Calvijnschool bestaat 90 jaar!

Bezinning  

Onze school bestaat al negentig jaar! Een oude school waar elke dag jonge kinderen naar school mogen komen. Op 31 maart 1931 vindt ’s avonds de officiële opening plaats en op 1 april komen de leerlingen naar de ‘Kokse school’. Ds. Kok heeft hierin een grote rol gespeeld. De eerste school stond in de buurt van Scheepjeshof. Al vele jaren zitten we nu op de locaties Geerseweg en Duivenwal West.

Nog steeds mogen de kinderen op onze reformatorische Johannes Calvijnschool dagelijks horen uit de Bijbel, zingen en bidden met de leerkrachten. Een grote zegen! In Psalm 78 staat het heel mooi in vers 7 en 8: ‘Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen; En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’ Wat een toekomst mogen we de kinderen voorhouden! Juist ook in deze dagen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan.’  

Wilt u onze school niet vergeten in uw gebed?