Dankdag

Op woensdag 7 november is het dankdag. Dit jaar vertellen de leerkrachten over het thema Alles geef ik U! Er zal verteld worden over het penningske van de weduwe uit Markus 12. Er worden enkele Psalmen aangeleerd. Dat zijn de volgende Psalmen:  
groep 1/2   psalm 116: 10 
groep 3/4  psalm 37: 2 
groep 5/6  psalm 62: 5 
groep 7/8  psalm 33: 10 
Op dinsdag 6 november en donderdag 8 november zullen enkele predikanten onze school bezoeken en in een aantal klassen met de leerlingen spreken over de dankdagstof. We zijn heel blij dat onze predikanten daar de tijd vrij voor willen maken in hun agenda! 
We wensen u een goede en gezegende dankdag toe.