Ventilatie

Ventilatie 

Het ministerie van Onderwijs heeft ons gevraagd een onderzoek in te stellen naar de ventilatie op onze school. Dit onderzoek is gedaan en inmiddels afgerond. Op de locatie Geerseweg voldoet de ventilatie aan het bouwbesluit 2012. De co 2 is in verschillende lokalen gemeten en komt ruimschoots onder de gestelde norm uit. 

Op de locatie Duivenwal voldoet de mechanische ventilatie eveneens in bijna alle lokalen. Er zijn twee lokalen waar de ventilatie minder is. Er wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden voor deze lokalen zijn. In verschillende lokalen is de co 2 gemeten. In één lokaal is de co2 waarde bij de meting iets hoger dan is geadviseerd (1208 ppm in plaats van 1200).  

 Het blijft belangrijk om de ramen open te hebben en voldoende te ventileren. Dat doen onze leerkrachten ook. In de pauzes wordt de deur open gezet. We zullen als school zoveel als mogelijk is te streven naar een optimale ventilatie.