Schoolfotograaf

De fotograaf komt op D.V. dinsdagmorgen 7 mei op de Duivenwal en donderdag 9 mei op de Geerseweg. Er is weer gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan op 9 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur in beide speellokalen.  
 

Enquête ouderbeleid

Afgelopen week heeft u van ons een link ontvangen naar de enquête over het vernieuwde ouderbeleid. Dank voor alle reacties tot nu toe! Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u de moeite nemen om deze in enkele minuutjes in te vullen? Hartelijk dank!

Muziekavond 5 april

De muziekavond in de Oude Kerk op D.V. 5 april komt dichterbij! De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook het ensemble Con Passione en Intermezzo werken weer mee. Ook onze blokfluiters laten weer van zich horen. Natuurlijk is er veel samenzang. Het belooft een heel mooie gevarieerde avond te worden! Er is nog ruimte voor enkele leerlingen of oud leerlingen die (met hun ouders) muziek willen maken. Zij kunnen zich opgeven bij juf Van Beijnum avbeijnum@calvijnschoolveenendaal.nl
Wilt u deze avond alvast reserveren in uw agenda? We beginnen om 19.30 uur en om 21.00 uur is de sluiting. Zie ook de flyer die verstuurd is via Parro.
 

Sparen plastic doppen

Beste spaarders

Heel wat jaren hebben we met Veenendaal en omgeving doppen gespaard voor KNGF geleidehonden. We zijn blij dat er zoveel mensen waren die zich hiervoor hebben ingezet.
Helaas moeten we er op D.V. 15 maart mee stoppen. We hebben in totaal ongeveer €3750,- opgehaald. We willen u daarvoor hartelijk bedanken.

Groet Cees, Ria en Erna

Biddag

Op D.V. woensdag 13 maart is het biddag. De leerlingen hebben dan vrij. De kinderen horen op dinsdag 12 maart een vertelling over het gebed van koning Salomo, naar aanleiding van 1 Koningen 3: 1 – 15. Het gaat om wijsheid. En zegt Salomo: ‘de Vreze des Heeren is het beginsel der Wijsheid.’ Dit thema zal ook in verschillende kerken aan de orde komen.
We wensen u en jullie allen een goede biddag toe. 
 

Panelgroep

In de panelgroep zijn in de afgelopen tijd enkele wisselingen opgetreden. We zoeken enkele ouders die in de panelgroep willen zitting nemen. De panelgroep bespreekt verschillende zaken die de school aangaan. De output hiervan ervaren we als school als zeer waardevol.
We vergaderen meestal drie keer per jaar. Wie heeft belangstelling? U kunt zich aanmelden via
dvwijngaarden@calvijnschoolveenendaal.nl
 

Interne begeleiding

Na een sollicitatieronde is juf Sparling benoemd als intern begeleider van onze school. Vanaf 1 april zal juf Sparling intern begeleider worden van de groepen 5 en 6. Juf de Vries zal dan groep 3 en 4 voor haar rekening gaan nemen. We zijn blij dat juf Sparling deze taak op zich wil nemen.
We wensen haar veel arbeidsvreugde toe als intern begeleider. 

Informatie schoonmaakavond 29 januari

D.V. morgenavond 29 januari zullen we met elkaar de school schoon te maken. Als het goed is, heeft u hierover na opgave een e-mail gekregen. Bent u zich vergeten op te geven of heeft u geen mail gehad, hierbij nog de praktische informatie.
Iedereen wordt verwacht aan de Duivenwal. (Op deze avond nemen we alleen het gebouw aan de Duivenwal onder handen, tijdens de avonden in juni/juli hopen we ook aan de Geerseweg schoon te maken.) Tussen 19.00 en 19.15uur inloop. Er zijn op school materialen aanwezig, maar neem ook gerust uw favourite atributen mee:-)
We hopen op een nuttige en gezellige avond!

Schoonmaakavond 29 januari

De schoonmaakavond zal plaatsvinden op D.V. dinsdag 29 januari. Verschillende ouders hebben zich al opgegeven. Heel fijn, dank daarvoor!
Meldt u zich ook aan? Dat kan met een mailtje naar aboer@calvijnschoolveenendaal.nl. Samen kunnen we de handen uit de mouwen steken om de school weer te laten ‘blinken’.