Biddag

Op D.V. woensdag 13 maart is het biddag. De leerlingen hebben dan vrij. De kinderen horen op dinsdag 12 maart een vertelling over het gebed van koning Salomo, naar aanleiding van 1 Koningen 3: 1 – 15. Het gaat om wijsheid. En zegt Salomo: ‘de Vreze des Heeren is het beginsel der Wijsheid.’ Dit thema zal ook in verschillende kerken aan de orde komen.
We wensen u en jullie allen een goede biddag toe.