Inschrijven nieuwe Leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen  

Veel ouders hebben hun kind al aangemeld bij onze managementassistente. Het kan zijn dat u uw kind nog niet hebt aangemeld. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het betreft de kinderen die tussen juni 2024 en mei 2025 vier jaar hopen te worden.

Wilt u ook andere ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attenderen?

U kunt contact opnemen met onze managementassistente, mevrouw E. Schalk. eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl  

Wanneer we weten hoeveel leerlingen we op school kunnen verwachten, kunnen we de groepsindeling maken.  

Schooladvies groep 8

Schooladviezen  

De leerlingen van groep 8 krijgen op 5 februari het schooladvies mee voor het VO. U hebt daar al bericht over gekregen. Tijdens de contactavonden in februari zal het advies toegelicht worden. De Centrale Eindtoets is vanaf dit jaar vervangen door de doorstroomtoets.

Deze wordt op 6 en 7 februari afgenomen.