Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Parkeren bij de school -

13 november

De gemeente Veenendaal heeft met de buurtbewoners Holle Kamp en de scholen het parkeren in de wijk en bij de scholen besproken. De wijk is nu een 30 km zone geworden. Tevens is het aantal parkeerstroken op de Duivenwal West en Trommelaar aangepast. Wilt u, als u met de auto komt, de auto op een parkeerplek zetten en niet op de stoep of voor een garage (zoals voor de flats). Daarmee zorgt u er voor dat de bewoners niet hoeven te klagen. De veiligheid rond de scholen is heel belangrijk voor ons allemaal. We rekenen op uw medewerking! 

Lees meer...

Informatieavond Voortgezet Onderwijs -

7 november

Op donderdag 8 november is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. Dhr. Van Vliet (Brugklascoördinator op het Ichthus College) zal ons laten zien hoe het Voortgezet Onderwijs er uit ziet. Daarnaast zal uit worden gelegd hoe wij tot een advies komen op onze school en wat belangrijke momenten zijn m.b.t. het Voortgezet Onderwijs binnen dit schooljaar. U hebt hier eerder een mail over ontvangen.

Lees meer...

Inschrijven oudermorgen 4 december -

7 november

Zoals u weet, organiseren we als school dit jaar een oudermorgen voor de groepen 1 t/m 8. Deze oudermorgen is op dinsdag 4 december D.V. U kunt op deze morgen in één of twee groepen een les bijwonen. Programma: Ronde 1: 9.15 - 10.00 uur Pauze: 10.00 - 10.30 uur Er is koffie/thee voor u, de kinderen gaan naar buiten. Ronde 2: 10.30 - 11.15 uur Graag verwelkomen we u op deze ochtend. Wilt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar  oudermorgen@calvijnschoolveenendaal.nl? Met daarin graag uw naam en bij welke groep(en) u wilt komen kijken. Dus bijvoorbeeld: A. Jansen, groep 1b en 6c. Opgave kan in verband met de planning tot en met woensdag 21 november.

Lees meer...

Dankdag -

5 november

Op woensdag 7 november is het dankdag. Dit jaar vertellen de leerkrachten over het thema Alles geef ik U! Er zal verteld worden over het penningske van de weduwe uit Markus 12. Er worden enkele Psalmen aangeleerd. Dat zijn de volgende Psalmen:   groep 1/2   psalm 116: 10  groep 3/4  psalm 37: 2  groep 5/6  psalm 62: 5  groep 7/8  psalm 33: 10  Op dinsdag 6 november en donderdag 8 november zullen enkele predikanten onze school bezoeken en in een aantal klassen met de leerlingen spreken over de dankdagstof. We zijn heel blij dat onze predikanten daar de tijd vrij voor willen maken in hun agenda!  We wensen u een goede en gezegende dankdag toe.  

Lees meer...

Herfstexcursie groepen 1 en 2 -

2 oktober

Op D.V. 10 en 11 oktober hopen de groepen 1 en 2 op herfstexcursie te gaan naar het bos bij Kwintelooijen. Ouders zijn hierover al geïnformeerd en hebben zich al opgegeven om mee te gaan. Bedankt voor uw hulp!   

Lees meer...

Contactavond 6 december -

2 oktober

We hebben in september onze eerste startgesprekken gehouden met de ouders. We horen hier positieve verhalen over van de ouders en van de leerkrachten.   Op 6 december D.V. wordt een contactavond met 10-minutengesprekken gehouden. Als er vanuit school geen directe zorgen zijn, wordt u hier niet specifiek voor uitgenodigd. U kunt er echter wel zelf voor kiezen om te komen om de tussentijdse vorderingen van uw kind te bespreken. De uitnodiging volgt over enkele weken per mail. Op 12 en 14 februari 2019 zijn er weer contactavonden. Dan worden alle ouders verwacht voor een gesprek.

Lees meer...

Blokfluiten -

1 oktober

Na de herfstvakantie hopen we weer te beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. Waarschijnlijk gaat dit er als volgt uitzien: De les wordt gegeven op donderdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar. In de week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven. 

Lees meer...

Schooltijden -

29 september

Wilt u er aan denken dat onze school vanaf dit schooljaar begint om 8.25uur? Vooral op de Geerseweg zijn er regelmatig kinderen te laat. We willen graag op tijd beginnen met de lessen.

Lees meer...

Oudermorgen -

13 september

Helaas is er een fout geslopen in de informatie gids. Hierin stond namelijk vermeld dat er op 3 en 5 oktober oudermorgens zijn in de groepen 1 t/m 3. Deze gaan echter niet door. Dit jaar gaan we één oudermorgen organiseren voor alle groepen. Deze oudermorgen staat gepland op D.V. dinsdag 4 december. Verdere informatie hierover ontvangt u te zijner tijd.

Lees meer...

Media-avond groep 8 -

12 september

Op D.V. 9 oktober zal er een media-avond gehouden worden voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Lees meer...

Activiteitenmiddagen bovenbouw -

6 september

In de groep 7/8 zal de activiteitenmiddag gehouden worden op D.V. dinsdag 2 oktober. De leerlingen van de groepen 5 en 6 hopen op donderdagmiddag 11 oktober creatief/sportief aan de slag te gaan.

Lees meer...

Nieuwe schooltijden -

7 juli

Vanaf 27 augustus werken we met nieuwe schooltijden. We worden een overblijfschool. In overleg met de Montessorischool hebben we de schooltijden vastgesteld. De Montessorischool gaat namelijk om 15.00 uur uit en dan is de verkeersdrukte heel groot op de Duivenwal West en de Trommelaar. Wilt u vanaf de Geerseweg de Trommelaar inrijden? We hebben in de vorige nieuwsbrief het kaartje gepubliceerd. De schooltijden worden: 08.25 uur: de bel gaat. Dus niet om 08.30 uur! 11.55 uur: de bel gaat, kinderen gaan eten. Daarna gaan de kinderen naar buiten. 12.43 uur: de bel gaat, de lessen starten weer. 14.53 uur: de bel gaat. De kinderen mogen naar huis.

Lees meer...

Invallers gezocht -

4 juli

We zijn op zoek naar invalkrachten voor onze school. Met name in de bovenbouw, maar ook onder- en middenbouwinvalkrachten zijn welkom! Hebt u belangstelling en ervaring in het onderwijs? Of kent u mensen die hier voor geïnteresseerd zouden kunnen zijn? We zien uw reactie graag tegemoet! U kunt uw reactie sturen naar dvwijngaarden@calvijnschoolveenendaal.nl

Lees meer...

Taken in de school -

28 juni

We hebben gelukkig al ruim 200 ouders bereid gevonden om te helpen met pleinwacht. Natuurlijk kunnen we nog meer mensen inzetten! We zijn al bezig om ook andere taken in kaart te brengen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het meehelpen op schoonmaakavonden of het zijn van luizenmoeder(of vader natuurlijk). U krijgt na de vakantie hier een brief over. We hopen dat alle ouders zich willen inzetten voor de school!

Lees meer...