Oppas gevraagd

Oppashulp gevraagd tijdens moederochtenden (SaS)

Omdat er een oppasmoeder is gestopt, zijn wij dringend op zoek naar oppashulp tijdens de komende moederochtenden (Schouder aan Schouder). 

Het gaat om D.V. woensdagmorgen 20 april, 11 mei en 8 juni van half 9 tot ongeveer half 12.

Er komen ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De oppas is in ‘Pro Rege’, het zaaltje achter de Brugkerk. 

Voor aanmelding/informatie kunt u een e-mail sturen naar fam.doornenbal@solcon.nl

Actie Mercy Ships

In de periode van 4 t/m 20 april hopen we voor de stichting Mercy Ships actie te voeren. Begin april zal Mercy Ships bij ons op school komen om aan alle leerlingen te vertellen wat voor werk ze doen. U kunt zelf een kijkje nemen op de website www.mercyships.nl.  

Vanuit Veenendaal hopen Sjors en Erica Rosendaal vrijwilligerswerk voor deze stichting te gaan doen.  

Om geld in te zamelen komt er een schoolbrede verkoopactie. Het is de bedoeling dat de kinderen bij familie en vrienden producten verkopen. (o.a. bolussen, grillworsten, noten, snoep)

Daarnaast zal elke jaargroep iets organiseren waar ze geld mee kunnen verdienen voor Mercy Ships (wellicht heeft u hier via uw kind al iets over gehoord). 

Koningsspelen

U krijgt binnenkort bericht over de Koningsspelen.

Deze worden gehouden op vrijdag 22 april. Voor de kinderen van groep 0, 1 en 2 is dit op donderdag 21 april. Om deze dagen zo fijn mogelijk te maken kunnen we erg veel hulp gebruiken.  U hoort hier binnenkort meer over.

Groep 2 heeft vrijdag 22 april vrij.

Inschrijven nieuwe leerlingen

We mochten tot op heden weer veel nieuwe leerlingen inschrijven. Daar zijn we blij mee!

Verschillende kinderen zullen vanaf augustus naar onze school komen. Andere kinderen komen later. We zijn gestart met de groepsverdeling voor het komende cursusjaar. We hopen u daarover later te kunnen informeren.

Als u uw kind nog niet hebt opgegeven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? U kunt zich melden bij de managementassistente, mevrouw Andrea Boer. aboer@calvijnschoolveenendaal.nl.

Onderzoek ‘Hackers de baas’

Op Johannes Calvijnschool doen we mee aan een pilot met als onderwerp ‘Hackers de baas’. 

D.m.v. spel leren de kinderen de gevaren op digitaal terrein herkennen: een belangrijk actueel thema! 

Het doel van het onderzoek en de pilot is dat leerlingen meer bewust worden van gevaren op het internet. Ook krijgen leerlingen handvatten om hier veiliger mee om te gaan. Verder leren de leerlingen over hacken, phishing, het belang van een goed wachtwoord, echt of nep, allerlei soorten digitale aanvallen en meer. Betrokken bij dit onderzoek zijn onder meer de Gemeente Veenendaal, ICT-campus, Universiteit van Twente en Christelijke Hogeschool Ede. Het doel van deze pilot is dat er uiteindelijke een kwalitatief goed en werkbaar lesprogramma wordt ontwikkeld om in te zetten op veel meer scholen.