Contactavond 6 december

We hebben in september onze eerste startgesprekken gehouden met de ouders. We horen hier positieve verhalen over van de ouders en van de leerkrachten.  
Op 6 december D.V. wordt een contactavond met 10-minutengesprekken gehouden. Als er vanuit school geen directe zorgen zijn, wordt u hier niet specifiek voor uitgenodigd. U kunt er echter wel zelf voor kiezen om te komen om de tussentijdse vorderingen van uw kind te bespreken. De uitnodiging volgt over enkele weken per mail. Op 12 en 14 februari 2019 zijn er weer contactavonden. Dan worden alle ouders verwacht voor een gesprek.