Elorah

Nieuws van Elorah

Allereerst willen we alle betrokkenen van harte Gods Zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2024!

Ook in dit nieuwe jaar willen we graag kwalitatief goede kinderopvang bieden, zowel in de peutergroep als bij de BSO.

Een inkijkje in de peutergroep

Elke ochtend gaat om 8:15 uur de buitendeur open en mogen we de peuters verwelkomen. Soms staan ze al ongeduldig te wachten tot ze naar binnen kunnen! We beginnen de ochtend met vrij spelen, daar leren we veel van; delen van speelgoed, praten met elkaar, en na afloop natuurlijk opruimen! Dan wordt het tijd voor de kring; we leren zelf onze stoel pakken en zoeken een plaatsje op.

 We luisteren eerbiedig naar het Bijbelverhaal en zingen versjes/psalmen met elkaar. Daarvoor kiezen we een kaartje uit de liedjeskoffer. Na de vertelling doen we bewegingsactiviteiten, want lang stil zitten op een stoel is nog een hele kunst…..! We werken in kleine groepjes, knutselen of  doen een andere groepsactiviteit. Na het fruiteten gaan we naar buiten, ook daar leren we veel, om de beurt met de fiets, wachten, omgaan met uitgestelde aandacht en het ontwikkelen van de grote motoriek (bal gooien, vangen, scheppen, fietsen, steppen, rennen enz). Tijd voor de koekjeskring, de helper van de juf mag uitdelen, altijd weer een feest! We doen nog een kleine groepsactiviteit en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Een kijkje in de BSO

Daar komen ze…. rond 14:55 uur is het vaak een drukte van belang in de hal bij de BSO. De kinderen komen van alle kanten aan, jassen worden uitgetrokken en tassen opgehangen (of neergegooid…J) Als iedereen er is, wordt er fruit gegeten en wat gedronken, de schooldag besproken en is er tijd voor vrij spelen. Sommige kinderen mogen al zelfstandig naar het plein gaan. Als de afwas is gedaan, gaat de hele groep naar buiten. We doen een spel of gaan zelfstandig aan de slag met materialen die voorhanden zijn. Eenmaal terug in het lokaal houden we een kort bezinningsmoment; een stukje uit de dagboek lezen, iets zingen met elkaar of een mooi gesprek aan de hand van een vragenkaartje.

Daarna eten we een gezonde snack en wordt er een activiteit aangeboden; spel, proefje, knutsel, of groepsactiviteit. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om zelf de tijd in te delen en iets uit de kast te kiezen.

Vanaf 17:00 uur worden er al een aantal kinderen opgehaald. Elke middag delen we met de desbetreffende ouders tekst en foto’s via het ouderportaal, om zo een indruk te krijgen, van een gezellige, actieve BSO-middag.

Een hartelijke groet van het Elorah team,

Juf Annelies, juf Eline, juf Josien, juf Marjolijn, juf Rianne, juf Tineke, onze stagejuf Daniële en juf Rieneke.