Opvang

Opvang

Voor informatie over de opvangklassen en het opgeven hiervoor, kunt u contact opnemen met de managementassistente Andrea Boer.

E-mail: aboer@calvijnschoolveenendaal.nl

Ideeën ondersteuning thuisonderwijs

Ongetwijfeld bent u als ouder al aan de slag met het thuisonderwijs. Onze leerkrachten werken hard om het onderwijs op afstand te organiseren en te begeleiden.
Maar wellicht heeft u in uw gezin tijd om nog meer tijd bezig te zijn met school en/of ontspanningsactiviteiten. Hieronder ziet u aantal links naar websites die u hierbij misschien zou kunnen gebruiken.

https://www.rehobothoz.nl/rehoboth-dienstverlening/ondersteuning-in-corona-tijd/


https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php

Elke dag wordt om 09.00 uur een Bijbelverhaal verteld:https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal

In Staphorst wordt dagelijks om 9.00 een Bijbelverhaal voorgelezen en om 13.15 een waargebeurd verhaal. http://hhkstaphorst.kerkdienstluisteren.nl/

Familystream is gratis. U kunt een gratis account aanvragen. https://www.familystream.com/

Uitgeverij De Banier plaatst elke dag gratis een verhaal online. https://www.debanier.nl/luisterboek

School gesloten

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is de school vanaf D.V. morgen gesloten. Alle ouders hebben hierover een bericht ontvangen via Parro. Morgenochtend hopen managementteam en leerkrachten te spreken over de invulling van onderwijs en eventuele opvang. Aanvullende informatie hopen we dan ook morgen in de loop van de dag te kunnen geven.
Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met directeur of één van de teamleiders.

Voorjaarsvakantie

De kinderen zijn vrij vanaf D.V. 24 t/m 28 februari. De biddag is op woensdag 11 maart. Dan zijn de kinderen ook vrij.  
We maken u nu alvast bekend dat de kinderen op de laatste donderdagmiddag voor de zomervakantie 16 juli niet om 14.30 uur uit zijn, maar om 14.00 uur. 

Oud papier

U kunt het oud papier weer brengen op 15 februari van 09.00 uur tot 11.00 uur aan Duivenwal West 301. We moeten u helaas meedelen dat we per 1 april D.V. zullen stoppen met het ophalen van het oud papier. De oud papierprijs is gezakt, zodat we bijna niets meer voor een container oud papier krijgen. Het is mogelijk dat we over enkele maanden zelfs bij moeten betalen om een container oud papier te laten afvoeren. We willen allen die oud papier brachten heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange trouwe steun.
Ook de vaders die soms vele jaren bij de oud papiercontainer stonden, worden hartelijk bedankt. De container staat er dus nog op 15 februari en op 21 maart.

Fiets gezocht!

Wij zijn op zoek naar een tweedehands fiets om te gebruiken door leerkrachten om op excursie te gaan. Heeft u voor ons een voordelig exemplaar in de aanbieding?
Mail naar jbaan@calvijnschoolveenendaal.nl.

Hartelijke groet,
Juf Baan en meester Westeneng

Contactavonden

Op D.V. donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari zijn de contactavonden voor de groepen 1 t/m 8. U kunt dan de leerkracht spreken naar aanleiding van het eerste rapport. Via Parro hebt u kunnen intekenen voor deze contactavond. We verwachten alle ouders op één van deze avonden.

Inschrijven nieuwe leerlingen

We hebben kort geleden de inschrijfavonden weer gehad. We mochten weer veel ouders en kinderen begroeten.
Het kan zijn dat u uw kind nog niet hebt aangemeld. Uiteraard kan dit nog. Liefst wel zo spoedig mogelijk doen in verband met de formatie voor het volgende schooljaar. Het betreft de kinderen die vanaf juni 2020 en mei 2021 vier jaar hopen te worden. Wilt u ook andere ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attenderen? U kunt contact opnemen met onze managementassistente, mevrouw A. Boer. aboer@calvijnschoolveenendaal.nl

Kerstvieringen

Groepen 1 en 2
Op dinsdagavond 17 december hebben de groepen 1 ‘s avonds kerstviering op school.
Om deze reden zijn de kinderen ‘s mid- dags vrij. De kleuters van groep 1 worden samen met hun ouder(s)/ verzorger(s) om 19.00 uur verwacht.
Op donderdagavond 19 december houden de groepen 2 hun kerstviering. De kleuters van groep 2 worden ‘s avonds om 19.00 uur met hun ouder(s)/verzorger(s) verwacht. De kinderen in groep 2 hebben deze middag vrij.

In verband met de ruimte kunnen er maximaal twee volwassenen per kind meekomen. Het is niet de bedoeling dat er broertjes en/of zusjes meekomen. Wilt u a.u.b. geen foto’s maken tijdens de declamatie, de vertelling of het zingen? De kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze avond hun boekje.

Kerstviering in de Engelenburgh
De kinderen van de groepen 2 gaan op 17 december een bezoekje brengen aan het woonzorgcentrum De Engelenburgh. Zij zullen daar het programma volgen zoals dat gebruikt wordt tijdens de kerstavonden op school. Er gaan geen ouders mee met dit bezoek.

Groepen 3 en 4
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen van de groepen 3 en 4 vieren het kerstfeest op in de grote zaal van de Adventkerk.
Wilt u de kinderen om 8.25 uur bij de Adventkerk brengen? De kinderen blijven buiten wachten totdat de deur door de jufs wordt opengedaan. Na de kerstviering lopen de kinderen weer naar school. De kinderen van groep 3 ontvangen het door hen gekozen boekje.

Groepen 5 en 6
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen lopen met de leerkracht naar de Adventkerk. We starten vanaf 10.00 uur met de kinderen in de zaal van de kerk. We zijn ongeveer 11.45 uur klaar en de kinderen lopen met hun leerkracht terug naar school. Hier vandaan kunnen de kinderen op de fiets naar huis of opgehaald worden. De kinderen zijn ‘s middags vrij.

Groepen 7 en 8
Kerstviering vrijdag 20 december
De viering is van 11.45 uur tot 13.15 uur. We gaan op de fiets naar de Adventkerk. Na de kerstviering mogen de kinderen naar huis.