Interne begeleiding

Na een sollicitatieronde is juf Sparling benoemd als intern begeleider van onze school. Vanaf 1 april zal juf Sparling intern begeleider worden van de groepen 5 en 6. Juf de Vries zal dan groep 3 en 4 voor haar rekening gaan nemen. We zijn blij dat juf Sparling deze taak op zich wil nemen.
We wensen haar veel arbeidsvreugde toe als intern begeleider.