Type-Ocean

Type-cursus
Ieder jaar bieden we via school een typecursus aan voor leerlingen in groep 6, 7 en 8. Vanaf groep 6 zijn kinderen groot genoeg om het volgen van de typecursus rendabel te maken. Het gaat om een leuke en kwalitatief goede cursus, die meest online gedaan wordt. Ook zijn er een aantal bijeenkomsten op school (in de middagpauze), waar de kinderen goede begeleiding krijgen door de cursusleider.

Na de zomervakantie volgt een uitnodiging tot inschrijving. Voor nu kunt u zich alvast oriënteren via de website van Type-Ocean. www.type-ocean.nl