Inschrijven nieuwe leerlingen

We mochten tot op heden weer veel nieuwe leerlingen inschrijven. Daar zijn we blij mee!

Verschillende kinderen zullen vanaf augustus naar onze school komen. Andere kinderen komen later. We zijn gestart met de groepsverdeling voor het komende cursusjaar. We hopen u daarover later te kunnen informeren.

Als u uw kind nog niet hebt opgegeven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? U kunt zich melden bij de managementassistente, mevrouw Andrea Boer. aboer@calvijnschoolveenendaal.nl.