Vrije dag en contactavonden

Lesvrije dag 

Op DV maandag 29 januari hebben we een lesvrije dag. De kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten zullen dan de uitslagen van de toetsen invoeren, handelingsplannen bespreken en rapporten samen stellen.

Contactavonden

Op DV donderdag 8 en dinsdag 13 februari hebben we onze contactavonden. Ruim een week vooraf zult u hiervoor via Parro kunnen inschrijven. Hierover krijgt u t.z.t. bericht.