Algemene ledenvergadering 13 juni

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt op DV 13 juni gehouden. We starten om 19.30 uur. We nodigen de leden van harte uit om deze vergadering te bezoeken.

De agenda is verstuurd naar de leden van onze schoolvereniging. Maar ook niet leden zijn van harte welkom om te komen.

We nemen afscheid van de heer A.P. van de Woestijne als toezichthoudend bestuurder. We hopen u meer informatie te kunnen geven over allerlei ontwikkelingen in de school. Daarnaast staan we stil bij de toekomst van onze school, zoals de nieuwbouw of nieuwbouw/verbouw van de school.