Coronamaatregelen op onze school 

Inmiddels zijn we sinds de lockdown alweer een aantal weken op school aan het werk. Heel prettig om alle kinderen weer in de school te hebben! De keerzijde is wel dat we af en toe te maken hebben met een besmetting van een leerling of leerkracht.  

Als we een melding krijgen van een besmetting, volgen we altijd het protocol. Dit protocol zegt bijvoorbeeld dat de nauwe contacten (de klas dus) in quarantaine moet als de besmette leerling of leerkracht in de twee dagen voordat er klachten verschenen op school is geweest. Als dit het geval is, neemt een teamleider altijd contact op met de GGD. Deze geeft advies rondom de situatie en zorgt voor een referentienummer zodat gerelateerde besmettingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit is voor de GGD zelf zodat ze kunnen monitoren waar de besmettingen plaatsvinden e.d.

Als een groep in quarantaine moet, is dit voor 10 dagen. Bij klachten wordt dringend gevraagd om te laten testen. Als een kind of leerkracht dan op dag 5 nog geen klachten heeft, kan er preventief worden getest. Bij een negatieve test kan een leerling/leerkracht dan vanaf dag 6 weer op school komen. 

Als ouders ervoor kiezen om een kind niet te laten testen, geldt de periode van 10 dagen. Als het kind dan nog steeds klachtenvrij is, kan het weer op school komen. Tijdens de quarantaine wordt er onderwijs op afstand geregeld. 

Testen is vrijwillig en we hebben er begrip voor als u uw kind liever niet laat testen. Als school houden we ons echter wel aan de richtlijnen rondom het testen en de quarantaine. Hier wijken we niet vanaf. Natuurlijk begrijpen we dat dit voor u als ouders soms erg ingewikkeld is om de organisatie thuis rond te krijgen. Nogmaals, dit is de keerzijde van het openstellen van de scholen en ook noodzakelijk om de school open te houden. We rekenen op uw begrip! Natuurlijk kunt u altijd bellen met één van de teamleiders of de directeur als u vragen hebt rondom het beleid.