Overblijven

Op onze school kunnen de kinderen blijven lunchen op school. Dit gebeurt in het eigen lokaal onder begeleiding van de leerkracht. Na het lunchen spelen de kinderen van 12.15 tot 13.15 uur buiten onder toezicht van een pleinwachtouder.

Het pleinwachtrooster wordt tweemaal per jaar gemaakt. Het 1e rooster loopt
van de zomervakantie tot aan de voorjaarsvakantie en het 2e rooster vanaf de
voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie. In verband met het maken van de
roosters graag tijdig (uiterlijk 15 januari of 15 juni) doorgeven aan de overblijfcommissie of uw kind(eren) gebruik (gaat) maken van het overblijven en of u zelf meedraait als pleinwachtouder.

Indien u als ouder/verzorger meedraait als pleinwacht is het overblijven voor uw kind kosteloos. Als u als ouder/verzorger niet meedraait als pleinwacht,
dan kost dit per kind per dag EUR 2,00. U kunt voor het (incidenteel) overblijven elke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur een strippenkaart kopen bij de management assistente (locatie Duivenwal).

Deze strippenkaarten kunnen per 5 of per 10 stuks gekocht worden en
kosten respectievelijk € 10,00 voor 5 stuks of € 20,00 voor 10 stuks (graag
gepast betalen).

Als u vanwege zwangerschap of ziekte enige tijd niet kunt overblijven, dit graag
zo spoedig doorgeven aan de overblijfcommissie via e-mail.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar
overblijven@calvijnschoolveenendaal.nl.