Verkeersexamen 

De kinderen van groep 7a zijn inmiddels alleemaal geslaagd voor het theorie-examen van verkeer. Dit vond plaats op 30 maart. Gefeliciteerd! Groep 7b moet het theoretisch examen nog maken i.v.m. quarantaine periode.

Het praktijkexamen zal plaatsvinden op  12 april. Doe je best! 

Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de school. Vroeger was deze uitslag belangrijk voor het advies richting het Voortgezet Onderwijs, maar dat is met de huidige Centrale Eindtoets minder het geval. Wel krijgt uw kind n.a.v. de Centrale Eindtoets een toetsadvies op basis van de score van de Centrale Eindtoets. Dit komt meestal overeen met het schooladvies.  

De school en de leerlingen zijn gelukkig wel meer dan alleen scores. Het welbevinden van leerlingen staat altijd voorop, los van een zo hoog mogelijk score. We zien de Centrale Eindtoets als een objectief meetinstrument, maar altijd met de gedachte dat het om de ontwikkeling van het hele kind gaat. De Centrale Eindtoets wordt op D.V. 20 en 21 april afgenomen. 

Cito Entreetoets

Cito Entreetoets

In groep 7 maakt uw kind de Entreetoets. Deze toets bevat verschillende onderdelen van de vakken taal, rekenen en lezen. Als alle taken zijn gemaakt, stuurt de school de antwoordbladen naar Cito. Cito kijkt de antwoorden na en maakt de rapportages. Dit duurt ongeveer 3 weken. Deze rapportage is geen schooladvies. Wel kun je zien welk brugklastype het best bij uw kind past op basis van de score op de Entreetoets groep 7. Het rapport kan wel een hulpmiddel zijn bij het geven van een schooladvies in groep 8. Het advies van de leerkracht blijft echter het belangrijkst. De leerkracht kent de leerling immers het best. De entreetoets start op D.V. 12 april.