Koningsspelen

Koningsspelen 

Op DV 25 april organiseren we de Koningsspelen voor groep 1 en 2 en op 26 april voor groep 3 t/m 8.

We hebben al veel ouders die ons komen helpen met de spelletjes.

Ook wanneer u niet komt helpen, bent u van harte welkom om de kinderen aan te moedigen of te zingen bij de vlag. Rond 9 uur zullen we bij de vlag zingen (beide dagen) en rond half 10 beginnen vervolgens de spelletjes.

We hopen met de leerlingen, de leerkrachten en u als ouders op een feestelijke dag!

Inloopspreekuur Centrum Jeugd en Gezin

Inloopspreekuur CJG

Wanneer u als ouders vragen hebt over opvoeden en/ of opgroeien, kunt u terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school.

Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders die niet in staat zijn om naar het spreekuur op de locatie van het CJG te komen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via rsparling@calvijnschoolveenendaal.nl. Er kunnen maximaal 2 ouders per spreekuur inlopen. Let op: het is niet mogelijk om tijdens het spreekuur een aanvraag te doen voor onderzoek! U wordt voor deze (aan)vragen doorverwezen naar het spreekuur op de locatie van het CJG (Markt 20). Een afspraak voor dit spreekuur kunt u maken via https://cjgveenendaal.nl/afspraak-maken. Controleer of u een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur op de Calvijnschool staat gepland op DV dinsdag 16 april 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2, kamer van de ib-er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf 

We berichten u alvast dat de schoolfotograaf komt op DV maandag 13 mei (Geerseweg) en dinsdag 14 mei (Duivenwal).

Ook dit jaar kunt u weer, op beide dagen, een gezinsfoto laten maken tussen 15.00 – 16.00 uur.  Wilt u hier gebruik van maken?  Vul dan voor dinsdag 23 april dit formulier in.

Op beide dagen kunnen er maximaal 100 gezinnen op de foto. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Omdat wellicht een grote groep zich opgeeft, kan het zijn dat u ter plaatse een poosje moet wachten op uw beurt.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar: eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl

Kangoeroewedstrijd

Kangoeroewedstrijd

Op DV donderdag 21 maart wordt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd gehouden op school. Hierbij worden kinderen die hoog scoren op de CITO toetsen van rekenen uitgedaagd mee te doen! Er kunnen diverse prijzen gewonnen worden. Het bekend maken van de uitslag en de prijsuitreiking zal half mei plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/Wedstrijd-2024

Oefenen kan eventueel op  https://www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php.

Speergroep

Speergroep 

Op onze Johannes Calvijnschool hebben wij de mogelijkheid om meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdaging te bieden. In deze ‘speergroep’ worden de leerlingen uitgedaagd en wordt er specifiek aandacht besteed aan de executieve functies. Om aan de leerbehoeften van de leerlingen in de speergroep tegemoet te komen en de juiste begeleiding te kunnen geven is er een maximum van 12 leerlingen gesteld. Vanwege het aantal leerlingen wat in aanmerking komt voor de speergroep zal er gerouleerd worden. Heeft uw kind een periode in de speergroep gezeten dan is het mogelijk dat er een volgende periode een andere leerling geplaatst wordt. De leerkrachten geven ook in de klas aandacht aan deze leerlingen door ze opdrachten aan te bieden op hun niveau. 

Bij de groepen 1 en 2 wordt er ook verrijking en uitdaging gegeven aan leerlingen die dat nodig hebben. Hier heet deze groep ‘verrijkingsgroep’ en geen ‘speergroep’. 

Paasviering

Paasviering 28 maart 

Op DV 28 maart vieren we het Paasfeest met de groepen 3 t/m 8. Ook ouders, opa’s en oma’s mogen hierbij aanwezig zijn. We beginnen om 10.00 uur in de Adventkerk.  Er is geen kinderoppas.

Allen van harte welkom!

De kinderen van groep 1 en 2 vieren het Paasfeest in de eigen groep. 

Inschrijven nieuwe Leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen  

Veel ouders hebben hun kind al aangemeld bij onze managementassistente. Het kan zijn dat u uw kind nog niet hebt aangemeld. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het betreft de kinderen die tussen juni 2024 en mei 2025 vier jaar hopen te worden.

Wilt u ook andere ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attenderen?

U kunt contact opnemen met onze managementassistente, mevrouw E. Schalk. eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl  

Wanneer we weten hoeveel leerlingen we op school kunnen verwachten, kunnen we de groepsindeling maken.  

Schooladvies groep 8

Schooladviezen  

De leerlingen van groep 8 krijgen op 5 februari het schooladvies mee voor het VO. U hebt daar al bericht over gekregen. Tijdens de contactavonden in februari zal het advies toegelicht worden. De Centrale Eindtoets is vanaf dit jaar vervangen door de doorstroomtoets.

Deze wordt op 6 en 7 februari afgenomen. 

Vrije dag en contactavonden

Lesvrije dag 

Op DV maandag 29 januari hebben we een lesvrije dag. De kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten zullen dan de uitslagen van de toetsen invoeren, handelingsplannen bespreken en rapporten samen stellen.

Contactavonden

Op DV donderdag 8 en dinsdag 13 februari hebben we onze contactavonden. Ruim een week vooraf zult u hiervoor via Parro kunnen inschrijven. Hierover krijgt u t.z.t. bericht.