Schoolfotograaf 

We berichten u alvast dat de schoolfotograaf komt op 18 mei (Geerseweg) en op 20 mei (Duivenwal). 

Er worden geen gezinsfoto’s gemaakt dit schooljaar. Dus helaas ook geen schoolgaande broertjes en zusjes samen.