Blokfluitles

Blokfluiten  

Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de blokfluitlessen. Iedereen die nu in groep 5 zit kan blokfluit leren spelen op school. De les wordt gegeven op maandagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna eten de leerlingen nog met elkaar. De week voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen een informatiebrief mee naar huis en kunnen ze zich opgeven.

Activiteitenmiddagen

Activiteitenmiddagen

Er worden weer activiteitenmiddagen georganiseerd.

Op 6 oktober voor groep 3 en 4, 13 oktober voor groep 7 en 8 en op 20 oktober voor groep 5 en 6.

U hebt al informatie gekregen via uw kind. Mogen we op uw hulp rekenen? 

Typecursus  

Typecursus Type Ocean

De ouders van de leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben informatie gekregen over de Typecursus bij Type Ocean. De flyer heeft u ook digitaal ontvangen als bijlage bij de nieuwsbrief.

U kunt uw kind nog aanmelden.