Verwijsindex

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Regio Food Valley. De Verwijsindex is een hulpmiddel voor hulpverleners die met kinderen en jeugdigen werken. Samen kunnen zij zorg dragen voor adequate hulp. Er wordt gewerkt met een digitaal systeem waarin professionals zoals intern begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen ze
elkaars contactgegevens. Zo kunnen de verschillende hulpverleners elkaar makkelijker en sneller vinden, hulp en zorg afstemmen en samenwerken.
Voor meer informatie www.multisignaal.nl/voor-ouders/