Burgerschap

Burgerschapsmiddag groepen 7 en 8

Een belangrijke opdracht die we als school hebben is aandacht besteden aan het thema ‘Burgerschap’. Op vrijdag 7 oktober zal er in de groep 7 en 8 een interessant programma worden aangeboden voor alle leerlingen uit deze groepen. Deze dag zal er een evangelist uit Rusland in ons midden zijn om iets te vertellen over zijn werk in Rusland namens Friedensstimme; daarnaast is er een spreker van de Bond tegen het vloeken en tot slot zal er een presentatie zijn van Gevangenenzorg Nederland.