Week tegen het pesten

Week Tegen Het Pesten

De Week Tegen Pesten was van 21 t/m 25 september. Ook op onze school hebben we daaraan aandacht gegeven door middel van speciale themalessen.

Het is ons streven dat uw kind in een pestvrije klas zit. Daarom blijft sociale veiligheid en anti-pestbeleid ook de rest van het schooljaar een belangrijk thema. Bent uw benieuwd naar ons anti-pestbeleid? U kunt het vinden op de website, onder ‘Downloads’ (Leerlingenzorg).

Pestsignalen nemen wij serieus! Op school zien we helaas niet alles. Wordt uw kind gepest of vertelt uw kind thuis dat anderen worden gepest? Geeft u dit dan alstublieft direct door aan de leerkracht, zodat er actie ondernomen kan worden. Samen willen we ook dit schooljaar weer gaan voor pestvrije klassen!