Politiebericht!

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief willen we graag
even uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie rond de school.
Zoals iedereen wel zal weten, is het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk in de omgeving.
Om die momenten zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er door school afspraken gemaakt.
Deze gaan bijvoorbeeld over de tijdstippen, het opstellen van de fietsen, het parkeren en de rijrichtingen.
Om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te houden, willen we u vragen om naar deze afspraken te handelen.

Het parkeren is echter iets wat toch met enige regelmaat vanuit de wijk wordt aangedragen als terugkerend ergernispunt.
Om hier iets aan te doen is door de gemeente en school naar het aantal beschikbare parkeerplaatsen gekeken en blijkt dat die er voldoende zijn. Daarnaast is er door de gemeente het regiem ingesteld dat er alleen ín de vakken geparkeerd mag worden.
U denkt; ‘probleem opgelost!’

Het blijkt echter dat er regelmatig ouders zijn die voor het gemak gaan en hun auto zo dicht mogelijk bij school neerzetten.
Of dat dan wel of niet in een vak is, of in een bocht waardoor het zicht wegge- nomen wordt, lijkt dan niet zo belangrijk.
Met name als het regent of guur weer is, zien we nogal eens dat het een ‘even snel’ brengen of halen is.

Het zijn deze dingen die de veiligheid van, met name, de (uw!) kinderen in gevaar brengen.
Om iedereen te motiveren om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie rond de school gaat er de komende tijd gecontroleerd worden op het nale- ven van de regels.
In eerste instantie zal dat waarschuwend zijn, maar na enige tijd zal er voor het foutparkeren verbaliserend worden opgetreden.

U kunt ons de komend tijd dus bij de school aantreffen.
Mocht u vragen hebben over boven- staande of anderszins, voel u vrij om ons dan aan te spreken.
De wijkboa; Lisa Rutten
De wijkagenten; Esmiralda Quint en Jos van Wingerden

Naar aanleiding van dit berichtje van onze wijkagent kan ik u melden dat wij op 1 oktober meekijken naar het parkeren van de auto’s. Nog steeds staan auto’s voor de garage van bewoners van het PWA park. Dit leidt tot irritaties bij de bewoners, waarbij de school en de gemeente worden gebeld. Laten we het goede voorbeeld geven en de auto’s gewoon in de parkeervakken of parkeerstroken parkeren. Er wordt op ons gelet.

Bedankt voor uw medewerking!