Cito Entreetoets

Cito Entreetoets

In groep 7 maakt uw kind de Entreetoets. Deze toets bevat verschillende onderdelen van de vakken taal, rekenen en lezen. Als alle taken zijn gemaakt, stuurt de school de antwoordbladen naar Cito. Cito kijkt de antwoorden na en maakt de rapportages. Dit duurt ongeveer 3 weken. Deze rapportage is geen schooladvies. Wel kun je zien welk brugklastype het best bij uw kind past op basis van de score op de Entreetoets groep 7. Het rapport kan wel een hulpmiddel zijn bij het geven van een schooladvies in groep 8. Het advies van de leerkracht blijft echter het belangrijkst. De leerkracht kent de leerling immers het best. De entreetoets start op D.V. 12 april.