Schooladvies groep 8

Schooladviezen  

De leerlingen van groep 8 krijgen op 5 februari het schooladvies mee voor het VO. U hebt daar al bericht over gekregen. Tijdens de contactavonden in februari zal het advies toegelicht worden. De Centrale Eindtoets is vanaf dit jaar vervangen door de doorstroomtoets.

Deze wordt op 6 en 7 februari afgenomen.