Nieuws

Toon nieuwsberichten:
Algemeen
groep 1 - 4
groep 5 - 8

Vanuit de medezeggenschapsraad -

6 juli

Vanuit de medezeggenschapsraad

In deze laatste nieuwsbrief van het cursusjaar een bericht van de MR. We zijn blij om te kunnen melden dat we weer op volle sterkte zijn. Juf Janinke Valkenburg en Juf Janneke van der Lee hebben, na jarenlange inzet, afscheid genomen van de MR-personeelsgeleding. Ook vanaf deze plek willen we hen bedanken voor hun bijdrage! Inmiddels hebben de nieuwe MR-leden, meester Job Verwoert en Juf Janneke Janssen, de eerste vergaderingen bijgewoond.  

In het afgelopen cursusjaar zijn er verschillende onderwerpen ter sprake geweest in de MR. We geven advies of instemming aan keuzes die gemaakt worden door het bestuur/MT. Daarmee proberen we de belangen te dienen van de school.  

Naast de reguliere vergaderingen heeft Jan Schreuders van de RMU een cursusavond verzorgd voor de MR leden. We kijken terug op een leerzame avond. Hij kon ons meer vertellen over de rol van de MR binnen de school, onze taken en verantwoordelijkheden. Ook is er, samen met het bestuur en de VGS,  een bezinningsavond geweest rond het thema sociale veiligheid. Zoals bekend heeft de inspectie een bezoek gebracht aan school waarbij er ook een gesprek heeft plaatsgevonden met enkele MR leden.  

In het komende cursusjaar hopen we vanuit de MR opnieuw een bijdrage te kunnen leveren voor de school. Mocht je meer willen weten wat de MR nu precies doet? Vraag het aan de MR leden! Misschien zijn de leden van de MR onbekend voor je? In het nieuwe cursusjaar zullen we ons in de nieuwsbrieven nog eens voorstellen.. Voor nu wensen we iedereen een goede zomerperiode toe! 

Lees meer...

Bedankt! -

4 juli

Bedankje voor alle hulp

Hartelijk dank voor uw werk voor onze school! Heel veel ouders hielpen weer mee. We hopen dat u ook komend jaar zich hiervoor wilt inzetten! Alle ouders die dit jaar hebben meegeholpen op school, pleinwacht, schoonmaken, lezen, toetsen, excursies etc. hebben een attentie gekregen via hun oudste kind.   

Ps: het bedankje is niet bestand tegen een vaatwasprogramma met een hoge temperatuur;-)

Lees meer...

Type-Ocean -

4 juli

Type-cursus
Ieder jaar bieden we via school een typecursus aan voor leerlingen in groep 6, 7 en 8. Vanaf groep 6 zijn kinderen groot genoeg om het volgen van de typecursus rendabel te maken. Het gaat om een leuke en kwalitatief goede cursus, die meest online gedaan wordt. Ook zijn er een aantal bijeenkomsten op school (in de middagpauze), waar de kinderen goede begeleiding krijgen door de cursusleider.

Na de zomervakantie volgt een uitnodiging tot inschrijving. Voor nu kunt u zich alvast oriënteren via de website van Type-Ocean. www.type-ocean.nl

Lees meer...

Pilot Klusklas -

24 juni

Pilot Klusklas 
Afgelopen maanden zij we in de bovenbouw gestart met een pilot: de klusklas. Met een aantal leerlingen uit groep 8 zijn we druk geweest met zagen, schuren en schilderen. Het resultaat hopen we najaar 2022 te onthullen. We kunnen alvast verklappen dat het bruikbaar is voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de school.

Volgend schooljaar willen we de klusklas verder voortzetten op maandagmiddag met leerlingen uit groep 7 en 8 die talent hebben om met hun handen te werken en echte doeners zijn. We werken aan projecten waarmee we van betekenis kunnen zijn. Van tuinieren tot klussen en bakken, allerlei vaardigheden zullen aan bod komen.

Wij kunnen nog helpende handen gebruiken, bent of kent u iemand die  het leuk vindt om bij een project te helpen, van harte welkom! Meer informatie nodig, of direct aanmelden? Neem contact op met juf (Marieke) Geuze via: mgeuze@calvijnschoolveenendaal.nl 

Lees meer...

Oppas gevraagd -

14 april

Oppashulp gevraagd tijdens moederochtenden (SaS)

Omdat er een oppasmoeder is gestopt, zijn wij dringend op zoek naar oppashulp tijdens de komende moederochtenden (Schouder aan Schouder). 

Het gaat om D.V. woensdagmorgen 20 april, 11 mei en 8 juni van half 9 tot ongeveer half 12.

Er komen ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De oppas is in 'Pro Rege', het zaaltje achter de Brugkerk. 

Voor aanmelding/informatie kunt u een e-mail sturen naar fam.doornenbal@solcon.nl

Lees meer...

Lesvrije middag -

21 maart

De leerkrachten hebben op donderdag 31 maart een lesvrije middag.

De kinderen zijn op deze dag om 12.00 uur vrij.

Lees meer...

Actie Mercy Ships -

17 maart

In de periode van 4 t/m 20 april hopen we voor de stichting Mercy Ships actie te voeren. Begin april zal Mercy Ships bij ons op school komen om aan alle leerlingen te vertellen wat voor werk ze doen. U kunt zelf een kijkje nemen op de website www.mercyships.nl.  

Vanuit Veenendaal hopen Sjors en Erica Rosendaal vrijwilligerswerk voor deze stichting te gaan doen.  

Om geld in te zamelen komt er een schoolbrede verkoopactie. Het is de bedoeling dat de kinderen bij familie en vrienden producten verkopen. (o.a. bolussen, grillworsten, noten, snoep)

Daarnaast zal elke jaargroep iets organiseren waar ze geld mee kunnen verdienen voor Mercy Ships (wellicht heeft u hier via uw kind al iets over gehoord). 

Lees meer...

Koningsspelen -

10 maart

U krijgt binnenkort bericht over de Koningsspelen.

Deze worden gehouden op vrijdag 22 april. Voor de kinderen van groep 0, 1 en 2 is dit op donderdag 21 april. Om deze dagen zo fijn mogelijk te maken kunnen we erg veel hulp gebruiken.  U hoort hier binnenkort meer over.

Groep 2 heeft vrijdag 22 april vrij.

Lees meer...

Inschrijven nieuwe leerlingen -

8 maart

We mochten tot op heden weer veel nieuwe leerlingen inschrijven. Daar zijn we blij mee!

Verschillende kinderen zullen vanaf augustus naar onze school komen. Andere kinderen komen later. We zijn gestart met de groepsverdeling voor het komende cursusjaar. We hopen u daarover later te kunnen informeren.

Als u uw kind nog niet hebt opgegeven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? U kunt zich melden bij de managementassistente, mevrouw Andrea Boer. aboer@calvijnschoolveenendaal.nl.

Lees meer...

Onderzoek 'Hackers de baas' -

1 november

Op Johannes Calvijnschool doen we mee aan een pilot met als onderwerp 'Hackers de baas'. 

D.m.v. spel leren de kinderen de gevaren op digitaal terrein herkennen: een belangrijk actueel thema! 

Het doel van het onderzoek en de pilot is dat leerlingen meer bewust worden van gevaren op het internet. Ook krijgen leerlingen handvatten om hier veiliger mee om te gaan. Verder leren de leerlingen over hacken, phishing, het belang van een goed wachtwoord, echt of nep, allerlei soorten digitale aanvallen en meer. Betrokken bij dit onderzoek zijn onder meer de Gemeente Veenendaal, ICT-campus, Universiteit van Twente en Christelijke Hogeschool Ede. Het doel van deze pilot is dat er uiteindelijke een kwalitatief goed en werkbaar lesprogramma wordt ontwikkeld om in te zetten op veel meer scholen.

Lees meer...