Excursie groep 2

Op maandag 15 april hopen de kinderen van groep 2 naar “Kinderboerderij de Glind” te gaan. Via Parro hebben de ouder(s) en/of verzorger(s) al een bericht ontvangen.