Kangoeroewedstrijd

Kangoeroewedstrijd

Op DV donderdag 21 maart wordt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd gehouden op school. Hierbij worden kinderen die hoog scoren op de CITO toetsen van rekenen uitgedaagd mee te doen! Er kunnen diverse prijzen gewonnen worden. Het bekend maken van de uitslag en de prijsuitreiking zal half mei plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/Wedstrijd-2024

Oefenen kan eventueel op  https://www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php.

Speergroep

Speergroep 

Op onze Johannes Calvijnschool hebben wij de mogelijkheid om meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdaging te bieden. In deze ‘speergroep’ worden de leerlingen uitgedaagd en wordt er specifiek aandacht besteed aan de executieve functies. Om aan de leerbehoeften van de leerlingen in de speergroep tegemoet te komen en de juiste begeleiding te kunnen geven is er een maximum van 12 leerlingen gesteld. Vanwege het aantal leerlingen wat in aanmerking komt voor de speergroep zal er gerouleerd worden. Heeft uw kind een periode in de speergroep gezeten dan is het mogelijk dat er een volgende periode een andere leerling geplaatst wordt. De leerkrachten geven ook in de klas aandacht aan deze leerlingen door ze opdrachten aan te bieden op hun niveau. 

Bij de groepen 1 en 2 wordt er ook verrijking en uitdaging gegeven aan leerlingen die dat nodig hebben. Hier heet deze groep ‘verrijkingsgroep’ en geen ‘speergroep’. 

Paasviering

Paasviering 28 maart 

Op DV 28 maart vieren we het Paasfeest met de groepen 3 t/m 8. Ook ouders, opa’s en oma’s mogen hierbij aanwezig zijn. We beginnen om 10.00 uur in de Adventkerk.  Er is geen kinderoppas.

Allen van harte welkom!

De kinderen van groep 1 en 2 vieren het Paasfeest in de eigen groep.