Terugblik jubileumdag

Jubilea

Op 27 september mochten we onze jubilea vieren. U hebt daar zeker wel van gehoord via uw kinderen. Het was een indrukwekkend moment toen de kinderen ons Psalm 134: 3 toezongen. ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’!

We willen u namens ons vieren (juf Alie van Beijnum, juf Rianne Jansen, juf Connie Luteijn en meester Dick van Wijngaarden) heel hartelijk bedanken voor jullie en uw meeleven op en rond deze dag. Het heeft ons goed gedaan. Bedankt voor alle goede wensen en de cadeaus die we mochten ontvangen!

We hopen dat we nog gezondheid mogen krijgen om op onze school dienend ons werk te mogen doen.