Vanuit de medezeggenschapsraad

Vanuit de medezeggenschapsraad

In deze laatste nieuwsbrief van het cursusjaar een bericht van de MR. We zijn blij om te kunnen melden dat we weer op volle sterkte zijn. Juf Janinke Valkenburg en Juf Janneke van der Lee hebben, na jarenlange inzet, afscheid genomen van de MR-personeelsgeleding. Ook vanaf deze plek willen we hen bedanken voor hun bijdrage! Inmiddels hebben de nieuwe MR-leden, meester Job Verwoert en Juf Janneke Janssen, de eerste vergaderingen bijgewoond.  

In het afgelopen cursusjaar zijn er verschillende onderwerpen ter sprake geweest in de MR. We geven advies of instemming aan keuzes die gemaakt worden door het bestuur/MT. Daarmee proberen we de belangen te dienen van de school.  

Naast de reguliere vergaderingen heeft Jan Schreuders van de RMU een cursusavond verzorgd voor de MR leden. We kijken terug op een leerzame avond. Hij kon ons meer vertellen over de rol van de MR binnen de school, onze taken en verantwoordelijkheden. Ook is er, samen met het bestuur en de VGS,  een bezinningsavond geweest rond het thema sociale veiligheid. Zoals bekend heeft de inspectie een bezoek gebracht aan school waarbij er ook een gesprek heeft plaatsgevonden met enkele MR leden.  

In het komende cursusjaar hopen we vanuit de MR opnieuw een bijdrage te kunnen leveren voor de school. Mocht je meer willen weten wat de MR nu precies doet? Vraag het aan de MR leden! Misschien zijn de leden van de MR onbekend voor je? In het nieuwe cursusjaar zullen we ons in de nieuwsbrieven nog eens voorstellen.. Voor nu wensen we iedereen een goede zomerperiode toe!