Vertrouwenspersonen

Intern contactpersonen

Graag stellen wij, Carla Kleijer en Rianne Sparling, ons voor als intern contactpersoon. Aan onze school zijn twee interne contactpersonen/ vertrouwenspersonen verbonden en twee externe vertrouwensperso​nen.

Voor de contactgegevens van alle contactpersonen verwijzen wij u naar de praktische informatiegids. Uw kind kan bij de contactpersoon terecht als hij/zij een lastige ​vertrouwelijke situatie wil bespreken, waarmee uw kind al bij de leerkracht is geweest of waarmee uw kind niet bij de leerkracht terecht kan.

Tijdens klassenbezoeken in de groepen 5 tot en met 8 hebben we de kinderen gestimuleerd om hun zorgen altijd eerst bij de leerkracht/ ouders bekend te maken.

In de onderbouw hebben we geen voorstelronde gedaan bij de kinderen. We verwachten dat de kinderen in de onderbouw eventuele signalen doorgeven aan de ouders of leerkracht en dat zij niet uit zichzelf de stap naar de vertrouwenspersoon zullen maken. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij desbetreffende ouders en leerkrachten en hier zijn de leerkrachten alert op.

De contactpersonen zijn een aanspreekpunt en bieden een luisterend oor. Het is niet de taak van de contactpersoon om de kwestie op te lossen, maar zij kunnen u wel begeleiden naar een oplossing. Daarnaast hebben de contactpersonen als taak om preventief werkzaam te zijn. Dit betekent dat we werken aan een positief en fijn schoolklimaat.