te fietsen of spellen te willen begeleiden op school of op Kwintelooijen. We hopen de 20e april een mooie vrijdag te mogen hebben!

Lees meer...

Symposium mediaopvoeding: door de ogen van je kind -

27 maart

Regelmatig spreken we ouders van onze leerlingen over hun worstelingen met mediaopvoeding. Wat is wijs en wat niet? Op 13 april organiseren Stichting Mediawijzer en Driestar educatief een symposium over mediaopvoeding: 'Door de ogen van je kind'. Speciaal voor opvoeders. Van harte aanbevolen! Door bijdragen van Sjaak Jacobse (Driestar onderwijsadvies, JBGG en Stichting Mediawijzer) en Steven Middelkoop (Yona Foundation), diverse workshops en gedachte-uitwisseling, beleef je nieuwe media door de ogen van je kind. Je wordt geïnspireerd en toegerust om met mediaopvoeding aan de slag te gaan in jullie gezin. Meer informatie en aanmelden: www.driestar-educatief.nl/mediaopvoeding

Lees meer...

Nieuwe MR-samenstelling -

20 maart

De samenstelling van de medezeggenschapsraad van de school is veranderd. De MR is aangevuld met twee nieuwe leerkrachten. Juf Luteijn en juf Jansen hebben de plaatsen in genomen van de aftredende meesters Geldof en Bijker. De samenstelling van de ouders is niet veranderd. Op de pagina van de MR kunt u alles over de MR lezen. Ook kunt u daar een recente agenda en notulen aantreffen.

Lees meer...

Paasvieringen -

19 maart

Op donderdag 29 maart zullen de Paasvieringen plaatsvinden. Groep 1/2: vieren het Paasfeest met hun eigen juf. Groep 3 t/m 8: vieren het Paasfeest in de grote zaal van de Adventkerk. De tijden hiervoor zijn: Groep 3/4: beginnen de dag bij de Adventkerk om 8.25uur. Na afloop lopen we gezamenlijk naar de school. Groep 5/6: Lopen samen vanaf 10.00uur naar de kerk en na afloop ook weer terug naar school. De kinderen zijn daar dan om 12.00uur. 's Middag hebben de kinderen gewoon les. Groep 7/8: De viering duurt van 13.15-15.00uur. Na afloop mogen de leerlingen naar huis.

Lees meer...

Biddag -

12 maart

Deze week is de school op D.V. woensdag 14 maart dicht i.v.m. biddag. Tijdens de bijbellessen wordt er aandacht besteed aan het verhaal bij het verhaal uit 2 Koningen 4: 1-7; 'Lege vaten gevraagd'. Verschillende predikanten zijn bij een aantal groepen op bezoek geweest. Ook zal er in diverse kerken aandacht zijn voor het themaverhaal. We wensen u en jullie een goede biddag toe.

Lees meer...

Inschrijfavonden -

6 maart

Tot op heden hebben we 70 inschrijvingen binnen voor nieuwe leerlingen. Er volgen nog een aantal inschrijvingen. Daar zijn we blij mee. Verschillende kinderen zullen vanaf augustus naar onze school komen. Andere kinderen komen later. We kunnen nu starten met de groepsverdeling voor het komende cursusjaar. We hopen u daarover later te kunnen informeren. Als u uw kind nog niet hebt opgegeven, kan dat nog. U kunt zich melden bij de managementassistente, mevrouw Boer.

Lees meer...

Juffendag groep 1 en 2 -

20 februari

Op woensdag 28 maart vieren de juffen van de groepen 1 en 2 met elkaar hun verjaardag. Over deze juffendag krijgt u een aparte brief.

Lees meer...

Contactavond -

6 februari

Op D.V. dinsdag 20 en donderdag 22 maart zijn de contactavonden voor de groepen 1 t/m 7. U kunt dan de leerkracht spreken naar aanleiding van het tweede rapport. Voor deze contactavonden kunt u zich opgeven tot dinsdag 20 februari bij de managementassistente, mevr. A. Boer, haar e-mail adres is aboer@calvijnschoolveenendaal.nl.

Lees meer...

Themaweken gewetensvorming -

5 februari

Deze twee weken staan in het teken van gewetensvorming. In alle klassen wordt er stil gestaan bij het thema '10 diamanten?!'. Er worden (bijbel)lessen gegeven rondom de Tien Geboden. In het kader hiervan hopen de groepen 1 en 2 op bezoek te gaan bij een kerk. In de groepen 3 t/m 8 zijn er diverse gastsprekers.

Lees meer...

Appeltaartenactie -

1 februari

De appeltaartactie was een groot succes! Totaal zijn er 801 appeltaarten verkocht en de netto opbrengst is 2.897 euro! Inmiddels zijn er van dit bedrag verschillende spelmaterialen besteld voor de onderbouw. Alle jongens en meisjes, hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Lees meer...

25-01 middag vrij -

19 januari

Op D.V. donderdagmiddag 25 januari hebben alle leerlingen vrij in verband met een studiemiddag van het personeel.

Lees meer...

ANWB Streetwise -

18 januari

Op D.V. dinsdag 30 en woensdag 31 zullen door alle klassen de lessen van Streetwise van ANWB worden gevolgd. Meer informatie over de inhoud van de lessen kunt u vinden op www.anwb.nl/streetwise. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 is het nodig dat zij op die dagen op de fiets naar school komen. We hopen op leuke en leerzame lessen voor alle groepen!

Lees meer...

Kerstvakantie -

22 december

Wij wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe! We hopen alle leerlingen, ouders en andere betrokkenen in het nieuwe jaar weer te mogen ontmoeten. Op D.V. maandag 8 januari starten we het nieuwe jaar op school.

Lees meer...

Kerstfeest in ‘de Engelenburg’ -

30 november

De groepen 2a, 2b  hopen op DV dinsdag 19 december naar ‘de Engelenburg’ te gaan om daar kerstliederen te zingen voor de bewoners. Zij gaan hier onder begeleiding van leerkrachten, stagiaires en onderwijsassistente naar toe. In verband met de beperkte ruimte kunnen er helaas geen ouders mee.

Lees meer...

Kerstvieringen -

29 november

In de laatste schoolweek van dit kalenderjaar zullen de kerstvieringen plaatsvinden. Voor de groepen 1 en 2 zal dit zijn op DV 19 en 21 december. Op DV vrijdag 22 december zullen de kerstvieringen van de groepen 5 t/m 8 plaatsvinden.

Lees meer...

Verkeerssituatie Geerseweg -

28 november

  De verkeerssituatie bij de kleuteruitgang levert gevaarlijke situaties op. Er is te weinig ruimte voor de fietsers. Wanneer kleuters een bekende zien, willen ze er zo snel mogelijk naar toe en vergeten ze dat er ook nog een weg is met diverse bedreigingen. Als school zijn we bewust van deze situatie. Er is een overleg gepland met de gemeente en buurtbewoners. Laten we met elkaar toezien op de veiligheid van onze kinderen.

Lees meer...

Appeltaartenactie verlengd -

9 november

Wat is er nu lekkerder dan de zaterdag beginnen met appelgebak en een bakje koffie?

Goed nieuws! Van D.V. 7 tot 17 november (nieuwe datum) kunnen er appeltaarten worden besteld op school. Deze heerlijke appeltaarten zijn van de 'Taartenbakker' (zie afbeelding) en de opbrengst is ten behoeve van de schoolpleinen, zodat het buitenspelen nog leuker wordt! De taarten worden op vrijdag 1 december (nieuwe datum) op school bezorgd zodat die dan kunnen worden meegenomen of opgehaald.

Voor meer informatie verwijzen we naar de informatiebrief en de bestellijst die meegegeven wordt aan de kinderen.

Lees meer...

Urgent: contactavond! -

8 november

De contactavonden zijn gepland. Via een mail van ParnasSys zijn de ouders geïnformeerd, maar waarschijnlijk hebben 70 ouders deze mail niet ontvangen. Bent u degene die deze mail niet ontvangen heeft? Dan is de mail naar alle waarschijnlijkheid in de spambox van uw e-mailaccount beland. We verzoeken u om de mails van ParnasSys te deblokkeren, zodat de school berichten kan verzenden naar alle ouders.

Staat er geen mail in de spambox of heeft u een andere vraag, neem contact op met onze managementassistente Andrea Boer via aboer@calvijnschoolveenendaal.nl.

Lees meer...

Ouderavond 15 maart -

6 november

Op donderdag 15 maart (dus niet op 8 maart, zoals in de praktische gids staat) zal de heer Wim van den Bosch een onderwerp verzorgen rond de vorming van kinderen. De heer Van den Bosch is een oude bekende van onze school en werkt nu via Driestar Educatief op heel veel scholen over dit onderwerp. Welke kernwaarden hanteren we als ouders naar onze kinderen? Het blijkt dat er veel behoefte is om juist over dit onderwerp na te denken. De heer Van den Bosch verzorgt daarnaast een aantal vergaderingen met het schoolteam over het onderwerp vorming. Al met al een belangrijke avond voor alle ouders. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? We beginnen om 19.45 uur.

Lees meer...

Lesvrije dag -

4 november

Op D.V. maandag 13 november hebben de leerlingen vrij. Op deze dag vergaderen de leerkrachten en zullen zij de rapporten samen stellen.

Lees meer...

Scan ouderbetrokkenheid -

4 november

Op 13 november zal er onder alle ouders een digitale scan worden uitgezet . Voor een betrouwbare uitslag is het noodzakelijk dat alle ouders deze scan invullen. We rekenen op uw medewerking!

Lees meer...

Kindgesprekken -

3 november

In de periode tot de kerstvakantie zullen er door de leerkrachten met alle kinderen gesprekjes worden gevoerd. In deze gesprekjes is er aandacht voor zowel didactische als sociale leerpunten. In een volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te schrijven.

Lees meer...

Parkeren bij school -

3 november

De gemeente Veenendaal heeft met de buurtbewoners Holle Kamp en de scholen het parkeren in de wijk en bij de scholen besproken. Binnenkort zal het één en ander veranderen in de wijk rond onze Johannes Calvijnschool. De gemeente is voornemens om in de wijk een 30 km zone te maken. Tevens wordt gekeken naar het parkeren van auto’s.

Lees meer...

Dankdagweek -

30 oktober

Op woensdag 1 november is het dankdag. Dit jaar vertellen de leerkrachten over het thema Filippus en de kamerling. Daarin wordt ook de Reformatie 1517 – 2017 betrokken. De psalmen die deze week worden aangeleerd zijn als volgt:

Groep 1 en 2: Psalm 25:2

Groep 3 en 4: Psalm 6:9

Groep 5 t/m 8: Psalm 49:1

Op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november zullen enkele predikanten onze school bezoeken en in een aantal klassen met de leerlingen spreken over de dankdagstof. We zijn heel blij dat onze predikanten daar de tijd vrij voor willen maken in hun agenda!

We wensen u een goede en gezegende dankdag toe.

Lees meer...

Kinderboekenweek -

24 oktober

Het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand 2017 is 'Bibbers in je buik'. Er zullen diverse activiteiten worden georganiseerd.

In het kader van de kinderboekenweek hopen schrijvers over hun werk te vertellen.

In de groepen 1 en 2 en 5 en 6 komt Marian Schalk-Meijering op respectievelijk D.V. maandagmiddag 6 november en  woensdagmorgen 8 november.

In de groepen 3 en 4 komt Bram Kasse op D.V. dinsdagmiddag 7 november.

In de groepen 7 en 8 komt Hans Mijnders op D.V. donderdagmiddag 9 november.

Lees meer...

Media-avond groep 8 -

4 oktober

Er wordt een ouder – kind avond georganiseerd op 10 oktober voor alle leerlingen en ouders van groep 8. Deze avond staat in het teken van omgaan met media. De ouders zijn al geïnformeerd. Voor de ouders van de toekomstige leerlingen van het voortgezet onderwijs organiseren we op 26 oktober een informatieavond. Deze avond wordt gehouden op de locatie Geerseweg. Aanvang is om 19.45 uur. De ouders van groep 8 zijn al geïnformeerd.

Lees meer...

Oud papier -

3 oktober

U kunt uw oud papier brengen op zaterdag 21 oktober van 9.00 uur tot 11.00 uur aan de Duivenwal-West. U doet toch ook mee? De laatste keren is de container helemaal vol! Enkele ouders brengen het oud papier al op vrijdag. Wilt u dan wel zoveel mogelijk achterin stapelen? We kunnen voor de opbrengsten van het oud papier nieuwe Bijbels en leesboeken in de groepen kopen. Dus we besteden het geld op een goede wijze.

Lees meer...

Overblijven  -

2 oktober

We hebben geconstateerd dat het overblijven steeds beter gaat lopen. Voor leerlingen die naar huis gaan, is de pauze van vijf kwartier voldoende. Zij komen weer op tijd op school aan. In groep 5 t/m 8 verloopt het overblijven goed, in groep 3 en 4 zal een extra overblijfouder worden ingezet. Daarmee is er voldoende toezicht op de kinderen. In groep 1 en 2 verloopt het overblijven steeds beter, maar we zijn nog steeds op zoek naar iemand die het overblijven wil coördineren op maandag en donderdag. De coördinator heeft geen verantwoordelijkheid voor een groep, maar controleert of iedereen op zijn/haar plek is. Verder wordt er opgelet of de kinderen wel buiten zijn en beheert de coördinator ook de sleutel van de schuur.  De teamleiders van de Geerseweg  en onze concierge gaan samen met onze conciërge op zoek naar meer speelmogelijkheden tijdens het buiten spelen.

Lees meer...

Van de ICT -

29 september

Korting De ouders van onze school kunnen met korting software bestellen. Het gaat om bijvoorbeeld Microsoft Office pakketten, besturingssystemen, virusscanners enz. Intresse? Klik dan hier.

Ambrasoft Op school oefent uw kind rekenen en taal met de software van Ambrasoft.  AmbraSoft en uw school hebben fantastisch nieuws voor u. Uw kind kan gewoon thuis verder oefenen met de software van school, helemaal gratis! &nsbp; Van de meester of juf van uw kind krijgt u een activeringscode. Niet gehad? Mail gerust.

Website Op onze nieuwe website vindt u de laatste belangrijkste nieuwsberichten, de actuele agenda en foto’s. Tevens vindt u op onze website diverse documenten en protocollen over hoe wij op school verschillende zaken geregeld hebben.

Lege Toners Al enige jaren verzamelen wij lege toners op school. Voor deze toners ontvangen wij geld dat besteed wordt ten goede van de leerlingen. Vorig jaar zijn er zo een aantal tablets aangeschaft die o.a. gebruikt worden in de speergroep. De dozen voor de lege toners kunt u vinden bij de hoofdingang van de Geerseweg en Duivenwal.

Holmwoods Op school oefenen we in de groepen 7 en 8 voor het vak Engels o.a. met het online programma Holmwoods. Dit programma helpt de lees- en luistervaardigheden van de leerlingen te verbeteren. U kunt dit programma thuis ook gebruiken.

Lees meer...

Diversen: o.a. inspectiebezoek, oudermorgens, haal- en brengtijden -

27 september

Inloopavond 12 september We hebben op 12 september veel ouders mogen begroeten! Het is fijn om op deze wijze contact te hebben met de meester of juf van uw kind. Hebt u vragen aan de leerkracht, dan kunt u altijd contact zoeken met de leerkracht. Dat kan telefonisch of ook per email.

Schone hoofden Bij de hoofdluiscontrole na de zomervakantie leek het erop dat de school luisvrij was. Inmiddels is er wel een enkel geval gemeld. Wilt u zelf hier ook alert op blijven? Op school zijn nog steeds luizenzakken verkrijgbaar.

Inspecteur  We hebben bericht gekregen van de inspectie van Onderwijs. De inspectie zal op 5 oktober en 10 oktober een bezoek brengen aan onze school. Naast veel gesprekken met bestuur, toezichthouders, MR, MT en IB, ouders en leerlingen zal de inspectie ook enkele klassenbezoeken brengen. We brengen u op de hoogte van de uitslag van het inspectieonderzoek!

Oudermorgens Op 3 en 5 oktober zijn de oudermorgens van groep 1,2 en 3. Om 8.30 uur wordt u in de klas verwacht en om 10.00 uur is deze oudermorgen afgelopen. De opgave hiervoor is al geweest.

 

Herfstexcursie groep 1 en 2  Op 10 en 11 oktober hopen de groepen 1 en 2 opherfstexcursie te gaan naar het bos bij Kwintelooijen. Ouders zijn hierover al geïnformeerd en hebben zich al opgegeven om mee te gaan.  Bedankt voor uw hulp!

Studiemiddag 12 oktober Op donderdag 12 oktober zal het personeel een studiemiddag hebben. In verband daarmee hebben alle leerlingen die middag vrij.

Blokfluiten Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. De les wordt gegeven op donderdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten we eerst nog met elkaar en dan kunnen de leerlingen nog een half uur buiten spelen. De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven.

Contactavonden; 10 minutengesprekken Op 21 en 23 november worden de contactavonden met de tien-minutengesprekken gehouden. Op deze eerste contactavond van het jaar verwachten we alle ouders. U krijgt binnenkort de uitnodiging, we heten u van harte welkom. Het is helaas niet mogelijk om een voorkeur op te geven. Wilt u na afloop van het gesprek geen traktatie in het kastje van uw kind doen? Op deze avonden staat er een stand van stichting Ontmoeting. Ook dit jaar wordt er weer speculaas verkocht.

Haal- en brengtijden groepen 1 en 2 We merken dat er verwarring is rond het brengen en halen van de kinderen. Hier nog even de tijden. 8.20 uur  Kinderen in de klas brengen 12.00 uur  Kinderen die thuis eten uit de klas halen 13.10 uur  Kinderen die thuis eten in de klas brengen 15.30 uur  Kinderen ophalen bij het hek. Als we er ons samen aan houden is het fijn voor uw kind én de leerkracht.

Lees meer...

Bolchrysanten uitverkocht! -

19 september

De bolchrysanten zijn uitverkocht. Fijn dat er zoveel zijn gekocht t.b.v. nieuwe plein! Het heeft het mooi bedrag van €640 opgeleverd!  

Lees meer...

Nieuw plein geopend! -

8 september

Afgelopen vrijdag hebben we ons nieuwe schoolplein in gebruik genomen. Het was echt een feestje, ondanks dat het regende. We hebben een liedje gezongen bij de ingebruikname en daarna een kort partijtje voetbal gespeeld. Bekijk de foto's in het fotoalbum. Alle meesters en jufs met kinderen (uit iedere klas een kind) deden mee. Heel leuk! Vanaf nu komen alle groepen aan de beurt om gebruik te maken van het nieuwe plein. Hartelijk dank aan de ‘werkmannen’ die hebben meegeholpen aan het realiseren van het plein! We denken in het bijzonder wel aan de heer Klap en zijn werknemers voor de uitvoering van het plan en de heer K. Verwoert voor het bedenken van dit schoolplein.

Lees meer...

Speergroep -

7 september

Ook dit jaar hopen de speergroepen weer te starten. Vanwege de nieuwe samenstelling van het managementteam, zal juf van Heemskerk vanaf dit cursusjaar de speergroeplessen (voor groep 3 t/m 8) niet meer verzorgen. Inhoudelijk en beleidsmatig blijft ze betrokken, maar de praktische uitvoering komt te liggen bij een nieuw persoon. Voor de zomervakantie was het helaas nog niet gelukt om een speergroepleerkracht te benoemen, waardoor de opstart van de speergroep vertraging opgelopen heeft. In de vierde schoolweek hopen we deze mededeling wel te kunnen doen, en zal tevens de exacte startdatum van de speergroepen doorgegeven worden. Dit zal gebeuren middels een bericht op de website van de school. Speergroep 2 zal dit jaar geleid worden door juf (Sietske) van Wijngaarden, en zij is zich al grondig aan het voorbereiden op leuke projecten en opdrachten. In de tweede helft van september hoopt zij te starten. Ook dit kunt u volgende week teruglezen op de website van de school.

Lees meer...

Nieuw gezicht in de leerlingenzorg -

6 september

Ook dit jaar willen we, vanuit de leerlingenzorg, in de nieuwsbrief een maandelijks terugkerende element brengen. Naast mensen die op onze school in de leerling-zorg actief zijn, hebben we ook regelmatig te maken met externen: mensen van buiten de school, die gedurende enkele dag(del)en een rol vervullen in onze school. Het komende schooljaar stellen we ze graag persoonlijk aan u voor. Vandaag starten we met Nelie de Leeuw: ‘Mijn naam is Nelie de Leeuw. Ik hoop mij voor de school, met name in de onderbouw, in te gaan zetten op het gebied van SoVa (sociale vaardigheden). Voor de vakantie heeft er al een proefgroepje gedraaid en daar hoop ik mee verder te gaan. Kinderen voor wie dat nodig is kunnen zo individueel of in kleine groepjes extra oefenen met en inzicht verwerven in deze vaardigheden. Tot nu toe vindt dit met name plaats in de bovenbouw, maar ook in de onderbouw is hier behoefte aan. Voordat onze oudste zoon geboren werd heb ik een tiental jaren gewerkt als maatschappelijk werker. Hierbij heb ik onder andere trainingen gegeven op het gebied van weerbaarheid. Dit was altijd met volwassenen. Natuurlijk is werken met kinderen heel anders dan met volwassenen, en toch ook weer niet. De thema's zijn dezelfde, de groepjes veel kleiner en we nemen kleinere stapjes. Nu onze jongste ook naar school gaat vind ik het fijn mij op deze manier voor de school in te zetten. Ik heb er zin in en hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.’

Lees meer...

Welkom op onze nieuwe website! -

6 september

In de achterliggende maanden is hard gewerkt om deze nieuwe website klaar te maken. Bekijk ook ons fotoalbum en onze actuele agenda. Er zullen regelmatige nieuwe berichten en/of foto's worden geplaatst. We hopen de website een centralere plaats in onze berichtgeving te geven. Vanaf de eerste ontwerpfase tot de laatste uitvoering is een lange weg geweest. We danken MooiMerk uit Kootwijkerbroek voor het prachtige ontwerp en de samenwerking. Wij zijn ook benieuwd wat u van deze website vindt! Stuur gerust onze webmaster een mail.  

Lees meer...