Kerstvieringen

Groepen 1 en 2
Op dinsdagavond 17 december hebben de groepen 1 ‘s avonds kerstviering op school.
Om deze reden zijn de kinderen ‘s mid- dags vrij. De kleuters van groep 1 worden samen met hun ouder(s)/ verzorger(s) om 19.00 uur verwacht.
Op donderdagavond 19 december houden de groepen 2 hun kerstviering. De kleuters van groep 2 worden ‘s avonds om 19.00 uur met hun ouder(s)/verzorger(s) verwacht. De kinderen in groep 2 hebben deze middag vrij.

In verband met de ruimte kunnen er maximaal twee volwassenen per kind meekomen. Het is niet de bedoeling dat er broertjes en/of zusjes meekomen. Wilt u a.u.b. geen foto’s maken tijdens de declamatie, de vertelling of het zingen? De kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze avond hun boekje.

Kerstviering in de Engelenburgh
De kinderen van de groepen 2 gaan op 17 december een bezoekje brengen aan het woonzorgcentrum De Engelenburgh. Zij zullen daar het programma volgen zoals dat gebruikt wordt tijdens de kerstavonden op school. Er gaan geen ouders mee met dit bezoek.

Groepen 3 en 4
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen van de groepen 3 en 4 vieren het kerstfeest op in de grote zaal van de Adventkerk.
Wilt u de kinderen om 8.25 uur bij de Adventkerk brengen? De kinderen blijven buiten wachten totdat de deur door de jufs wordt opengedaan. Na de kerstviering lopen de kinderen weer naar school. De kinderen van groep 3 ontvangen het door hen gekozen boekje.

Groepen 5 en 6
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen lopen met de leerkracht naar de Adventkerk. We starten vanaf 10.00 uur met de kinderen in de zaal van de kerk. We zijn ongeveer 11.45 uur klaar en de kinderen lopen met hun leerkracht terug naar school. Hier vandaan kunnen de kinderen op de fiets naar huis of opgehaald worden. De kinderen zijn ‘s middags vrij.

Groepen 7 en 8
Kerstviering vrijdag 20 december
De viering is van 11.45 uur tot 13.15 uur. We gaan op de fiets naar de Adventkerk. Na de kerstviering mogen de kinderen naar huis.

Ouderavond: ‘Heb je even tijd?’

Ouderavond 16 januari 2020
 ‘Heb je even tijd’

Op 16 januari hopen we een belangrijke ouderavond te organiseren. Met betrekking tot het onderwerp: ‘Heb je even tijd’?
 De heer J.H. van Doleweerd (oud-zendingsmedewerker en godsdienstdocent aan Driestar–Educatief) zal opnieuw deze ouderavond aanwezig zijn en dit onderwerp inleiden.
De avond begint om 19.45.

Herdenking Wakeman en Het kruis op de berg

De leerlingen van groep 7 hebben begin oktober de piloot H.F. Wakeman herdacht. We hebben als Calvijnschool het graf van deze Canadese piloot geadopteerd. Ieder jaar komen de leerlingen van groep 7 bij het graf, samen met de veteranen, de burgemeester, afgevaardigden van de Cana- dese ambassade en belangstellenden. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden was, waren ook familieleden van Wakeman aanwezig. Een veteraan heeft verteld wat er op 5 oktober 1944 is gebeurd. Het vliegtuig van Wakeman is toen neergestort bij Veenendaal—De Klomp. Vervolgens hebben familieleden van Wakeman gesproken. De burgemeester, dhr. Kats, was aanwezig en heeft verteld hoe belangrijk het is om bij de vrijheid stil te staan. Op de maandag erna is, in aanwezigheid van de leerlingen van groep 7, een monument onthuld bij De Klomp.

Woensdag 20 november waren de leerlingen van groep 8b bij de herdenking van Marietje Van Ravenswaaij en zes verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Het was 75 jaar geleden dat bij ‘Het kruis op de berg’ zes verzetstrijders als represaillemaatregel werden doodgeschoten.

Op diezelfde dag werd Marietje van Ravenswaaij, een leerling van onze Kokse school, begraven. Zij was bij vergissing neergeschoten door een Duitse soldaat. Samen met nabestaanden, belangstellenden en leerlingen van het Ichthus College en de Eben–Haëzerschool uit Rhenen, hebben we deze slachtoffers herdacht.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn omvangrijke problemen in onze samenleving. Het is de meeste voorkomende vorm van geweld! De gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van de slachtoffers, vaak ook kinderen, zijn vaak ernstig en langdurig. Er is veel aan gelegen om huiselijk geweld in de samenleving zoveel mogelijk te voorkomen, te stoppen en de schade te beperken.

Voorleesmorgens

Onze school biedt voorleesmorgens aan om een goede aansluiting op de kleuterklas te stimuleren. Naast het voorlezen wordt er gebeden en gezongen en kunnen de kinderen een werkje maken of in de hoeken spelen. Ook spelen we buiten. Uw kind is van harte welkom! Deze morgens vinden op donderdag plaats, één keer in de twee weken.
Er is ruimte voor twee groepen: 8.30 uur tot 10.00 uur en 10.30 uur tot 12.00 uur.
De ouder wordt gevraagd aanwezig te zijn. Meer info? Mail dan naar juf Valkenburg: jvalkenburg@calvijnschoolveenendaal.nl.

Inschrijfavonden

Op D.V. dinsdag 21 januari en donderdag 23 januari 2020 houden wij onze jaarlijkse in- schrijfavonden. Van 18.30 uur tot 20.30 uur kunt u uw kind opgeven voor het komende schooljaar. Het betreft de kinderen die tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021 4 jaar hopen te worden. De kinderen mogen deze avond meekomen om alvast een kijkje te nemen in een kleuterklas. Er zijn in deze klas enkele leerkrachten aanwezig.
De inschrijving vindt plaats in ons gebouw aan de Geerseweg 2 te Veenendaal. Om de leerlingen te kunnen inschrijven vragen wij u het bsn-nummer van uw kind en de eventuele gegevens (polisnummer van het gezin, het kind en maatschappij) van uw zorgverzekeraar mee te nemen. Ook is het fijn als u de gegevens van uw huisarts meeneemt.

Wanneer u verhinderd bent en u wilt toch uw kind inschrijven, kunt u contact opne- men met de managementassistente van onze school (tel. 0318-553733). Dit kunt u ook doen als u voorafgaand aan de inschrijf- avond informatie wilt over de school.

Programmeren met ‘Coding Lights’

De groepen 8 doen mee aan het project ‘Coding Lights’. Dit project is een wedstrijd vanuit het programma ICT Campus georganiseerd door de gemeente. Deze wedstrijd is bedoeld om leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met programmeren.

De bedoeling is om een minicomputer, de micro:bit, te programmeren. Meer informatie is te vinden op www.microbit.org. De leerlingen moeten een code schrijven waarmee ze op creatieve wijze een LED-matrix van tweehonderd LED’s aansturen.

Op 12 december om 16.00 wordt het project op de markt geopend door de wethouder. Op de markt staat een groot scherm waarmee de winnende creaties van de leerlingen worden getoond. Na de opening blijft het scherm nog een week op De Markt staan tot en met donderdag 19 december. Het scherm zal actief draaien van maandag tot en met donderdag van 16:00 tot 18:00 uur en op vrijdag tot 20:00 i.v.m. de koopavond. Per avond zal de programmering van 2 scholen uitgelicht worden.

Ook de leerlingen van groep 7 zullen dit D.V. schooljaar ook gaan programmeren met de micro:bit. Zij zullen andere mogelijkheden verkennen van de micro:bit.

Controle politie

De politie controleert regelmatig bij de schoolgebouwen. De politie let op het parkeren van de auto’s. Wilt u, als u met de auto komt, de auto op een parkeerplek zetten en niet op de stoep of voor een garage (zoals voor de flats). Daarmee zorgt u er voor dat de bewoners niet hoeven te klagen. De veiligheid rond de scholen is heel belangrijk voor ons allemaal.

We rekenen op uw medewerking!

Contactavond november en februari

We hebben in september voor de tweede keer startgesprekken gehouden met de ouders. We horen hier positieve verhalen over van de ouders en leerkrachten. Deze keer hebben we via Parro de ouders laten intekenen. Ook hierover horen we positieve signalen. We hopen de volgende keer tijdig voor iedereen open te zetten. Ouders met drie of
nummer 2 meer kinderen krijgen voorrang bij het inplannen van de bezoeken.
Op 28 november wordt een contactavond gehouden. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Deze avond is niet verplicht.

Op 13 en 18 februari 2020 worden alle ouders weer uitgenodigd voor gesprek.

Politiebericht!

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief willen we graag
even uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie rond de school.
Zoals iedereen wel zal weten, is het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk in de omgeving.
Om die momenten zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er door school afspraken gemaakt.
Deze gaan bijvoorbeeld over de tijdstippen, het opstellen van de fietsen, het parkeren en de rijrichtingen.
Om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te houden, willen we u vragen om naar deze afspraken te handelen.

Het parkeren is echter iets wat toch met enige regelmaat vanuit de wijk wordt aangedragen als terugkerend ergernispunt.
Om hier iets aan te doen is door de gemeente en school naar het aantal beschikbare parkeerplaatsen gekeken en blijkt dat die er voldoende zijn. Daarnaast is er door de gemeente het regiem ingesteld dat er alleen ín de vakken geparkeerd mag worden.
U denkt; ‘probleem opgelost!’

Het blijkt echter dat er regelmatig ouders zijn die voor het gemak gaan en hun auto zo dicht mogelijk bij school neerzetten.
Of dat dan wel of niet in een vak is, of in een bocht waardoor het zicht wegge- nomen wordt, lijkt dan niet zo belangrijk.
Met name als het regent of guur weer is, zien we nogal eens dat het een ‘even snel’ brengen of halen is.

Het zijn deze dingen die de veiligheid van, met name, de (uw!) kinderen in gevaar brengen.
Om iedereen te motiveren om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie rond de school gaat er de komende tijd gecontroleerd worden op het nale- ven van de regels.
In eerste instantie zal dat waarschuwend zijn, maar na enige tijd zal er voor het foutparkeren verbaliserend worden opgetreden.

U kunt ons de komend tijd dus bij de school aantreffen.
Mocht u vragen hebben over boven- staande of anderszins, voel u vrij om ons dan aan te spreken.
De wijkboa; Lisa Rutten
De wijkagenten; Esmiralda Quint en Jos van Wingerden

Naar aanleiding van dit berichtje van onze wijkagent kan ik u melden dat wij op 1 oktober meekijken naar het parkeren van de auto’s. Nog steeds staan auto’s voor de garage van bewoners van het PWA park. Dit leidt tot irritaties bij de bewoners, waarbij de school en de gemeente worden gebeld. Laten we het goede voorbeeld geven en de auto’s gewoon in de parkeervakken of parkeerstroken parkeren. Er wordt op ons gelet.

Bedankt voor uw medewerking!