Koningsspelen

U krijgt binnenkort bericht over de Koningsspelen. Deze worden gehouden op D.V. vrijdag 23 april. Voor de kinderen van groep 0, 1 en 2 is dit op donderdag 22 april. Om deze dagen zo fijn mogelijk te maken kunnen we erg veel hulp gebruiken.  We hopen dat er veel ouders zijn die zich daarvoor willen opgegeven. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen rond corona. We hopen van harte dat het door kan gaan! 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Tot op heden hebben we ongeveer 55 inschrijvingen binnen voor nieuwe leerlingen. Daar zijn we blij mee. Verschillende kinderen zullen vanaf augustus naar onze school komen. Andere kinderen komen later. We zijn gestart met de groepsverdeling voor het komende cursusjaar. We hopen u daarover later te kunnen informeren. Als u uw kind nog niet hebt opgegeven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? U kunt zich melden bij de managementassistente, mevrouw Boer. 

E-mail: aboer@calvijnschoolveenendaal.nl

Biddag 

Op D.V. woensdag 10 maart 2021 is de biddag. Dan zijn de leerlingen vrij. Het thema voor de biddagweek is ‘De biddende bouwer’ naar aanleiding van Nehemia 2.

De kinderen horen op D.V. dinsdag 9 maart een vertelling over het thema uit Nehemia 2: 1-20.

De te leren psalmen zijn: 

Groep 1-2: psalm 121:4 

Groep 3-4: psalm 62:4 

Groep 5-6: psalm 118:7 

Groep 7-8: psalm 147:1 

We wensen u en jullie allen een goede en gezegende biddag toe. 

Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de school. Vroeger was deze uitslag belangrijk voor het advies richting het Voortgezet Onderwijs, maar dat is met de huidige Centrale Eindtoets minder het geval. Wel krijgt uw kind n.a.v. de Centrale Eindtoets een toetsadvies op basis van de score van de Centrale Eindtoets. Dit komt meestal overeen met het schooladvies.  

De school en de leerlingen zijn gelukkig wel meer dan alleen scores. Het welbevinden van leerlingen staat altijd voorop, los van een zo hoog mogelijk score. We zien de Centrale Eindtoets als een objectief meetinstrument, maar altijd met de gedachte dat het om de ontwikkeling van het hele kind gaat. De Centrale Eindtoets wordt op D.V. 20 en 21 april afgenomen. 

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Op D.V. vrijdagmiddag 19 februari begint de voorjaarsvakantie. Alle leerlingen hebben deze vrijdagmiddag vrij.

Op maandag 1 maart hopen we elkaar weer op school te zien.