Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Oudermorgen -

13 september

Helaas is er een fout geslopen in de informatie gids. Hierin stond namelijk vermeld dat er op 3 en 5 oktober oudermorgens zijn in de groepen 1 t/m 3. Deze gaan echter niet door. Dit jaar gaan we één oudermorgen organiseren voor alle groepen. Deze oudermorgen staat gepland op D.V. dinsdag 4 december. Verdere informatie hierover ontvangt u te zijner tijd.

Lees meer...

Media-avond groep 8 -

12 september

Op D.V. 9 oktober zal er een media-avond gehouden worden voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Lees meer...

Activiteitenmiddagen bovenbouw -

6 september

In de groep 7/8 zal de activiteitenmiddag gehouden worden op D.V. dinsdag 2 oktober. De leerlingen van de groepen 5 en 6 hopen op donderdagmiddag 11 oktober creatief/sportief aan de slag te gaan.

Lees meer...

Nieuwe schooltijden -

7 juli

Vanaf 27 augustus werken we met nieuwe schooltijden. We worden een overblijfschool. In overleg met de Montessorischool hebben we de schooltijden vastgesteld. De Montessorischool gaat namelijk om 15.00 uur uit en dan is de verkeersdrukte heel groot op de Duivenwal West en de Trommelaar. Wilt u vanaf de Geerseweg de Trommelaar inrijden? We hebben in de vorige nieuwsbrief het kaartje gepubliceerd. De schooltijden worden: 08.25 uur: de bel gaat. Dus niet om 08.30 uur! 11.55 uur: de bel gaat, kinderen gaan eten. Daarna gaan de kinderen naar buiten. 12.43 uur: de bel gaat, de lessen starten weer. 14.53 uur: de bel gaat. De kinderen mogen naar huis.

Lees meer...

Invallers gezocht -

4 juli

We zijn op zoek naar invalkrachten voor onze school. Met name in de bovenbouw, maar ook onder- en middenbouwinvalkrachten zijn welkom! Hebt u belangstelling en ervaring in het onderwijs? Of kent u mensen die hier voor geïnteresseerd zouden kunnen zijn? We zien uw reactie graag tegemoet! U kunt uw reactie sturen naar dvwijngaarden@calvijnschoolveenendaal.nl

Lees meer...

Taken in de school -

28 juni

We hebben gelukkig al ruim 200 ouders bereid gevonden om te helpen met pleinwacht. Natuurlijk kunnen we nog meer mensen inzetten! We zijn al bezig om ook andere taken in kaart te brengen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het meehelpen op schoonmaakavonden of het zijn van luizenmoeder(of vader natuurlijk). U krijgt na de vakantie hier een brief over. We hopen dat alle ouders zich willen inzetten voor de school!

Lees meer...