Wenmorgen 5 juli

Wenmorgen voor alle groepen

Op DV woensdag 5 juli is er een wenmorgen voor alle groepen. Een gedeelte van de morgen volgen de kinderen dan les bij hun nieuwe leerkracht en indien mogelijk in hun nieuwe lokaal.

Schoolreizen

Informatie over de schoolreizen 

Groep 2 gaat op DV 21 juni naar speeltuin de Pol. Zij vertrekken om 9.30 uur en hopen om 12.15 weer op school te zijn.  

Groep 3 en 4 gaan op DV 22 juni op schoolreis naar Dolfinarium in Harderwijk. Alle leerlingen worden gewoon om 8.25uur op school verwacht. Om 9.00 uur vertrekt de bus en om 15.30 uur zijn we weer op school. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op DV 23 juni op schoolreis naar Archeon in Alphen aan de Rijn. Zij moeten om 08.30 uur op school zijn. De kinderen zijn rond 17.00 uur weer op school. 

De factuur komt in het ouderportaal van Parnassys. U krijgt bericht als hij klaar staat. Het is mogelijk dat u financiële zorgen hebt, dan mag u contact opnemen met de directeur. Dan hoeft u deze schoolreis niet te betalen. 

Verdere info over de schoolreisje kunt u vinden in de brief die bij de nieuwsbrief wordt verspreid.

Algemene ledenvergadering 13 juni

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt op DV 13 juni gehouden. We starten om 19.30 uur. We nodigen de leden van harte uit om deze vergadering te bezoeken.

De agenda is verstuurd naar de leden van onze schoolvereniging. Maar ook niet leden zijn van harte welkom om te komen.

We nemen afscheid van de heer A.P. van de Woestijne als toezichthoudend bestuurder. We hopen u meer informatie te kunnen geven over allerlei ontwikkelingen in de school. Daarnaast staan we stil bij de toekomst van onze school, zoals de nieuwbouw of nieuwbouw/verbouw van de school.