Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de school. Vroeger was deze uitslag belangrijk voor het advies richting het Voortgezet Onderwijs, maar dat is met de huidige Centrale Eindtoets minder het geval. Wel krijgt uw kind n.a.v. de Centrale Eindtoets een toetsadvies op basis van de score van de Centrale Eindtoets. Dit komt meestal overeen met het schooladvies.  

De school en de leerlingen zijn gelukkig wel meer dan alleen scores. Het welbevinden van leerlingen staat altijd voorop, los van een zo hoog mogelijk score. We zien de Centrale Eindtoets als een objectief meetinstrument, maar altijd met de gedachte dat het om de ontwikkeling van het hele kind gaat. De Centrale Eindtoets wordt op D.V. 20 en 21 april afgenomen.