Leerkracht groep 7 (fte 0.4-1.0)


Informatie over onze school

Onze Johannes Calvijnschool is een reformatorische school met ruim 550 leerlingen. De beide locaties, naast elkaar gelegen, bevinden zich in een rustig deel van Veenendaal. Het belangrijkste voedingsgebied voor de school is de plaats Veenendaal zelf, maar ook vanuit de omliggende dorpen komen leerlingen naar onze school.

De leerkrachten van de 23 groepen vormen een jong team, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer vijfendertig jaar. Het MT bestaat naast de directeur uit drie teamleiders. Voor elke bouwgroep is een teamleider aangesteld.

Naast de leerkrachten heeft de school een aantal onderwijsassistenten, remedial teachers, intern begeleiders (IB-ers) en twee managementassistentes.

Onze school heeft twee locaties, de locatie Duivenwal-West 301 voor de bovenbouw en op de locatie Geerseweg 2 is de onderbouw gesitueerd.

Op dit moment is er een vacature voor een leerkracht voor groep 7.

We hebben een vacature voor een leerkracht in groep 7. Dit is een vacature voor twee dagen tot een gehele week. We hebben drie groepen 7, daarom is samenwerking wel heel belangrijk in deze functie. De ingangsdatum is per DV 1 augustus 2024.

Een gesprek op school of een bezoek is altijd mogelijk. Je zult dan de goede sfeer op onze school proeven.