Blokfluiten

Blokfluiten  

Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school.

De les wordt gegeven op maandagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar.

De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven. De eerste les is op 30 oktober. 

Luizen

Hoofdluis

Het afgelopen schooljaar waren er verschillende klassen waar hoofdluis werd geconstateerd. Ook dit schooljaar is er in verschillende klassen hoofdluis. Wanneer er hoofdluis in een klas is, krijgt u als ouders daarover een bericht. We willen u vragen uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Wanneer u hoofluis bij uw kind vindt, is het de bedoeling dat u uw kind eerst luisvrij maakt en vervolgens pas naar school stuur. Meer informatie over luizen vindt u op https://www.rivm.nl/hoofdluis

We zijn ook nog dringend opzoek naar moeders die ons luizenpluis team komen versterken. U kunt zich melden bij onze managementassistente Evelelinda Schalk. Dit kan per e-mail eschalk@calvijnschoolveenendaal.nl.

Vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Vanuit Centrum Jeugd en Gezin

Beste ouders van de Johannes Calvijnschool, 

 Alle scholen in Veenendaal hebben een contactpersoon van het CJG. 

School contactpersoon: 

Voor de Johannes Calvijnschool is Laura van Goch betrokken als school contactpersoon. 

Wanneer je als ouder vragen hebt over opvoeden en/of opgroeien kan je terecht bij het inloopspreekuur wat 1 keer in de 6 weken gehouden wordt op school. Tijdens het spreekuur zullen wij met elkaar jullie hulpvraag bespreken en op zoek gaan naar een passend vervolg.  Voor ib’ers en leerkrachten ben ik benaderbaar als er vragen zijn om mee te denken, vanuit deze rol zal ik ook aansluiten bij de OT gesprekken. 

Schoolmaatschappelijk werk: 

Vanuit het CJG is er ook een schoolmaatschappelijk werker aan jullie school verbonden, dat is Eline Verbakel. Kinderen en/of ouders kunnen soms vastlopen, denk aan sociale-emotionele uitdagingen of indrukwekkende gebeurtenissen in het gezin. De schoolmaatschappelijk werker biedt hierin kortdurende hulp aan (3 tot 5 contactmomenten). 

Wilt u als ouders, leerkracht of Ib’er een afspraak inplannen voor uw kind of leerling, dan ontvangt Eline graag per mail het ingevulde aanmeldformulier via everbakel@calvijnschoolveenendaal.nl.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 19 september 13.45-14.45 uur.

Locatie: Geerseweg 2; kamer van ib’er groep 1-2, Dieke Berkhof.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Laura van Goch 
Jeugd- en gezinswerker 

Afval scheiden

Afval scheiden  
Vanaf 1 januari zijn we begonnen met afval scheiden op onze school. Dit verloopt over het algemeen heel goed.

We zien dat er nog wel veel pakjes ingeleverd worden. We willen u vragen om in plaats van een pakje drinken een beker mee te geven. Alvast bedankt! 

Zendingsgeld

Zendingsgeld 

We zijn vorig jaar na de herfstvakantie begonnen met het digitaal ophalen van het zendingsgeld. Het is steeds lastiger om aan los muntgeld te komen en helaas was dit ook te zien in de opbrengsten. Nu we het geld digitaal ophalen zijn daarmee de opbrengsten weer gestegen en dat is uiteraard een goede zaak! Daarom willen we dit ook in het nieuwe cursusjaar voortzetten.  

U krijgt hiervoor zoveel als mogelijk op de eerste maandag van de maand een link toegestuurd via de mail. Er wordt één link toegestuurd per gezin.  

Omdat er toch ook nog de wens is om fysiek geld op te halen in de klas, blijven we deze mogelijkheid bieden tot ten minste december dit cursusjaar.  

Inmiddels is er flink wat meer aandacht in de klassen voor de adoptiekinderen die wij sponsoren via Woord en Daad. Zo krijgt uw kind een goed beeld van waar het geld naartoe gaat.  

Parkeren

Parkeren van uw auto 

Komt u met de auto uw kind naar school brengen? U mag in de omgeving van de Geerseweg alleen in een parkeervak parkeren, dus niet langs de weg, i.v.m. een parkeerverbod in de wijk.

De politie zal in de komende weken daarop ook toezicht houden.  

Jaargids 2023-2024

Jaargids

U hebt voor de vakantie de jaargids 2023 – 2024 gekregen. In dit boekje staan alle belangrijke data voor dit schooljaar en de gegevens van de meesters en jufs.

Wilt u dit boekje goed bewaren?  

Nog een aanvulling bij dit boekje: Op dinsdag 31 oktober hebben de kinderen gewoon les, de studiedag wordt verzet naar een ander moment.

De thema avond van 23 november is verzet naar 7 november. Deze avond wordt ingevuld om met elkaar na te denken over de methode Wonderlijk Gemaakt en het omgaan met de vragen rondom deze lessen. Een belangrijk onderwerp! Wilt u deze datum alvast reserveren?