Inschrijven oudermorgen 4 december

Zoals u weet, organiseren we als school dit jaar een oudermorgen voor de groepen
1 t/m 8. Deze oudermorgen is op dinsdag 4 december D.V. U kunt op deze morgen in één of twee groepen een les bijwonen.
Programma:
Ronde 1: 9.15 – 10.00 uur
Pauze: 10.00 – 10.30 uur Er is koffie/thee voor u, de kinderen gaan naar buiten.
Ronde 2: 10.30 – 11.15 uur
Graag verwelkomen we u op deze ochtend. Wilt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar 
oudermorgen@calvijnschoolveenendaal.nl?
Met daarin graag uw naam en bij welke groep(en) u wilt komen kijken.
Dus bijvoorbeeld:
A. Jansen, groep 1b en 6c.
Opgave kan in verband met de planning tot en met woensdag 21 november.