Dankdag ‘Hoe kijk jij naar Hem?

Dankdag voor het gewas op DV woensdag 1 november 

Het thema voor de dankdag is ‘Waar kijk jij naar?’.

Er zal verteld worden uit Johannes 6: 1 – 15. Dit gedeelte gaat over de wonderbare spijziging. De Heere heeft de vijf broden en twee vissen vermeerderd, zodat iedereen genoeg te eten had en er zelfs nog overbleef. Hoe wonderlijk zorgt de Heere iedere dag voor ons. We mogen bidden en vragen of Hij ons het levende Brood uit de hemel wil geven. Het gaat dan niet alleen over ‘Waar kijk je naar?, maar ook  over ‘Hoe kijk je naar Hem?’ Een belangrijke vraag om met dankdag te overdenken!