Contactavonden

Op D.V. donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari zijn de contactavonden voor de groepen 1 t/m 8. U kunt dan de leerkracht spreken naar aanleiding van het eerste rapport. Via Parro hebt u kunnen intekenen voor deze contactavond. We verwachten alle ouders op één van deze avonden.