Zendingsgeld

Zendingsgeld 

We zijn vorig jaar na de herfstvakantie begonnen met het digitaal ophalen van het zendingsgeld. Het is steeds lastiger om aan los muntgeld te komen en helaas was dit ook te zien in de opbrengsten. Nu we het geld digitaal ophalen zijn daarmee de opbrengsten weer gestegen en dat is uiteraard een goede zaak! Daarom willen we dit ook in het nieuwe cursusjaar voortzetten.  

U krijgt hiervoor zoveel als mogelijk op de eerste maandag van de maand een link toegestuurd via de mail. Er wordt één link toegestuurd per gezin.  

Omdat er toch ook nog de wens is om fysiek geld op te halen in de klas, blijven we deze mogelijkheid bieden tot ten minste december dit cursusjaar.  

Inmiddels is er flink wat meer aandacht in de klassen voor de adoptiekinderen die wij sponsoren via Woord en Daad. Zo krijgt uw kind een goed beeld van waar het geld naartoe gaat.