Taken op school

Hartelijk dank voor uw werk voor onze school. Heel veel ouders helpen mee met het overblijven, lezen, oud papier etc. Ook de ouders die nog komen helpen met het schoonmaken van de lokalen. We hopen dat u ook komend jaar zich hiervoor wilt inzetten!
Voor alle ouders die dit jaar hebben meegeholpen, in welke vorm dan ook, staat er na de jaarsluiting een attentie klaar!