Koningsspelen

Hier komt info over de Koningsspelen

Zo vertellen we verhalen uit de Bijbel, zingen we Psalmen en geestelijke liederen en bidden we meerdere keren per dag. Wij zien het als een groot voorrecht vanuit dit (eeuwige) perspectief met de kinderen bezig te zijn.

Kindgericht

Met kindgericht doelen we op ons streven om elk kind met zijn of haar gegeven talenten onderwijs te willen aanbieden, als uniek schepsel van God. We willen ervoor zorgen dat elk kind zich veilig en begrepen voelt bij zijn of haar meester of juf en bij de medeleerlingen. Kinderen kunnen zich namelijk pas écht ontwikkelen als er veiligheid en geborgenheid is.

Wij zien ons school als een schip, ons om de leerlingen ‘binnenboord’ te houden en de zorg te geven die nodig is.

Wij zien de bijbel
als het Woord van
God en dat geeft ons
richting en maakt
ons koersvast.