Bestuur

Onze school is een ‘bijzondere school’. Dat betekent dat wij in tegenstelling tot een openbare school een vereniging hebben met een eigen toelatingsbeleid en een eigen benoemingsbeleid. Verkiezingen en belangrijke besluiten worden genomen op de jaarlijkse ledenvergadering. Daar wordt ook het jaarverslag gepresenteerd. 

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. A. Morren – voorzitter
  • Dhr. C. van de Burgt
  • Dhr. M. Geuze – secretaris
  • Dhr. A. de Jong
  • Dhr. M. Prins
  • Dhr. G. Valkenburg
  • Dhr. J.C. Valkenburg – penningmeester

Contact opnemen met het bestuur kan via de directeurWilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging, geef dan uw gegevens door aan onze managementassistente.

Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur, waarbij binnen het bestuur een aantal leden een toezichthoudende taak vervullen. De directeur voert op basis van het bestuursbeleidskader en het managementstatuut het beleid uit op de school, samen met het managementteam.