Chromebooks

Met de groepen 5 t/m 8 werken we sinds dit jaar op Chromebooks. De Chromebooks van Google zijn nauw verbonden met de G-Suite, de online Google-omgeving voor het onderwijs. Ieder kind heeft een eigen account om te werken in de G-Suite.
Met de G-Suite werken we in de cloud met o.a. programma’s als Documenten en Presentaties. Dit zijn programma’s die je kunt vergelijken met de onlineversies van respectievelijk Word en PowerPoint. De kinderen slaan alles online op in de Drive. Dit biedt grote voordelen. Werken de kinderen aan een werkstuk? Hebben ze een spreekbeurt? De kinderen werken thuis zonder problemen verder waar ze op school gebleven waren en andersom. De kinderen kunnen dus altijd en overal aan de slag met de meest recente versie van het schoolwerk.

Hoe werkt het? Ga naar www.google.com/drive/. Log in met het e-mailadres van uw kind en wachtwoord van uw kind, bijvoorbeeld: pietvandevelde@jcsv.nl (jcsv.nl zijn de initialen van de school). De kinderen kunnen ook mailen, maar alleen binnen het domein ‘@jcsv.nl’.
Door het gebruik van deze functies hopen we integratie van school- en huiswerk te bevorderen.