Zendingsgeld

Zendingsgeld 

Naar aanleiding van ons bericht over het digitaal regelen van het zendingsgeld hebben we een paar reacties gehad van u. Waarvoor dank! Na overleg hebben we besloten het ophalen van het zendingsgeld voorlopig nog door te laten gaan. Dus elke maandag wordt het zendingsgeld opgehaald.

Er dus twee manieren: digitaal doneren of maandag geld meegeven.

We hebben vier kinderen van Woord en Daad gesponsord. We zullen in elke groep aandacht besteden aan één van de kinderen, waar we het geld onder andere voor ophalen. 

Vragenlijsten ouders

Vragenlijst voor ouders  

U krijgt binnenkort via Parnassys een link om een enquête in te vullen over het reilen en zeilen van de school. We hopen dat u deze ook invult! Het is ongeveer 10 minuten werk.

We hopen dat we met de uitkomst van deze enquête onze winst kunnen doen en de kwaliteit van de school kunnen verbeteren. De enquête staat tot DV 22 december 2022 open.  

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen 

Er liggen opnieuw mooie spullen bij de gevonden voorwerpen. Er zijn ook jassen gevonden, broodtrommels, etc.  U hebt de gelegenheid om tot DV 18 december deze spullen op te halen. De gevonden voorwerpen worden vóór de kerstvakantie weggebracht. 

Marietje van Ravenswaaij

Marietje van Ravenswaaij 

Op 3 november is Dick van Wijngaarden bij mevrouw Van Ruiswijk geweest, de jongste zus van Marietje van Ravenswaaij. Ze heeft een foto, rapportboekje en nog een paar schriften overhandigd, die nog in haar bezit waren. Inmiddels liggen deze spullen van Marietje in de vitrinekast bij de personeelskamer van de locatie Duivenwal West. De heer Constant van de Heuvel, geschiedenisdocent van het Ichthuscollege was hierbij aanwezig, evenals de heer Verhoef. De heer Verhoef is nog een oud leerling van onze school en zat in de klas van Marietje. 

Blokfluitles

Blokfluiten  

Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. De les wordt gegeven op maandagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar. De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven.

Zendingsgeld

Zendingsgeld 

Het is steeds moeilijker voor ouders om aan los muntgeld te komen. Dat zien wij ook en merken dat de opbrengsten voor de zending teruglopen. Toch vinden we het belangrijk om als school ook adoptiekinderen te hebben en schenken we jaarlijks aan bijvoorbeeld grote (kerkelijke) zendingsorganisaties.  

Om deze giften ook in de toekomst te kunnen waarborgen hebben wij, na overleg met het VGS, besloten het zendingsgeld digitaal op te halen.

Na de herfstvakantie starten we met een maandelijkse digitale mail met daarin een link waarmee u het zendingsgeld kunt betalen. We zullen nog tot december het geld ook elke maandag in de klas ophalen. Daarna stoppen we daarmee, waarna u dus alleen per maand het geld digitaal kunt overmaken. Wij hopen dat het hiermee voor u makkelijker wordt en dat de inkomsten zullen stijgen!  

Overblijven

Overblijven

Op onze school blijven bijna alle kinderen op school eten. De juf of meester eet dan met de kinderen in de klas. Na het eten hebben de leerkrachten dan even tijd om wat klaar te zetten voor de middag en om even pauze te houden.

We zijn daarom erg blij dat er zoveel ouders zijn die ons helpen na het overblijven door pleinwacht te lopen. Zeker in de groepen 1 en 2 is dit echt noodzakelijk. De laatste tijd merken we dat er best vaak ouders zijn die het vergeten, waardoor het voor de andere moeders en leerkrachten veel drukker wordt. Wanneer u er aan wilt denken, stellen wij en zeker de kinderen dit erg op prijs!