Oudermorgen

Helaas is er een fout geslopen in de informatie gids. Hierin stond namelijk vermeld dat er op 3 en 5 oktober oudermorgens zijn in de groepen 1 t/m 3. Deze gaan echter niet door. Dit jaar gaan we één oudermorgen organiseren voor alle groepen. Deze oudermorgen staat gepland op D.V. dinsdag 4 december. Verdere informatie hierover ontvangt u te zijner tijd.