Inschrijven nieuwe Leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen  

Veel ouders hebben hun kind al aangemeld bij onze managementassistente. Het kan zijn dat u uw kind nog niet hebt aangemeld. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het betreft de kinderen die tussen juni 2024 en mei 2025 vier jaar hopen te worden.

Wilt u ook andere ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attenderen?

U kunt contact opnemen met onze managementassistente, mevrouw E. Schalk. eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl  

Wanneer we weten hoeveel leerlingen we op school kunnen verwachten, kunnen we de groepsindeling maken.  

Schooladvies groep 8

Schooladviezen  

De leerlingen van groep 8 krijgen op 5 februari het schooladvies mee voor het VO. U hebt daar al bericht over gekregen. Tijdens de contactavonden in februari zal het advies toegelicht worden. De Centrale Eindtoets is vanaf dit jaar vervangen door de doorstroomtoets.

Deze wordt op 6 en 7 februari afgenomen. 

Vrije dag en contactavonden

Lesvrije dag 

Op DV maandag 29 januari hebben we een lesvrije dag. De kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten zullen dan de uitslagen van de toetsen invoeren, handelingsplannen bespreken en rapporten samen stellen.

Contactavonden

Op DV donderdag 8 en dinsdag 13 februari hebben we onze contactavonden. Ruim een week vooraf zult u hiervoor via Parro kunnen inschrijven. Hierover krijgt u t.z.t. bericht.

Elorah

Nieuws van Elorah

Allereerst willen we alle betrokkenen van harte Gods Zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2024!

Ook in dit nieuwe jaar willen we graag kwalitatief goede kinderopvang bieden, zowel in de peutergroep als bij de BSO.

Een inkijkje in de peutergroep

Elke ochtend gaat om 8:15 uur de buitendeur open en mogen we de peuters verwelkomen. Soms staan ze al ongeduldig te wachten tot ze naar binnen kunnen! We beginnen de ochtend met vrij spelen, daar leren we veel van; delen van speelgoed, praten met elkaar, en na afloop natuurlijk opruimen! Dan wordt het tijd voor de kring; we leren zelf onze stoel pakken en zoeken een plaatsje op.

 We luisteren eerbiedig naar het Bijbelverhaal en zingen versjes/psalmen met elkaar. Daarvoor kiezen we een kaartje uit de liedjeskoffer. Na de vertelling doen we bewegingsactiviteiten, want lang stil zitten op een stoel is nog een hele kunst…..! We werken in kleine groepjes, knutselen of  doen een andere groepsactiviteit. Na het fruiteten gaan we naar buiten, ook daar leren we veel, om de beurt met de fiets, wachten, omgaan met uitgestelde aandacht en het ontwikkelen van de grote motoriek (bal gooien, vangen, scheppen, fietsen, steppen, rennen enz). Tijd voor de koekjeskring, de helper van de juf mag uitdelen, altijd weer een feest! We doen nog een kleine groepsactiviteit en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Een kijkje in de BSO

Daar komen ze…. rond 14:55 uur is het vaak een drukte van belang in de hal bij de BSO. De kinderen komen van alle kanten aan, jassen worden uitgetrokken en tassen opgehangen (of neergegooid…J) Als iedereen er is, wordt er fruit gegeten en wat gedronken, de schooldag besproken en is er tijd voor vrij spelen. Sommige kinderen mogen al zelfstandig naar het plein gaan. Als de afwas is gedaan, gaat de hele groep naar buiten. We doen een spel of gaan zelfstandig aan de slag met materialen die voorhanden zijn. Eenmaal terug in het lokaal houden we een kort bezinningsmoment; een stukje uit de dagboek lezen, iets zingen met elkaar of een mooi gesprek aan de hand van een vragenkaartje.

Daarna eten we een gezonde snack en wordt er een activiteit aangeboden; spel, proefje, knutsel, of groepsactiviteit. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om zelf de tijd in te delen en iets uit de kast te kiezen.

Vanaf 17:00 uur worden er al een aantal kinderen opgehaald. Elke middag delen we met de desbetreffende ouders tekst en foto’s via het ouderportaal, om zo een indruk te krijgen, van een gezellige, actieve BSO-middag.

Een hartelijke groet van het Elorah team,

Juf Annelies, juf Eline, juf Josien, juf Marjolijn, juf Rianne, juf Tineke, onze stagejuf Daniële en juf Rieneke.

Inloopspreekuur CJG

Inloopspreekuur Centrum Jeugd en Gezin

Voor de Johannes Calvijn school is Laura van Goch betrokken als school contactpersoon.

Wanneer u als ouder vragen hebt over opvoeden en/of opgroeien kunt u terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school.

Tijdens het spreekuur zullen wij met elkaar jullie hulpvraag bespreken en op zoek gaan naar een passend vervolg.

Het inloop spreekuur op school is bedoeld voor ouders die niet in staat zijn om naar het spreekuur op onze locatie de Twijn te komen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via rsparling@calvijnschoolveenen-daal.nl. Er kunnen maximaal twee ouders per spreekuur inlopen.

Het eerstvolgende spreekuur staat gepland op donderdag 23 januari 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2; kamer van ib’er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Kerst met de buurt

Kerst met de buurt

Met de kinderen van groep 2 en groep 5 hebben we op het plein van de Geerseweg kerstliederen gezongen. Juf Mirjam Morren speelde op de piano, meester Kortenhoff op zijn draaiorgel en een paar kinderen uit groep 5 speelden op hun muziekinstrument.

Het was een mooi moment waar enkele buurtbewoners kwamen luisteren of belangstellend langsliepen. Aan het einde was er voor iedereen wat lekkers…

Ouder-kind avond

Ouder – kind avond groep 8 op 12 december

Al enkele jaren organiseren we een ouder – kind avond op school.

We verwachten dan alle leerlingen en hun ouders. Deze avond staat het omgaan met sociale media en moderne media centraal. Een belangrijke avond waar we Gods Woord naast het omgaan met media willen leggen.

Twee sprekers van Driestar – Educatief zullen aanwezig zijn.  

MAF

Vlieg je een rondje mee?

Juf Martha is bezig met de opleiding om MAF piloot te worden. Inmiddels heeft zij haar vliegbrevet gehaald.

Nu zij haar vliegbrevet binnen heeft, mag ze in Europa rondvliegen met vrienden, familie en eigenlijk iedereen die graag mee wil. Dit kan puur tegen de onkosten (vliegtuig huur, fuel en landingsgeld) Die onkosten kunnen weer verdeeld worden onder het aantal passagiers.

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur zeker een berichtje en voel je ook vrij dit bericht te delen met andere die graag Nederland eens van boven af willen bekijken 🙂

Voor meer info: mvdherik@calvijnschoolveenendaal.nl

Contactavond

Contactavond DV 28 november  

Op 28 november wordt een facultatieve contactavond gehouden. U kunt zelf een keuze maken of u wel of niet komt om de tussentijdse vorderingen van uw kind te bespreken.

De uitnodiging wordt twee weken voor deze datum verstuurd. Via Parro wordt u verder geïnformeerd. Welkom!

In februari volgt een ronde gesprekken voor alle ouders, namelijk op DV 8 en 13 februari.